Skip to main content
Agriculture and rural development

Humle

Skydd av EU:s bönder och jordbrukssektorn genom marknadsinterventioner, handelsåtgärder, lagstiftning och marknadsövervakning.

Översikt

Humle omfattar följande tre produktgrupper:

  • Färska och torkade humlekottar
  • Pulvriserad humle och humlepellets
  • Humleextrakt

Humle odlas av 2 600 jordbruksföretag i 14 EU-länder på en yta av 26 500 hektar, vilket motsvarar 60 % av världens totala odlingsyta för humle.

Tyskland står för 60 % av EU:s humleodling och cirka 30 % av världens humleodling. Andra viktiga EU-producenter är Tjeckien, Polen och Slovenien.

I hela världen, men framför allt i EU, minskar odlingsytan. Det beror på att alfasyrahalten i humlet har ökat, och det behövs därför mindre humle vid öltillverkning. Alfasyra är den komponent i humlet som ger ölet dess beska och andra aromer.

Produktion

EU producerar cirka 50 000 ton humle per år. Alfasyrahalten överstiger regelbundet 5 000 ton.

Humleproduktionen i världen varierar mellan 80 000 och 100 000 ton, vilket motsvarar 8 000 och 10 000 ton alfasyra. Efterfrågan på alfasyra beräknas uppgå till 8 000 ton. Man utgår då ifrån att 4,1 g behövs för att producera en hektoliter öl. Humlehalten varierar beroende på typ av öl, hur bittert det är och vilken humlesort som används. Den tekniska utvecklingen och konsumenternas val av mindre bittra ölsorter har lett till att humlehalten ständigt minskat (1995 var den fortfarande 6,3 g alfasyra per hektoliter). 

Även om produktionen av öl ökar i världen ökar inte efterfrågan på alfasyra. Eftersom utbudet överstiger efterfrågan har priset på humle varit lågt på avtalsmarknaden och den fria marknaden sedan 2009.

Läs mer

Rapporter om humleskördar

1 APRIL 2015
Recognised hop producer groups
English
(97.97 KB - PDF)
Ladda ner
1 JUNI 2017
List of hop production areas
English
(100.74 KB - PDF)
Ladda ner
24 FEBRUARI 2020
List of hop certification centres and their codes
English
(99.31 KB - PDF)
Ladda ner

Handeln med länder utanför EU

EU, och särskilt Tyskland, är ett av centrumen för världshandeln med humle. EU har traditionellt varit en nettoexportör. Under de senaste åren har överskottet på humle uppgått till cirka 20 000 ton. De främsta köparna är Ryssland, USA och Japan.

Alla utom ett EU-land är medlemmar i International Hop Growers' Convention. Organisationen har som mål att sprida information om humle både bland producenter och mellan producenter och återförsäljare och bryggerier.

Lagstiftning

I EU-förordning 1308/2013 om den samlade marknadsordningen fastställs de viktigaste reglerna för certifiering, producentgrupper och import inom humlesektorn.

Läs mer

EU:s humlelagstiftning

Kommittéer

Olika kommittéer som består av företrädare för EU-länderna och som har en företrädare för kommissionen som ordförande sammanträder regelbundet för att se till att kommissionen antar sina genomförandeakter under EU-ländernas överinseende.

Kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket diskuterar t.ex. marknadsprisernas utveckling, produktionen samt handeln inom och utanför EU.