Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Хмел

Защита на земеделските стопани в ЕС и на селскостопанския сектор чрез политика на интервенция на пазара, търговски мерки, законодателство и наблюдение на пазара.

Преглед

Думата „хмел“ обхваща следните три групи продукти:

  • хмелови шишарки, пресни или сушени,
  • хмел под формата на прах или гранули,
  • екстракти от хмел.

Близо 2600 стопанства в Европейския съюз отглеждат хмел на площ от 26 500 хектара — 60% от общата площ, използвана за отглеждане на хмел в световен мащаб.

Хмел се отглежда в 14 страни от ЕС. Около 17 000 хектара се използват за отглеждане на хмел в Германия, което представлява 60 % от площта, използвана за тази цел в ЕС и около една трета от площта, използвана по света. Другите основни производители от ЕС са Чехия, Полша и Словения.

По цял свят, но особено в Европа, площта намалява, като една от причините за това е нарастващото съдържание на алфа-киселини в хмела и все по-слабото му използване в производството на бира. Алфа-киселините са съставка на хмела, която придава на бирата нейния горчив вкус и други аромати.

Производство

ЕС произвежда около 50 000 тона хмел годишно. Добивът на алфа-киселини редовно надхвърля 5000 тона.

Годишното производство на хмел в световен мащаб варира между 80 000 и 100 000 тона, което съответства на между 8000 и 10 000 тона алфа-киселини. Търсенето на алфа-киселини се оценява на около 8000 тона, тъй като на хектолитър бира са необходими средно 4,1 грама. Съдържанието на хмел зависи от вида бира, и по-специално от това колко е горчива, както и от сорта хмел, който се използва. В резултат от технологичния напредък и нарастващото предпочитание на потребителите към по-малко горчиви бири, съдържанието на хмел намалява всяка година (през 1995 г. то все още е било 6,3 грама алфа-киселини на хектолитър). 

Въпреки че световното производство на бира расте, търсенето на алфа-киселини не се увеличава много. Тъй като предлагането в момента е по-голямо от търсенето, средните цени на пазара на договори за хмел и на свободния пазар са доста ниски от 2009 г. насам.

Информация по темата

Доклади за реколтата от хмел

1 AПРИЛ 2015 Г.
Recognised hop producer groups
English
(97.97 KB - PDF)
Изтегляне
1 ЮНИ 2017 Г.
List of hop production areas
English
(100.74 KB - PDF)
Изтегляне
24 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
List of hop certification centres and their codes
English
(99.31 KB - PDF)
Изтегляне

Външна търговия

ЕС и особено Германия са едни от центровете на световния пазар на хмел. По отношение на външната търговия ЕС по традиция е нетен износител на хмел. През последните няколко години излишъкът възлиза на около 20 000 тона еквивалент на хмелови шишарки. Основният купувач е Русия, следвана от САЩ и Япония.

Всички държави производители на хмел от ЕС без една са страни по международната конвенция за производителите на хмел, която се стреми да насърчава обмена на информация между производителите и между производителите и другите участници в сектора (търговци и производители на бира).

Правни основания

В Регламент № 1308/2013 на ЕС относно общата организация на пазара са определени основните правни разпоредби за сертифицирането, групите на производители и вноса в сектора на хмела.

Информация по темата

Законодателство на ЕС за хмела

Комитети

Различни комитети, съставени от представители на правителствата и председателствани от представител на Европейската комисия, заседават редовно, за да гарантират, че отговорността на Комисията за приемането на актове за изпълнение се упражнява под контрола на държавите от ЕС.

В Комитета за общата организация на селскостопанските пазари се обсъждат въпроси като развитието на пазарните цени, производството и търговията в държавите от ЕС и извън него.