Skip to main content
Agriculture and rural development

Humala

EU:n viljelijöiden ja maatalousalan suojelu markkinainterventioita, kaupan toimenpiteitä, lainsäädäntöä ja markkinoiden seurantaa koskevan politiikan avulla.

Yleistä

Ilmaisu ”humala” kattaa seuraavat kolme tuoteryhmää:

  • tuoreet tai kuivatut humalantähkät
  • humala jauheena tai pelletteinä
  • humalauute.

Humalaa viljellään Euroopan unionissa noin 2 600 maatilalla, ja sen viljelyalue on 26 500 hehtaaria eli 60 prosenttia maailman humalanviljelyyn käytetystä kokonaispinta-alasta.

Humalaa viljellään 14 EU-maassa. Saksassa humalan viljelyala on noin 17 000 hehtaaria, mikä on 60 prosenttia humalan viljelyalasta EU:ssa ja noin kolmannes koko maailmassa humalanviljelyyn käytetystä pinta-alasta. Muut tärkeimmät humalan tuottajat EU:ssa ovat Tšekki, Puola ja Slovenia.

Koko maailmassa, mutta erityisesti Euroopassa, viljelypinta-ala on pienenemässä, mikä johtuu muun muassa alfahappopitoisuuden lisääntymisestä ja alfahapon käytön vähenemisestä oluessa. Alfahappo on humalan ainesosa, joka antaa oluelle sen karvaan maun ja myös muita makuja.

Tuotanto

EU tuottaa vuosittain noin 50 000 tonnia humalaa. Sen alfahapon tuotanto on yleensä yli 5 000 tonnia.

Humalan vuosituotanto on maailmanlaajuisesti 80 000–100 000 tonnia, mikä vastaa 8 000–10 000:ta tonnia alfahappoa. Alfahapon kysynnän arvioidaan olevan noin 8 000 tonnia sillä perusteella, että sitä tarvitaan keskimäärin 4,1 grammaa hehtolitralle olutta. Humalapitoisuus vaihtelee oluttyypin, erityisesti karvauden, ja käytetyn humalalajikkeen mukaan. Koska teknologia on kehittynyt ja vähemmän karvaiden oluiden suosio on lisääntynyt kuluttajien keskuudessa, humalapitoisuus vähenee vuosi vuodelta (vuonna 1995 se oli vielä 6,3 grammaa alfahappoa hehtolitrassa). 

Vaikka oluen tuotanto maailmassa on kasvussa, alfahapon kysyntä ei lisäänny paljoakaan. Koska tarjonta ylittää tällä hetkellä kysynnän, keskihinnat ovat olleet vuodesta 2009 lähtien melko alhaiset humalan sopimusmarkkinoilla ja vapailla markkinoilla.

Lisätietoa

Humalan sadonkorjuuraportit

Recognised hop producer groups
English
(97.97 KB - PDF)
Lataa
List of hop production areas
English
(100.74 KB - PDF)
Lataa
List of hop certification centres and their codes
English
(99.31 KB - PDF)
Lataa

Ulkomaankauppa

EU – ja erityisesti Saksa – on yksi humalan maailmanmarkkinoiden keskuksista. Ulkomaankaupassa EU on perinteisesti ollut nettoviejä. Viime vuosina ylijäämä on ollut noin 20 000 tähkäekvivalenttitonnia. Tärkein ostaja on Venäjä, jonka jälkeen tulevat Yhdysvallat ja Japani.

Yhtä lukuun ottamatta kaikki EU:n humalantuottajamaat kuuluvat kansainväliseen humalanviljelijöiden yhteistyöelimeen, jonka tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa sekä tuottajien kesken että tuottajien ja alan muiden osapuolten (kauppiaat ja panimot) välillä.

Oikeusperusta

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 vahvistetaan humala-alaan sovellettavat keskeiset säännökset, jotka koskevat varmentamista, tuottajaryhmiä ja tuontia.

Lisätietoa

Humalaa koskeva EU:n lainsäädäntö

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat hallitusten edustajista ja joiden puheenjohtajana toimii Euroopan komission edustaja, kokoontuvat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio vastaa velvollisuuksiensa mukaisesti täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä EU-maiden valvonnassa.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea käsittelee muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.