Skip to main content
Agriculture and rural development

Despre agricultura ecologică

Sinteză despre sectorul produselor ecologice: obiectivele politicii UE în domeniu, sigla UE pentru produse ecologice, normele UE privind producția, distribuția și comercializarea alimentelor și produselor ecologice, întrebări și răspunsuri despre sector.

Obiectivele agriculturii ecologice

Agricultura ecologică este o metodă agricolă care urmărește să producă alimente utilizând substanțe și procese naturale. Prin urmare, ea are un impact limitat asupra mediului, pentru că încurajează:

 • utilizarea responsabilă a energiei și a resurselor naturale;
 • păstrarea biodiversității;
 • conservarea echilibrelor ecologice regionale;
 • creșterea fertilității solului;
 • menținerea calității apei.

În plus, normele privind agricultura ecologică încurajează un standard ridicat de bunăstare a animalelor și le impun fermierilor să răspundă nevoilor lor comportamentale specifice.

Reglementările Uniunii Europene privind agricultura ecologică urmăresc să ofere o structură clară pentru producția de produse ecologice pe întreg teritoriul UE. Ele au fost elaborate pentru a răspunde cererii consumatorilor de produse ecologice în care să poată avea încredere și, în același timp, pentru a asigura o piață echitabilă pentru producători, distribuitori și comercianți.

Încrederea în agricultura ecologică

Pentru ca agricultorii să simtă beneficiile alegerii agriculturii ecologice ca metodă de producție, consumatorii trebuie să aibă certitudinea că sunt respectate normele privind producția ecologică. Prin urmare, UE menține următorul sistem strict de control și de asigurare a respectării normelor privind produsele alimentare ecologice. Întrucât agricultura ecologică face parte dintr-un lanț de aprovizionare mai amplu, care cuprinde sectoarele de prelucrare, de distribuție și de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, și aceste sectoare fac obiectul controalelor.

 • Fiecare țară din UE numește organisme sau autorități de control care să inspecteze operatorii din lanțul alimentar ecologic. Producătorii, distribuitorii și comercianții de produse ecologice trebuie să se înregistreze la organismul lor local de control înainte de a li se permite să își comercializeze produsele alimentare ca produse ecologice.
 • După ce au fost inspectate și verificate, producătorii primesc un certificat care confirmă că produsele lor respectă standardele ecologice.
 • Toți operatorii sunt verificați cel puțin o dată pe an pentru a se vedea dacă respectă în continuare regulile.
 • Și alimentele bio importate fac obiectul unor proceduri de control pentru a se garanta că au fost produse și expediate respectând principiile ecologice.

Sigla pentru produse ecologice oferă o identitate vizuală coerentă pentru alimentele ecologice produse și vândute în UE. Cu ajutorul ei, consumatorii pot identifica mai ușor produsele ecologice, iar fermierii și le pot promova și vinde în toate țările din UE.

Sigla poate fi utilizată numai pe produsele care au fost certificate ca fiind ecologice de către o agenție sau un organism autorizat de control. Pentru aceasta, ele trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte de producție, transport și stocare.

Sigla UE pentru produse ecologice

Agricultura ecologică după 2022

Agricultura ecologică cunoaște o ascensiune rapidă, ca rezultat direct al creșterii interesului consumatorilor față de produsele bio. Pentru a găsi soluții la provocările generate de această ascensiune rapidă și pentru a asigura un cadru juridic eficient pentru sector, UE a adoptat noi norme care se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Iată câteva exemple de modificări efectuate în temeiul noilor norme privind agricultura ecologică:

 • consolidarea sistemului de control, pentru a spori încrederea consumatorilor în sistemul agricol ecologic al UE;
 • norme noi pentru producători, care vor facilita trecerea fermierilor mai mici la metode de producție ecologică;
 • norme noi privind produsele bio importate, pentru a se garanta că toate produsele bio vândute în UE respectă același standard;
 • mai multe tipuri de produse care pot fi comercializate ca produse bio.

Noul cadru juridic privind agricultura ecologică din UE este susținut de planul de acțiune în domeniu, lansat de Comisia Europeană în martie 2021.

Informații conexe

Viitorul alimentelor bio

Legislație

UE stabilește o serie de norme și reglementări care reglementează producția, distribuția și comercializarea produselor ecologice în UE. Pentru anumite produse există reglementări specifice.

UE se consultă cu părțile interesate și cu publicul larg pentru a îmbunătăți calitatea legislației sale, inclusiv în sectorul producției ecologice.

Informații conexe

Legislația pentru sectorul alimentelor ecologice

Cooperare și recomandări din partea experților

Documents

10 DECEMBRIE 2018
Guidelines on imports of organic products into the EU
română
(241.77 KB - PDF)
Descărcați

17 IULIE 2023
Organic rules – frequently asked questions
English
(948.36 KB - PDF)
Descărcați