Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Glaustai apie ekologinį ūkininkavimą

Informacija apie ES ekologinės politikos tikslus, ekologinės gamybos logotipą ir ekologinės gamybos, platinimo ir prekybos teisės aktus, taip pat dažnai užduodami klausimai apie ekologinės gamybos sektorių.

Ekologinio ūkininkavimo tikslai

Ekologinis ūkininkavimas yra žemės ūkio metodas, kuriuo siekiama gaminti maisto produktus naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Tai reiškia, kad ekologinis ūkininkavimas dažniausiai daro ribotą poveikį aplinkai, nes skatina:

 • atsakingai naudoti energijos ir gamtos išteklius;
 • išsaugoti biologinę įvairovę;
 • palaikyti regionų ekologinę pusiausvyrą;
 • didinti dirvožemio derlingumą;
 • palaikyti vandens kokybę.

Be to, ekologinio ūkininkavimo taisyklėmis skatinama laikytis aukštų gyvūnų gerovės standartų ir reikalaujama, kad ūkininkai tenkintų konkrečius gyvūnų elgsenos poreikius.

Europos Sąjungos ekologinio ūkininkavimo reglamentais siekiama sukurti aiškią ekologiškų prekių gamybos visoje ES struktūrą. Taip norima pasiekti, kad būtų tenkinama vartotojų patikimų ekologiškų produktų paklausa ir užtikrinama sąžininga rinka gamintojams, platintojams ir pardavėjams.

Pasitikėjimo ekologiniu ūkininkavimu didinimas

Kad ekologinio ūkininkavimo metodai duotų ūkininkams naudos, vartotojai turi pasitikėti, jog laikomasi ekologinės gamybos taisyklių. Todėl ES toliau taiko šią griežtą kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistemą, siekdama, kad būtų tinkamai laikomasi ekologinės gamybos taisyklių ir reglamentų. Kadangi ekologinis ūkininkavimas yra didesnės maisto perdirbimo, platinimo ir mažmeninės prekybos sektorius apimančios prekybinės grandinės dalis, šie sektoriai taip pat tikrinami.

 • Kiekviena ES šalis paskiria kontrolės įstaigas ar institucijas, kurios tikrina ekologiškų maisto produktų grandinės veiklos vykdytojus. Ekologiškų produktų gamintojai, platintojai ir pardavėjai privalo užsiregistruoti vietos kontrolės įstaigoje, kad gautų leidimą prekiauti savo maisto produktais kaip ekologiškais.
 • Atlikus patikrą, jiems bus išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad jų produktai atitinka ekologinius standartus.
 • Norint įsitikinti, kad veiklos vykdytojai ir toliau laikosi taisyklių, jie visi tikrinami bent kartą per metus.
 • Importuotiems ekologiškiems maisto produktams taip pat taikomos kontrolės procedūros, siekiant užtikrinti, kad jie taip pat buvo pagaminti ir išsiųsti laikantis ekologiškų principų.

Ekologinės gamybos logotipas užtikrina nuoseklią ES pagamintų ir ES parduodamų ekologiškų produktų vaizdinę tapatybę. Dėl to ES įsisteigusiems vartotojams lengviau atpažinti ekologiškus produktus, o ūkininkams – jais prekiauti visose ES šalyse.

Ekologinės gamybos logotipas gali būti naudojamas tik produktams, kuriems įgaliota kontrolės agentūra ar įstaiga suteikė ekologiškų sertifikatą. Tai reiškia, kad juos gaminant, vežant ir saugant buvo laikomasi griežtų sąlygų.

EU organic logo

Ekologinis ūkininkavimas po 2022 m.

Ekologinis ūkininkavimas yra sparčiai auganti ES žemės ūkio sritis, kurios augimą tiesiogiai lemia didesnis vartotojų susidomėjimas ekologiškais produktais. Reaguodama į šios sparčios plėtros keliamus iššūkius ir siekdama sukurti veiksmingą teisinę sistemą pramonei, ES priėmė naujus su ekologinės gamybos sektoriumi susijusius teisės aktus, kurie taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d.

Pakeitimų pagal naujus ekologinės gamybos teisės aktus pavyzdžiai:

 • griežtesnė kontrolės sistema, padedant toliau didinti vartotojų pasitikėjimą ES ekologinės gamybos sistema;
 • naujos taisyklės gamintojams, kurios padės smulkiesiems ūkininkams pereiti prie ekologinės gamybos;
 • naujos taisyklės dėl importuojamų ekologiškų produktų, siekiant užtikrinti, kad visi ES parduodami ekologiški produktai atitiktų tuos pačius standartus;
 • didesnis produktų, kurie gali būti parduodami kaip ekologiški, asortimentas.

Prie naujų ekologinės gamybos teisės aktų prisideda ekologinės gamybos ES veiksmų planas, apie kurį Europos Komisija paskelbė 2021 m. kovo mėn.

Susijusi informacija

Ekologinės gamybos ateitis

Teisės aktai

ES nustato tam tikras taisykles ir reglamentus, kuriais reglamentuojama ekologiškų produktų gamyba, platinimas ir prekyba jais ES. Tam tikriems produktams taikomos specialios taisyklės.

ES konsultuojasi su suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene, kad pagerintų savo teisės aktų kokybę, ir šis bendradarbiavimas apima ir ekologinės gamybos sektorių.

Susijusi informacija

Ekologinės gamybos sektoriaus teisės aktai

Bendradarbiavimas ir ekspertų patarimai

Documents

2018 M. GRUODŽIO 10 D.
Guidelines on imports of organic products into the EU

2023 M. LAPKRIČIO 30 D.
Organic rules – frequently asked questions

Naujienos