Skip to main content
Agriculture and rural development

Fava Santorinis BOB

Beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) sikrer, at alle faserne i produktionen, forarbejdningen eller tilberedningen finder sted inden for det geografiske område.

Oprindelse

Excavations of the Minoan town of Akrotiri

Navnet "fava" forekommer for første gang på skrift i det 6. til 5. århundrede f.Kr. i et uddrag af en i dag forsvundet tragedie af Aeschylus.

Men Fava Santorinis BOB’s historie kan spores yderligere 1 000 år tilbage til en begivenhed af seismisk betydning.

I det 16. århundrede f.kr. fandt et af de største kendte vulkanudbrud nogen sinde sted på øen Santorini. Udbruddet ændrede øens geografi og tvang lokalbefolkningerne til at flygte. En af de største bosættelser, som blev forladt, var den minoiske by Akrotiri, som blev dækket af aske og vulkansk støv.

Tusinde år senere har udgravninger vist, at store dele af byen var blevet bevaret. Blandt de talrige kunstværker og genstande, som blev fundet, fandt arkæologer rester af frø, som blev identificeret som tilhørende planten Lathyrus clymenum L.. Det fremgik af beviserne, at planten blev høstet, og frøene malet til konsum.

Da folk vendte tilbage til øen i årene efter udbruddet, genoptog de praksissen med at dyrke Lathyrus clymenum L., en af de få afgrøder, som kunne trives i den vulkanske jord.

Produktionen af Fava Santorinis overlevede ikke blot udbruddet, men viste sig også langtidsholdbar, og den blev til en primær afgrøde for øboerne og en meget elsket ret uden for øen.

I 2010 blev Fava Santorinis og dens unikke oprindelse anerkendt af Den Europæiske Union, da produktet fik beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB).

Produktion

Fava Santorinis BOB fremstilles af frø af Lathyrus clymenum L., en slyngplante, som blomstrer med blodrøde kronblade med anstrøg af violet eller lilla. Planten gror overalt og vildt i hele Middelhavsområdet, men den dyrkes kun som en afgrøde på en lille gruppe øer i Det Sydægæiske Hav.

South Aegean Sea islands

Disse øer i regionen Kykladerne omfatter øerne Santorini (også kendt som Thira) og syv småøer rundt om denne: Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspro (Aspronisi), Christiani og Askania i Kykladerne.

Øerne er badet i solskin, som typisk strækker sig over mere end 200 dage om året, og de bliver vindblæst af de tørre, nordlige vinde fra Det Ægæiske Hav, kendt som meltemia.

Photograph of the Lathyrus clymenum L. flower

Lathyrus clymenum L. er en slyngplante, som klæber sig fast til overflader, hvilket hjælper den med at modstå meltemia. Da den er en tørkeplante, har den kunnet overleve øens regnfattige, nærmest ørkenagtige forhold. Med minimale til ikkeeksisterende vandressourcer på land må planten absorbere vand fra den fugtige havluft gennem osmose, en proces, som giver planten et højt sukkerindhold.

På samme måde har planten en evne til at holde på atmosfærisk kvælstof, hvilket gør det muligt at klare sig i øens vulkanske jordbund, som er fuld af aflejringer af pimpsten og lava, men som mangler både organisk stof og uorganiske grundnæringsstoffer, såsom kalium og kvælstof.

Gennem årtusinder har lokal ekspertise udviklet sig om, hvordan man sikrer en stabil afgrøde under disse vanskelige miljøforhold. Ærterne forarbejdes efter traditionelle metoder, hvor de fleste produktionsstadier stadig er pr. håndkraft.

Såning foregår traditionelt midt om vinteren, og nogle dyrkere iagttager stadig traditionen med at plante deres første frø på vintersolhverv den 21. december.

Når frøene først er sået, skal afgrøden nøje plejes og overvåges, til den er klar til høst.

Harvested seeds drying in kanaves

De høstede frø tørres derefter i det ægæiske solskin, inden de anbringes i lagre udgravet i vulkansk sten. Disse lagre, kendt som kanaves, giver frøene de perfekte betingelser for at modnes, beskytter dem mod skadedyrsangreb og gør dem hårde nok til at gennemgå videre forarbejdning uden at gå i stykker.

Formaling foregår i stenmøller, hvor skallerne fjernes, og frøene adskilles fra kimbladene.

De lettere fladtrykte gule skiver pakkes hurtigt for at undgå skader som følge af fugt, skadedyrsangreb og sygdom.

Flere oplysninger

Fava Santorinis BOB – retlige specifikationer

Beskyttet oprindelsesbetegnelse

Føde- og drikkevarer af god kvalitet i hele Europa