Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Prihodnost ekološke pridelave

Nova zakonodaja od leta 2022

Nova zakonodaja o ekološki pridelavi velja od 1. januarja 2022 po preložitvi izvajanja za eno leto. Predpisi odražajo spreminjajočo se naravo tega hitro rastočega sektorja. Z novimi predpisi želimo zagotoviti pošteno konkurenco za kmete, preprečiti goljufije in ohraniti zaupanje potrošnikov. To bomo uresničili z naslednjimi ukrepi:

 • pravila pridelave so poenostavljena s postopno odpravo številnih izjem in odstopanj
 • sistem nadzora je okrepljen s pomočjo strožjih varnostnih ukrepov in pregledov v celotni dobavni verigi
 • proizvajalci iz tretjih držav se bodo morali držati istih pravil kot proizvajalci iz EU
 • ekološka pravila zajemajo več proizvodov (na primer soli, pluta, čebelji vosek, volna itd.) in dodatna pravila pridelave (meso srn in zajcev ter perutnine)
 • potrjevanje skladnosti bo lažje za male kmete zaradi novega sistema skupinskih potrdil
 • pristop za zmanjšanje tveganja naključnega onesnaženja s pesticidi bo bolj enoten

Uredba (EU) 2018/848 z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Sorodne informacije

Zakonodaja na področju ekološke pridelave

Postopek posvetovanja

EU se pri pripravi nove zakonodaje posvetuje z deležniki in širšo javnostjo, da preveri njihova mnenja o predlogu.

To je storila tudi pri pripravi zakonodaje o ekološki pridelavi, saj je Evropska komisija med letoma 2012 in 2013 izvedla obsežno posvetovanje. Komisija je zbrane informacije uporabila pri pripravi predloga nove zakonodaje.

Časovnica posvetovanja

 1. Marec 2014

  Zakonodajni predlog Komisije na podlagi njenega strokovnega znanja, ocene učinka in rezultatov posvetovanj.

  Ocena učinka za novi predlog

  Predlog Komisije (2014) za novo uredbo za sektor ekološke pridelave

 2. November 2013

  Drugi sestanek svetovalne skupine za ekološko kmetovanje v zvezi z delom, opravljenim  junija 2013.

 3. Junij 2013

  Sestanek svetovalne skupine za ekološko kmetovanje. Svetovalna skupina za ekološko kmetovanje (zdaj poimenovana skupina za civilni dialog) se je sestala v svoji običajni sestavi, da bi nadaljevala delo v zvezi z zakonodajnim predlogom.

 4. April 2013

  Drugi sestanek razširjene svetovalne skupine za ekološko kmetovanje, ki se navezuje na delo predhodnih skupin strokovnjakov in na rezultate javnega posvetovanja.

 5. Januar–april 2013

  Javno posvetovanje Komisija je prejela 44 846 izpolnjenih vprašalnikov ter 1 450 brezplačnih prispevkov po elektronski pošti od državljanov in različnih deležnikov.

  Poročilo o javnem posvetovanju o novi zakonodaji o ekološki pridelavi

 6. December 2012

  Sestanek razširjene svetovalne skupine za ekološko kmetovanje (zdaj preimenovane v skupino za civilni dialog) zaradi razprave o novi zakonodaji. Seje skupine so se udeležili tudi številni drugi deležniki.

 7. November 2012

  Posvetovanje s strokovnjaki o vprašanjih mednarodne trgovine z ekološkimi proizvodi in globalnih vprašanjih. Predstavniki organizacij, kot so skupine proizvajalcev in izvajalci nadzora tretjih strank, so pripravili predstavitve.

 8. Oktober 2012

  Posvetovanje s strokovnjaki o vprašanjih ekološke pridelave Evropske unije – nadzor in izvrševanje. Deležniki (pisarne mejnega nadzora in organizacije proizvajalcev) so predstavili svoja mnenja.

 9. September 2012

  Posvetovanje s strokovnjaki o vprašanjih evropskega ekološkega trga – notranji trg in standardi. Deležniki (potrošniške organizacije ali nevladne organizacije za dobrobit živali) so Komisiji predstavili svoja mnenja.

Akcijski načrt o ekološki pridelavi v EU

Komisija je marca 2021 začela izvajati ekološki akcijski načrt za EU. Z akcijskim načrtom naj bi dosegli cilj evropskega zelenega dogovora, namreč da bi se do leta 2030 ekološko kmetovanje izvajalo na 25 % kmetijskih zemljišč.

Načrt zajema 23 ukrepov, razdeljenih na tri osi.

 • os 1: spodbujanje povpraševanja in zagotavljanje zaupanja potrošnikov,
 • os 2: spodbujanje preusmeritve in okrepitev celotne vrednostne verige,
 • os 3: dajanje zgleda z ekološkimi proizvodi: izboljšanje prispevka ekološkega kmetijstva k okoljski trajnostnosti.

Raziskave in inovacije na področju ekološkega kmetovanja

Raziskave in inovacije so tudi na področju kmetijstva za Komisijo zelo pomembne.

Obzorje 2020 in Obzorje Evropa

EU financira različne raziskovalne projekte v okviru programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa. Večletni delovni programi, ki jih je Komisija pripravila v posvetovanju z deležniki, so namenjeni spodbujanju gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih mest in združujejo zasebne naložbe s finančno podporo EU za financiranje raziskav, ki bodo prinesle oprijemljive koristi.

Program Obzorje 2020 za kmetijstvo je bil osredotočen zlasti na povečanje učinkovitosti pridelave in preprečevanje škode v naravnem okolju. Več projektov neposredno zadeva ekološko pridelavo in še potekajo.

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti povezuje kmete in raziskovalce, da se pospešijo inovacije. Partnerstvo vključuje fokusno skupino, ki se ukvarja z novimi pristopi na področju ekološkega kmetovanja. Njeno delo se je osredotočalo na optimizacijo donosov pridelka; nekatere najboljše prakse je predstavila v končnem poročilu.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

EU je poleg tega za spodbujanje inovacij ustanovila Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo na področju hrane spodbuja podjetništvo in inovacije v živilskem sektorju.

Novice