Skip to main content
Agriculture and rural development

Biologische productie in een notendop

Informatie over het doel van biologische landbouw in de EU, het bio-logo en de wetgeving inzake biologische productie, distributie en afzet, alsook veelgestelde vragen over de biologische sector.

Doel van biologische landbouw

Biologische landbouw heeft als doel levensmiddelen te produceren met natuurlijke stoffen en procedés. De biologische landbouw heeft doorgaans slechts een beperkte impact op het milieu omdat hij bevorderlijk is voor:

 • een verantwoord gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen
 • behoud van de biodiversiteit
 • de bescherming van het plaatselijke ecologische evenwicht
 • de bodemvruchtbaarheid
 • het behoud van de waterkwaliteit

Daarnaast bevorderen de voorschriften voor biologische landbouw een hoog niveau van dierenwelzijn en vereisen zij dat de landbouwers voldoen aan de specifieke gedragsbehoeften van dieren.

De EU-regelgeving inzake biologische landbouw is bedoeld om een duidelijke structuur te bieden voor de biologische productie in de hele EU. Zo kan worden voldaan aan de vraag van de consument naar betrouwbare biologische producten en ontstaat een eerlijke markt voor producenten, distributeurs en verkopers.

Zorgen voor vertrouwen in de biologische landbouw

Landbouwers die biologische productiemethoden gebruiken, hebben daar slechts baat bij als er vertrouwen is bij de consument dat de voorschriften inzake biologische productie worden gevolgd. Daarom past de EU het volgende strikte controle- en handhavingssysteem toe om te garanderen dat de voorschriften en de regelgeving inzake biologische productie correct worden nageleefd. De biologische landbouw maakt deel uit van een grotere toeleveringsketen, waartoe ook de verwerkings-, de distributie- en de retailsector behoren. Daarom worden ook die sectoren aan controles onderworpen.

 • Elk EU-land wijst “controleorganen” of “controleautoriteiten” aan die de exploitanten in de biologische voedselketen moeten inspecteren. Producenten, distributeurs en verkopers van biologische producten moeten zich bij hun plaatselijke controleorgaan laten registreren voordat zij hun levensmiddelen als biologisch in de handel mogen brengen.
 • Nadat zij zijn geïnspecteerd en gecontroleerd, krijgen zij een certificaat waaruit blijkt dat hun producten aan de biologische normen voldoen.
 • Alle marktdeelnemers worden ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd om na te gaan of zij de voorschriften nog steeds in acht nemen.
 • Ook voor geïmporteerde biologische levensmiddelen gelden er controleprocedures om te garanderen dat zij overeenkomstig de biologische beginselen worden geproduceerd en verzonden.

Het bio-logo geeft een coherente visuele identiteit aan biologische producten van de EU die in de EU worden verkocht. Het maakt het gemakkelijker voor de consument om biologische producten te herkennen en helpt landbouwers om hun biologische producten in de hele EU op de markt te brengen.

Het bio-logo mag alleen worden gebruikt op producten die door een erkende controleautoriteit of een erkend controleorgaan als biologisch zijn gecertificeerd. Daartoe moeten de producten voldoen aan strikte voorwaarden wat betreft de productie, het vervoer en de opslag ervan.

EU organic logo

Biologische landbouw na 2022

Als direct gevolg van een toegenomen belangstelling van de consument voor biologische producten wint de biologische landbouw in de EU snel aan belang. Als antwoord op de uitdagingen waarmee deze snelle expansie gepaard gaat, en om een doeltreffend juridisch kader voor de industrie te scheppen, heeft de EU nieuwe wetgeving met betrekking tot de biologische sector aangenomen, die vanaf 1 januari 2022 van toepassing is.

Voorbeelden van veranderingen die door de nieuwe regels voor biologische landbouw zijn geïntroduceerd:

 • versterking van het controlesysteem om het vertrouwen van de consument in de EU-regeling voor biologische producten verder te verhogen;
 • nieuwe voorschriften voor producenten waardoor kleine landbouwers gemakkelijker zullen kunnen omschakelen naar biologische productie;
 • nieuwe voorschriften voor ingevoerde biologische producten om ervoor te zorgen dat alle biologische producten die in de EU worden verkocht, van dezelfde kwaliteit zijn;
 • verruiming van het assortiment producten dat als biologisch in de handel kan worden gebracht.

De nieuwe wetgeving voor biologische landbouw wordt ondersteunt met het actieplan voor biologische productie in de EU, dat de Europese Commissie in maart 2021 heeft gelanceerd.

Meer informatie

De toekomst is biologisch

Wetgeving

De EU beschikt over voorschriften en regelgeving voor de productie, de distributie en het in de handel brengen van biologische producten in de EU. Voor bepaalde producten bestaat er specifieke regelgeving.

De EU overlegt met belanghebbenden en het grote publiek om de kwaliteit van haar wetgeving te verbeteren. Ook in de biologische sector bestaat een dergelijke samenwerking.

Meer informatie

Wetgeving voor de biologische sector

Samenwerking en advies van deskundigen

Documents

10 DECEMBER 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
Nederlands
(49.55 KB - PDF)
Downloaden

17 MEI 2023
Organic rules – frequently asked questions
English
(783.77 KB - PDF)
Downloaden