Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Kako postati ekološki kmetovalec

Načela ekološkega kmetovanja

Pri ekološkem kmetovanju je treba spoštovati določena specifična načela, pravila in zahteve. Če želite začeti ekološko kmetovanje, morate biti seznanjeni z veljavno zakonodajo in se v celoti zavedati svojih odgovornosti.

Preden začnete kakršnokoli dejavnost v ekološkem sektorju, morate stopiti v stik z vašim nacionalnim organom, pristojnim za kmetijstvo. Ta vam bo zagotovil informacije glede ukrepov podpore, ki so na voljo, ter dal splošne nasvete.

Certificiranje

Pridelovalci hrane, predelovalci ali trgovci, ki želijo svoje pridelke dati na trg kot ekološke, morajo biti registrirani pri kontrolni agenciji ali organu. Kontrolna agencija ali organ preveri, ali izvajalec gospodarske dejavnosti ravna v skladu s pravili ekološkega kmetovanja. Države članice same določijo, ali je njihova kontrolna agencija ali organ javni ali zasebni subjekt, vendar preverijo, da so izpolnjena pravila Evropske unije o ekološki pridelavi.

Za pridobitev statusa ekološkega kmetovalca je potrebno certificiranje, ki ga izvede kontrolni organ

To vključuje letne inšpekcije in vrsto pregledov, katerih cilj je zagotoviti, da so izpolnjena pravila o ekološki pridelavi.

Sorodne informacije

Nadzor in izvrševanje

Preusmeritev

Kmetijsko gospodarstvo, ki želi začeti ekološko pridelavo, mora skozi postopek preusmeritve. Med trajanjem tega postopka mora uvajati ekološke proizvodne metode, vendar se njegov pridelek še ne more prodajati kot ekološki. Trajanje postopka preusmeritve je odvisno od vrste ekoloških pridelkov:

  • tri leta za stalne nasade jagodičevja, drevesnega sadja in vinske trte
  • 12 mesecev za pašnike za svinje in perutnino
  • 2 leti za enoletne kulture krmil za prežvekovalce

Obdobje preusmeritve je lahko za ekološke kmetije težavno, saj ekološke proizvodne metode pogosto pomenijo manjši pridelek, hkrati pa se hrana, pridelana v tem obdobju, ne more prodajati po cenah, ki veljajo za ekološke pridelke. Zato Evropska unija ter njene države članice dajejo na voljo različne ukrepe podpore za pomoč pri začetku ekološkega kmetovanja.

Vse rastline, ki se pridelujejo v obdobju preusmeritve, morajo izhajati iz ekoloških semen.

Finančna podpora za ekološko kmetovanje

Finančna podpora EU se lahko dodeli tako za preusmeritev v ekološko kmetovanje kot za ohranjanje statusa ekološke pridelave. Ta podpora je priznanje vloge ekološkega kmetovanja pri izvajanju različnih prednostnih nalog razvoja podeželja in potencialnih družbenih koristi ekološkega kmetovanja.

Države EU lahko podporo zagotovijo na različne načine, kar jim omogoča, da se odzovejo na specifične izzive, s katerimi se soočajo njihovi ekološki kmetovalci.

Sorodne informacije

Nacionalni kontrolni organi in telesa za dodatne informacije

Dohodkovna podpora

Raziskave, dobra praksa in nasveti

EU kmetom ne pomaga le s finančno podporo, ampak ekološkim kmetovalcem daje na voljo tudi nasvete o dobri praksi in o tem, kako uvajati nove in inovativne rešitve. To lahko izboljša učinkovitost in poveča profitne marže.

Evropsko inovacijsko partnerstvo (EIP-AGRI) je namenjeno spodbujanju konkurenčnega in trajnostnega kmetovanja in gozdarstva po načelu doseči več iz manj in učinkoviteje.

EU prav tako pomaga kmetovalcem pri ustanavljanju organizacij pridelovalcev. Te kmetovalce ščitijo pred nepoštenimi trgovinskimi praksami in jim dajejo podporo med tržnimi nihanji.

Sorodne informacije

Organizacije pridelovalcev

Sistem kmetijskega svetovanja

Raziskave in inovacije v ekološki pridelavi

Ekološko kmetovanje in SKP

Ekološki kmetovalci lahko zaprosijo za druge oblike dohodkovne podpore v okviru skupne kmetijske politike (SKP). Podpora vključuje neposredna plačila in plačila posebej za podporo mladim kmetom.

Poleg tega so ekološki kmetovalci samodejno upravičeni do plačil za zeleno komponento. Ta so bila uvedena, da bi kmetovalce spodbujali k sprejemanju odločitev, ki so prijazna okolju. Samodejna plačila za zeleno komponento odražajo številne koristi, ki jih ima ekološko kmetovanje za okolje.

Sorodne informacije

Trajnostna raba zemljišč (ozelenitev)

Neposredna plačila

Razvoj podeželja

Novice