Skip to main content
Agriculture and rural development

Īsumā par bioloģisko lauksaimniecību

Informācija par ES bioloģiskās ražošanas politikas mērķiem, logotipu un regulējumu attiecībā uz bioloģisku produktu ražošanu, izplatīšanu un tirdzniecību, kā arī bieži uzdotie jautājumi par bioloģiskās ražošanas nozari.

Bioloģiskās lauksaimniecības mērķi

Tā ir lauksaimniecības metode, kuras mērķis ir ražot pārtiku, izmantojot tikai dabīgas vielas un procesus. Citiem vārdiem sakot, bioloģiskā lauksaimniecība parasti vidi ietekmē mazāk, jo tā veicina

 • enerģijas un dabas resursu atbildīgu izmantošanu,
 • bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu,
 • ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanu reģionā,
 • augsnes auglības uzlabošanu,
 • ūdens kvalitātes saglabāšanu.

Bioloģiskā lauksaimniecība arī veicina augstus dzīvnieku labturības standartus, un viens no tās noteikumiem ir tāds, ka lauksaimniekiem jāņem vērā īpašas ar dzīvnieku uzvedību saistītas vajadzības.

Eiropas Savienības noteikumi par bioloģisko lauksaimniecību nodrošina skaidru struktūru bioloģisko produktu ražošanai visā ES. Mērķis ir apmierināt patērētāju pieprasījumu pēc uzticamiem bioloģiskiem produktiem, tajā pašā laikā nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus gan ražotājiem, gan izplatītājiem, gan pārdevējiem.

Kā tiek vairota uzticēšanās bioloģiskajai lauksaimniecībai

Lai lauksaimnieki varētu gūt labumu no šādas saimniekošanas, ir jāpanāk, ka patērētāji uzticas tam, ka bioloģiskās ražošanas noteikumi tiek ievēroti. Tāpēc ES ir ieviesusi turpinājumā izskaidroto stingro kontroles un prasību izpildes panākšanas sistēmu, lai garantētu, ka bioloģiskās ražošanas noteikumi tiek pienācīgi ievēroti. Tā kā bioloģiskā lauksaimniecība ir daļa no plašākas apgādes ķēdes, kurā ietilpst arī pārtikas pārstrāde, izplatīšana un mazumtirdzniecība, pārbauda arī šīs nozares.

 • Katra ES valsts izraugās kontroles struktūras vai iestādes, kas pārbauda bioloģiskās pārtikas piegādes ķēdes dalībniekus. Bioloģisko produktu ražotājiem, izplatītājiem un tirgotājiem ir vispirms jāreģistrējas vietējā kontroles struktūrā, un tikai tad viņi drīkst savus produktus pārdot kā bioloģisku produkciju.
 • Pēc pārbaudes viņiem piešķir sertifikātu, kas apliecina, ka viņu produkti atbilst bioloģisko produktu standartiem.
 • Visus uzņēmējus pārbauda vismaz reizi gadā, lai pārliecinātos, ka viņi joprojām ievēro noteikumus.
 • Pārbauda arī importētu bioloģisko pārtiku, lai garantētu, ka arī tā ir saražota un piegādāta atbilstīgi bioloģiskās ražošanas principiem.

Bioloģiska produkta logotips nodrošina vienotu vizuālu noformējumu Eiropas Savienībā saražotiem bioloģiskiem produktiem, kurus pārdod ES. Tas ES patērētājiem atvieglo bioloģisko produktu atpazīšanu un palīdz lauksaimniekiem pārdot tos visās ES valstīs.

Šo logo drīkst izmantot tikai tādiem produktiem, kurus pilnvarota kontroles aģentūra vai struktūra sertificējusi kā bioloģiskus. Tas nozīmē, ka tie atbilst stingrām prasībām attiecībā uz ražošanu, transportēšanu un glabāšanu.

EU organic logo

Bioloģiskā lauksaimniecība pēc 2022. gada

Bioloģiskā lauksaimniecība ir ātri augoša ES lauksaimniecības nozare, jo ir palielinājusies patērētāju interese par šādām precēm. Lai risinātu straujās ekspansijas radītās problēmas un bioloģiskajai lauksaimniecībai nodrošinātu efektīvu tiesisko regulējumu, ES ir pieņēmusi jaunus tiesību aktus attiecībā uz šo nozari. Tos sākts piemērot no 2022. gada 1. janvāra.

Jaunā regulējuma ietvaros paredzēto izmaiņu vidū ir šādas:

 • pastiprināta kontroles sistēma, kura palīdz vairot patērētāju uzticēšanos ES bioloģiskās ražošanas sistēmai,
 • pieņemti jauni noteikumi ražotājiem, lai mazajiem lauksaimniekiem atvieglotu pāreju uz bioloģisko ražošanu,
 • jauni noteikumi importētiem bioloģiskajiem produktiem, lai nodrošinātu, ka visā ES teritorijā pārdotie bioloģiskie produkti atbilst vienam standartam,
 • paplašināts to produktu klāsts, kurus atļauts pārdot kā bioloģiskus.

Eiropas Komisija 2021. gada martā nāca klajā ar rīcības plānu par bioloģisko ražošanu Eiropas Savienībā. Šis rīcības plāns ir jaunā bioloģiskās ražošanas nozares tiesiskā regulējuma pamatā.

Saistīta informācija

Bioloģiskās ražošanas nākotne

Regulējums

ES ir ieviesusi daudzus noteikumus un normas attiecībā uz bioloģisko produktu ražošanu, izplatīšanu un tirdzniecību ES. Pastāv īpašas normas konkrētiem produktiem.

ES konsultējas ar ieinteresētajām personām un plašāku sabiedrību, lai uzlabotu sava regulējuma kvalitāti. Šāda sadarbība notiek arī ar bioloģiskās ražošanas nozari.

Saistīta informācija

Bioloģiskās lauksaimniecības regulējums

Sadarbība un ekspertu padomi

Documents

10 DECEMBRIS 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
latviešu
(269.71 KB - PDF)
Lejupielādēt

17 MAIJS 2023
Organic rules – frequently asked questions
English
(783.77 KB - PDF)
Lejupielādēt