Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Ekološka poljoprivreda u kratkim crtama

Informacije o ciljevima politike EU-a u području ekološke poljoprivrede, ekološkom znaku i zakonodavstvu o ekološkoj proizvodnji, distribuciji i stavljanju na tržište te česta pitanja u vezi s ekološkim sektorom.

Ciljevi ekološke poljoprivrede

Ekološki uzgoj je način poljoprivredne proizvodnje kojemu je cilj proizvodnja hrane primjenom prirodnih tvari i postupaka. To znači da ekološka poljoprivreda u pravilu ima ograničen utjecaj na okoliš jer potiče:

 • odgovorno korištenje energije i prirodnih resursa
 • održavanje bioraznolikosti
 • očuvanje ekološke ravnoteže u regijama
 • povećanje plodnosti tla
 • održavanje kvalitete vode.

Pravilima kojima je uređena ekološka poljoprivreda potiču se visoki standardi dobrobiti životinja te zahtijeva da poljoprivrednici zadovolje specifične etološke potrebe životinja.

Propisi Europske unije o ekološkoj proizvodnji pružaju jasan okvir za proizvodnju ekoloških proizvoda u cijelom EU-u. Pomažu da se zadovolji potražnja potrošača za provjerenim ekološkim proizvodima i osiguravaju pošteno tržište za proizvođače, distributere i trgovce.

Izgradnja povjerenja u ekološku poljoprivredu

Da bi poljoprivrednici imali koristi od ekološkog načina proizvodnje, potrošači moraju vjerovati da se pravila o ekološkoj proizvodnji poštuju. Stoga je EU uspostavio strogi sustav kontrole i provedbe kako bi se zajamčila ispravna primjena pravila i propisa o ekološkoj proizvodnji. Budući da je ekološka poljoprivreda dio šireg lanca opskrbe koji obuhvaća sektore prerade, distribucije i maloprodaje hrane, i oni podliježu kontroli.

 • Svaka država članica imenuje „kontrolne ustanove ili kontrolna tijela” koji kontroliraju subjekte u ekološkom prehrambenom lancu. Da bi se hrana mogla staviti na tržište kao ekološka, proizvođači, distributeri i subjekti koji je stavljaju na tržište moraju se registrirati pri nacionalnoj kontrolnoj ustanovi.
 • Nakon što prođu potrebne inspekcije i kontrole, izdaje im se certifikat kojim se potvrđuje da njihovi proizvodi zadovoljavaju standarde ekološke proizvodnje.
 • Svi subjekti kontroliraju se najmanje jedanput godišnje kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost s pravilima.
 • I ekološka hrana iz uvoza podliježe kontrolama kako bi se zajamčilo da je proizvedena i prevezena u skladu s ekološkim načelima.

Ekološkim znakom osigurava se jedinstveni vizualni identitet ekoloških proizvoda EU-a koji se prodaju na području EU-a. Zahvaljujući njemu potrošači u EU-u lakše prepoznaju ekološke proizvode, a poljoprivrednici ih mogu lakše prodati u svim državama članicama.

Ekološki znak može se upotrebljavati samo na ekološkim proizvodima koje je certificirala ovlaštena agencija ili ustanova. Time se potvrđuje da su zadovoljili stroge uvjete proizvodnje, prijevoza i skladištenja.

EU organic logo

Ekološka poljoprivreda nakon 2022.

Ekološka poljoprivreda u EU-u bilježi snažan rast koji je izravno povezan s povećanim zanimanjem potrošača za ekološke proizvode. Kako bi odgovorio na izazove koji proizlaze iz ubrzanog rasta sektora i osigurao učinkovit pravni okvir za poljoprivrednike, EU je donio nove propise o ekološkoj proizvodnji koji se primjenjuju od 1. siječnja 2022.

Novi propisi o ekološkoj proizvodnji donose među ostalim sljedeće promjene:

 • stroži sustav kontrola radi dodatnog jačanja povjerenja potrošača u sustav ekoloških proizvoda EU-a
 • nova pravila za proizvođače koja će malim poljoprivrednicima olakšati prelazak na ekološku proizvodnju
 • nova pravila o ekološkim proizvodima iz uvoza kako bi svi ekološki proizvodi koji se prodaju u EU-u zadovoljavali jednake standarde
 • šira paleta proizvoda koji se mogu stavljati na tržište kao ekološki.

Nove propise o ekološkoj proizvodnji podupire i akcijski plan o ekološkoj proizvodnji u Uniji koji je Europska komisija pokrenula u ožujku 2021.

Povezane informacije

Budućnost ekološke poljoprivrede

Zakonodavstvo

EU donosi razna pravila i propise kojima se uređuje proizvodnja, distribucija i stavljanje ekoloških proizvoda na tržište u EU-u. Za pojedine proizvode utvrđeni su i posebni propisi.

Kako bi poboljšao kvalitetu zakonodavstva, EU se o svojim propisima savjetuje s dionicima i zainteresiranom javnošću, a time su obuhvaćeni i propisi u sektoru ekoloških proizvoda.

Povezane informacije

Zakonodavstvo u sektoru ekoloških proizvoda

Suradnja i savjetovanje sa stručnjacima

Documents

10. PROSINCA 2018.
Guidelines on imports of organic products into the EU
English
(59.08 KB - PDF)
Preuzimanje

30. STUDENOGA 2023.
Organic rules – frequently asked questions
English
(923.04 KB - PDF)
Preuzimanje