Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Podpora kmetijskemu in živilskemu sektorju v času koronavirusa

Po izbruhu koronavirusa leta 2020 je Evropska komisija te izredne ukrepe hitro začela izvajati kot prvi odziv za podporo kmetom in proizvajalcem hrane ter stabilizacijo kmetijskih trgov.

Zanesljiva preskrba s hrano

Po izbruhu koronavirusa agroživilski sektor Evropske unije dokazuje, da je odporen, ter Evropejce in Evropejke še naprej oskrbuje z visokokakovostno in varno hrano. Vendar se kmetje in proizvajalci soočajo s težavami in vse večjim pritiskom.

Prehranska varnost bo – tako kot doslej – ena od prednostnih nalog Evropske komisije. Zato ta v tesnem stiku z državami članicami EU in sektorskimi organizacijami pozorno spremlja razmere.

Za podporo vsem udeleženim akterjem je sprejela potrebne ukrepe.

Komisija je na podlagi izkušenj potencialnega vpliva pandemije COVID-19 na prehransko varnost v okviru strategije „od vil do vilic“ pripravila krizni načrt za zagotovitev preskrbe s hrano in prehranske varnosti v EU v kriznem času. Da bi podprla to pobudo, je Komisija med 1. marcem in 3. majem 2021 izvedla ciljno usmerjeno posvetovanje z akterji v verigi preskrbe s hrano.

Učinkovita veriga preskrbe s hrano

Zeleni vozni pasovi za neoviran pretok hrane po vsej Evropi

Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami skrbi za nemoteno delovanje enotnega trga za blago z vzpostavljanjem ƒ„zelenih voznih pasov“. Na teh zelenih voznih pasovih, uvedenih na točno določenih ključnih mejnih prehodih, bodo mejni pregledi trajali največ 15 minut. Prehod je zdaj odobren za vse blago, vključno z agroživilskimi proizvodi.

Opredelitev sezonskih delavcev kot „kritičnih delavcev“ za zagotovitev podpore živilskemu sektorju

Komisija je objavila praktične smernice za zagotovitev, da bi mobilni delavci znotraj EU, ki opravljajo kritične funkcije v boju proti koronavirusu, lahko prispeli na svoje delovno mesto. Zlasti v tem letnem času so sezonski delavci v kmetijskem sektorju bistvenega pomena za pospravitev, saditev in obdelovanje pridelka.

Neposredna podpora kmetom in podeželskim območjem

200 000 evrov posojil ali jamstev za operativne stroške

Prožnost pri uporabi finančnih instrumentov v okviru razvoja podeželja

Kmetje in drugi upravičenci do plačil za razvoj podeželja bodo lahko pod ugodnimi pogoji, kot so zelo nizke obrestne mere ali ugoden razpored plačil, dobili posojila ali jamstva v višini do 200 000 evrov za kritje operativnih stroškov.

7 000 evrov na kmeta – 50 000 evrov na MSP

Komisija predlaga nov ukrep za razvoj podeželja

Nov začasni ukrep naj bi državam EU, ki še niso porabila vseh odobrenih sredstev za razvoj podeželja, omogočil izplačila kmetom in malim kmetijsko-živilskim podjetjem v letu 2020. S tem bi se zagotovila takojšnja pomoč tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela. Države EU lahko zagotovijo podporo v višini do 7 000 evrov na kmeta in 50 000 evrov na malo in srednje podjetje (MSP).

70 % in 85 % – predplačila za plačila SKP

Višja predplačila

Za povečanje denarnega toka kmetov bo Komisija povečala predplačila za skupno kmetijsko politiko (SKP) dohodkovne podpore (s 50 % na 70 %) in nekaterih plačil za razvoj podeželja (s 75 % na 85 %). Kmetje bodo ta predplačila prejemali od sredine oktobra 2020.

Do 125 000 evrov za državno pomoč

Večja državna pomoč za kmete in podjetja za predelavo hrane

v skladu z novim začasnim okvirom Komisije za ukrepe državne pomoči lahko kmetje zdaj prejmejo pomoč v višini največ 100 000 evrov na kmetijo, podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem hrane, pa pomoč v višini največ 800 000 evrov.

Ta znesek se lahko dopolni s pomočjo de minimis. Ta vrsta nacionalne podpore za kmetijski sektor se lahko dodeli brez predhodne odobritve Komisije ob upoštevanju zgornje meje v višini 20 000 evrov oziroma 25 000 evrov v posebnih primerih.

Izredni tržni ukrepi

Pomoč za zasebno skladiščenje

Komisija je odobrila pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode v sektorju mleka (posneto mleko v prahu, maslo, sir) in mesa (goveje, ovčje in kozje meso). Cilj tega ukrepa je stabilizacija trga z začasnim zmanjšanjem razpoložljive ponudbe. Ti ukrepi omogočajo začasni umik proizvodov s trga za najmanj 2 do 3 mesece in največ 5 do 6 mesecev.

Začasno odstopanje od pravil EU o konkurenci:

Komisija bo v skladu s členom 222 uredbe o skupni ureditvi trgov odobrila odstopanje od nekaterih pravil konkurence EU za sektor mleka, cvetja in krompirja. Ta odstopanja izvajalcem v obdobju največ 6 mesecev omogočajo samoorganizacijo in izvajanje tržnih ukrepov na njihovi ravni. Sektorju mleka bo na primer dovoljeno, da kolektivno načrtuje proizvodnjo mleka, sektorja cvetja in krompirja pa bosta lahko umaknila proizvode s trga. Dovoljeno bo tudi skladiščenje pri zasebnih izvajalcih. Gibanje cen življenjskih potrebščin se bo pozorno spremljalo, da se preprečijo škodljivi učinki.

Prožnost programov za podporo trgu

Komisija bo omogočila prožnost pri izvajanju programov za podporo trgu za vino, sadje in zelenjavo, namizne oljke in oljčno olje, čebelarstvo in šolsko shemo EU (ki zajema mleko, sadje in zelenjavo). Namen te prožnosti je omejiti razpoložljivo ponudbo v vsakem od sektorjev, da se omogoči ponovno uravnoteženje trgov. Poleg tega bo mogoča preusmeritev prednostnih nalog financiranja v ukrepe kriznega upravljanja.

Prožnost SKP

Države EU in kmetje se soočajo s praktičnimi težavami pri izpolnjevanju nekaterih zahtev SKP, zato je Komisija sprejela vrsto konkretnih ukrepov.

Podaljšanje roka za vloge za plačila v okviru skupne kmetijske politike:

rok bo podaljšan za en mesec, tako da bo kmetom na voljo več časa, da izpolnijo vloge za dohodkovno podporo in plačila za razvoj podeželja.

Manj pregledov na kmetijah na kraju samem

Države EU običajno izvajajo preglede na kraju samem, s katerimi zagotovijo, da upravičenci SKP izpolnjujejo pogoje za upravičenost. Vendar je v sedanjih izjemnih okoliščinah ključnega pomena čim bolj zmanjšati fizični stik med kmeti in inšpektorji. Komisija je zato uvedla pravila, ki omogočajo, da se obiski na kmetijah začasno nadomestijo z alternativnimi viri dokazov, kot so satelitski posnetki ali geografsko označene fotografije. Ta ukrep zagotavlja zanesljive preglede ob upoštevanju omejitev gibanja in zmanjševanju fizičnih stikov med kmeti in inšpektorji.

Pravna podlaga

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/591 o vzpostavitvi začasne izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje nekaterih sirov

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/592 o začasnih izjemnih ukrepih za odpravo motenj na trgu v sektorju sadja in zelenjave ter vinskem sektorju

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/593 o ukrepih za stabilizacijo trga v sektorju krompirja

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/594 o ukrepih za stabilizacijo trga v sektorju za rastline in cvetje

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/595 o dodelitvi pomoči za zasebno skladiščenje ovčjega in kozjega mesa

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/596 o dodelitvi pomoči za zasebno skladiščenje svežega ali ohlajenega mesa goveda

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/597 o dodelitvi pomoči za zasebno skladiščenje masla

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/598 o dodelitvi pomoči za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/599 o načrtovanju proizvodnje v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

Dokumenti

7. APRIL 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Prenesi

Dogodki

  • Konference in srečanja na vrhu

EU Agri-Food Days

  • torek, 5. december 2023, 09.30 - petek, 8. december 2023, 15.30 (CET)
  • Prenos v živo je na voljo