Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Ekološka pridelava in proizvodi

Proizvodi, ki jih urejajo predpisi EU o ekološki pridelavi

Predpisi Evropske unije o ekološkem kmetovanju zajemajo kmetijske proizvode, vključno z akvakulturo in kvasom. Obsegajo vse faze proizvodnega procesa, od semen do končne predelane hrane. Obstajajo torej posebne določbe, ki zajemajo vrsto različnih proizvodov, kot so:

 • semena in razmnoževalni material, kot so potaknjenci, korenike itd., iz katerih se gojijo rastline ali pridelki
 • živi ali nepredelani kmetijski proizvodi
 • krma
 • predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo

Poleg tega Priloga I k Uredbi (EU) 2018/848 določa seznam novih proizvodov, ki so tesno povezani s kmetijstvom in zdaj spadajo tudi na področje uporabe zakonodaje o ekološki pridelavi. To vključuje soli, zamaške iz plute iz naravne plute, eterična olja, surovi bombaž, surovo volno in čebelji vosek.

Predpisi EU o ekološki pridelavi izključujejo proizvode iz ribolova in lova divjih živali, vključujejo pa nabiranje divjih rastlin ob spoštovanju določenih pogojev glede naravnih habitatov. Obstajajo posebna pravila za rastline, živinorejo, predelano hrano in vino, kvas, akvakulturo itd.

Uredba (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Zakonodaja na področju ekološke pridelave

Predpisi na področju ekološke pridelave

Ekološka pridelava pomeni spoštovanje predpisov o ekološkem kmetovanju. Ti so zasnovani na podlagi splošnih in posebnih načel za spodbujanje varstva okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti Evrope in krepitev zaupanja potrošnikov v ekološke proizvode. Urejajo vsa področja ekološke pridelave in temeljijo na različnih ključnih načelih, kot so:

 • prepoved uporabe GSO
 • prepoved uporabe ionizirajočega sevanja
 • omejevanje uporabe umetnih gnojil, herbicidov in pesticidov
 • prepoved uporabe hormonov in omejitev uporabe antibiotikov na primere, ko je to potrebno za zdravje živali

To pomeni, da morajo ekološki proizvajalci sprejeti različne pristope za ohranjanje rodovitnosti tal ter zdravja živali in rastlin. Med njimi so:

 • kolobarjenje
 • gojenje rastlin, ki vežejo dušik, in drugih rastlin za zeleno gnojilo za obnovitev rodovitnosti tal
 • prepoved uporabe mineralnih dušikovih gnojil
 • izbor odpornih sort in pasem ter tehnik, ki spodbujajo naravno zatiranje škodljivcev, da bi zmanjšali vpliv plevela in škodljivcev
 • spodbujanje naravne imunološke obrambe živali
 • za ohranitev zdravja in dobrobiti živali morajo ekološki pridelovalci preprečiti prenatrpanost

Predpisi v živinoreji

Živinorejci morajo prav tako izpolnjevati posebne pogoje, če želijo svoje proizvode tržiti kot ekološke. Ta pravila vključujejo spoštovanje dobrega počutja živali in krmljenje živali v skladu z njihovimi prehranskimi potrebami ter so namenjene zaščiti zdravja živali in živali. Hkrati gradijo zaupanje javnosti, saj zagotavljajo, da so ekološko gojene živali ločene od neekološko gojenih živali. Primeri predpisov, ki jih morajo spoštovati živinorejci:

Spoštovanje ekoloških načel

 • Živali, ki niso bile ekološko vzrejene, ne smejo biti pripeljane na gospodarstva, razen za razplod, pri čemer je treba upoštevati posebna pravila.
 • Kmetje morajo svoje živali krmiti s krmo, ki je v celoti ekološka, da bi lahko svoje proizvode tržili kot ekološke.
 • Krma se pridobiva predvsem na kmetiji, kjer bivajo živali, ali na kmetijah iste regije.
 • Kloniranje živali in/ali prenos zarodkov je strogo prepovedano.
 • Pospeševalci rasti in sintetične aminokisline so prepovedani.
 • Sesalci, ki še sesajo, se krmijo z naravnim, po možnosti materinim mlekom.
 • Uporabljajo se naravne metode razmnoževanja, vendar je dovoljena tudi umetna osemenitev.
 • Uporabljajo se le tiste neekološke surovine za krmo rastlinskega izvora, snovi za krmo živalskega in rudninskega izvora, dodatki za krmo, nekateri proizvodi, ki se uporabljajo v prehrani živali, in predelovalni pripomočki, ki so bili odobreni za uporabo v ekološki pridelavi.

Dobro počutje živali

 • Osebje, ki skrbi za živali, mora imeti potrebno osnovno znanje in mora biti ustrezno usposobljeno v zvezi z zdravstvenimi potrebami in dobrim počutjem živali.
 • V zvezi s tem bi bilo treba še posebej paziti na bivalne razmere, živinorejsko prakso in gostoto živali ter najmanjšo velikost zaprtih površin in površin na prostem.
 • Število rejnih živali mora biti omejeno, da ne prihaja do prekomerne popasenosti, erozije ali onesnaženja, ki bi ga povzročile živali ali do katerega bi prišlo zaradi trosenja gnojevke.
 • Živali bi morale, kadar je le mogoče, imeti dostop do zunanjih površin oziroma površin za pašo.
 • Privezovanje ali osamitev rejnih živali je prepovedano, razen za posamezne živali za omejeno časovno obdobje in samo zaradi dobrega počutja, varnosti ali veterinarskih razlogov.
 • Hormoni ali podobne snovi niso dovoljeni, razen za veterinarsko terapevtsko zdravljenje posamezne živali.
 • Po potrebi in pod strogimi pogoji se lahko uporabljajo alopatska zdravila za uporabo v veterinarski medicini, vključno z antibiotiki. Vendar so dovoljena le, če je uporaba fitoterapevtskih, homeopatskih in drugih proizvodov neprimerna.
 • Uporaba imunoloških veterinarskih zdravil je dovoljena.

Predpisi za prehransko verigo

Predpisi zajemajo vse faze proizvodnje, priprave in distribucije (od primarne proizvodnje do skladiščenja, predelave, prevoza, distribucije in dobave končnemu potrošniku). Vsi ekološki proizvodi v EU morajo torej upoštevati stroge predpise od vil do vilic.

Posebne določbe za predelavo ekološke hrane in krme vključujejo:

 • ločevanje predelanih ekoloških proizvodov od neekoloških v času in prostoru
 • minimalno vsebnost ekoloških sestavin kmetijskega izvora 95 % in stroge pogoje za preostalih 5 %, ki bodo označeni kot ekološki in za katere se bo uporabil ekološki logotip
 • jasna pravila o označevanju in o tem, kateri proizvodi lahko uporabljajo ekološki logotip in kateri ne
 • posebne omejitve za snovi, ki jih je mogoče dodati živilom in krmi, ter omejen seznam odobrenih aditivov in pomožnih tehnoloških sredstev, ki se uporabljajo pri ekološki pridelavi

Dovoljene snovi v ekološki pridelavi

Eden od ciljev ekološke pridelave je zmanjšati uporabo zunanjih vložkov. Vsako snov, ki se uporablja v ekološkem kmetijstvu za boj proti škodljivcem ali boleznim rastlin, mora predhodno odobriti Evropska komisija.

Poleg tega veljajo posebna načela za odobritev zunanjih vložkov, kot so gnojila, pesticidi in aditivi za živila, tako da se lahko v ekološki pridelavi uporabljajo samo snovi in spojine, ki so bile odobrene s posebnimi predpisi.

Praktično morajo biti predelana živila proizvedena izključno iz sestavin kmetijskega izvora (lahko pa se dodata voda in kuhinjska sol). Predelana živila lahko vsebujejo tudi:

 • pripravke iz mikroorganizmov in encimov, elemente v sledeh mineralov, dodatke, pripomočke za predelavo in arome, vitamine, aminokisline in druga mikrohranila, ki se živilom dodajo za posebne prehranske namene – te snovi se lahko uporabljajo, le, če so odobrene v skladu z ekološkimi pravili
 • snovi in tehnik, ki bi povrnile lastnosti, izgubljene med predelavo ali skladiščenjem, popravile posledice malomarnosti pri predelavi teh proizvodov ali bi lahko bile zavajajoče glede prave narave proizvoda, ni dovoljeno uporabljati
 • sestavine neekološkega kmetijskega izvora se lahko uporabijo le, če so dovoljene v prilogah k zakonodaji ali če jih država EU začasno odobri

Predvsem pa mora biti vsaka snov, ki je vključena v ekološko kmetijstvo, biti v skladu s horizontalnimi pravili EU, poleg tega pa jo mora Evropska komisija temeljito oceniti in odobriti za uporabo v ekološkem kmetijstvu.

Predpisi za vino, akvakulturo in hidroponiko

Vino

Veljajo posebna pravila za ekološko pridelavo vina, vključno s tehnično opredelitvijo ekološkega vina, ki je skladna z ekološkimi cilji in načeli.

Ekološko vino mora biti proizvedeno iz ekološkega grozdja in kvasa, vendar veljajo tudi številne druge omejitve. Med temi so:

 • prepoved uporabe sorbinske kisline in razžveplanja
 • vsebnost sulfitov v ekološkem vinu mora biti nižja od konvencionalnih ekvivalentov (odvisno od vsebnosti ostanka sladkorja)

Svetovalni svet za ribogojstvo

Obstajajo tudi posebna pravila, ki urejajo sektor ekološkega ribogojstva. Glavne značilnosti:

 • stroga največja gostota naseljenosti
 • minimalne zahteve glede kakovosti vode
 • predpisi o spoštovanju biotske raznovrstnosti in prepoved uporabe induciranih drstišč s pomočjo umetnih hormonov
 • čim manj ravnanja z živalmi v izogib stresu in poškodbam
 • uporaba ekološke krme, ki se dopolni z ribjo krmo, pridobljeno iz trajnostnega ribištva
 • za školjke in alge veljajo posebne določbe
15. SEPTEMBER 2023
Working Document: Issues impacting the development of EU organic aquaculture (August 2023)
English
(862.77 KB - PDF)
Prenesi

Hidroponika in akvaponika

Pravila EU ne dovoljujejo, da bi se rastline iz hidroponske pridelave dajale na trg kot ekološke, razen če naravno zrastejo v vodi. To je zato, ker je ekološka pridelava mogoča le, če rastline naravno zrastejo v tleh. Enako velja za rastline, ki jih gojijo v sistemu akvaponike.

Ribe, ki se gojijo v sistemu akvaponike, pa se lahko prodajo kot ekološke, če se upošteva ustrezna zakonodaja, ki velja za ekološko ribogojstvo.

Zbirke podatkov o ekološkem rastlinskem razmnoževalnem materialu

Vse rastline ali poljščine, ki se tržijo kot ekološke, je treba gojiti iz rastlinskega razmnoževalnega materiala (semena, korenike itd.), ki prav tako izpolnjuje ekološke standarde.

Vendar kmetje včasih težko najdejo ustrezne vire rastlinskega razmnoževalnega materiala. Zato države EU vzdržujejo zbirke podatkov o ekološkem rastlinskem razmnoževalnem materialu, da bi bolje povezale kmete z dobavitelji.