Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Sodelovanje in strokovna mnenja

Sodelovanje na področju ekološke pridelave

Evropska komisija pri izvajanju ali pripravi nove zakonodaje deluje pregledno in na podlagi dokazov ter se redno posvetuje z državljani in strokovnjaki na tem področju. Evropska komisija se mora pri sprejemanju odločitev posvetovati z vsemi državami EU v okviru regulativnih odborov.

Skupina strokovnjakov za ekološko pridelavo

Skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo svetuje evropskim institucijam. Skupina uporablja zunanje izkušnje in znanje, da zagotovi učinkovitost in sorazmernost predpisov EU o ekološki pridelavi. Ker ekološka pridelava hitro napreduje in je zelo inovativen sektor, skupina tudi zagotavlja, da EU spremlja vse tehnične izboljšave na tem področju.

Skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo je stalna skupina, ki svetuje na številnih področjih ekološke pridelave.

Skupina pripravlja redna poročila o ekološki pridelavi in ocenjuje zahteve držav EU za spremembo tehničnih prilog k uredbam.[node:107704:url]

Evropski uniji je do leta 2008, pred ustanovitvijo stalne skupine strokovnjakov, svetovalo več ad hoc skupin strokovnjakov z enako, a začasno vlogo. Ad hoc skupine strokovnjakov so pripravile več poročil o ekološki pridelavi.

Odbor za ekološko pridelavo

Odbor za ekološko pridelavo predstavlja stališča držav EU v zvezi z obstoječo in prihodnjo zakonodajo o ekološki pridelavi, zato je ključna povezava med EU in državami članicami. Sestaja se redno in razpravlja o vseh predlaganih spremembah trenutnega sklopa pravil. Sestavljajo ga predstavniki vseh držav EU in predstavnik Komisije.

Skupina za civilni dialog

Skupina za civilni dialog je sestavljena iz predstavnikov različnih skupin, denimo organizacij proizvajalcev in potrošnikov ter okoljskih organizacij. Skupina svetuje Komisiji in spremlja njeno politiko na področju ekološke pridelave. Njeni prispevki temeljijo na izkušnjah s terena.

Poslanstvo skupine za civilni dialog

  • Vzdrževanje rednega dialoga o vseh zadevah v zvezi s skupno kmetijsko politiko, vključno z njenim izvajanjem in novimi ukrepi, ki jih mora sprejeti Komisija.
  • Izmenjava ustreznih izkušenj in dobrih praks.
  • Svetovanje Komisiji glede ustrezne politike.
  • Zagotavljanje ustreznih mnenj na zahtevo Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja ali na lastno pobudo.
  • Spremljanje razvoja ustreznih politik. Skupina za civilni dialog pomaga Komisiji pri vzdrževanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih z ekološkim kmetovanjem.

Člani skupine prihajajo iz različnih organizacij, denimo:

  • nevladnih organizacij in okoljskih organizacij
  • organizacij proizvajalcev in zadrug
  • poslovnih združenj
  • sindikatov