Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Potpora poljoprivrednom i prehrambenom sektoru u kontekstu koronavirusa

Veća sigurnost opskrbe hranom

Nakon pojave koronavirusa poljoprivredno-prehrambeni sektor Europske unije pokazuje se izdržljivim i nastavlja opskrbljivati Europljane visokokvalitetnom i sigurnom hranu. Međutim, poljoprivrednici i proizvođači suočeni su s poteškoćama i pod sve većim su pritiskom.

Održavanje sigurnosti opskrbe hranom ostaje jedan od prioriteta Europske komisije. Ona je stoga u bliskom kontaktu sa zemljama članicama EU-a i sektorskim organizacijama kako bi pomno pratila situaciju.

Poduzela je potrebne mjere kako bi pružila potporu svim uključenim dionicima.

Na temelju pouka iz mogućeg utjecaja pandemije bolesti COVID-19 na sigurnost opskrbe hranom, Komisija je u kontekstu strategije „od polja do stola” pripremila krizni plan kako bi osigurala opskrbu hranom i sigurnost opskrbe hranom u EU-u u kriznim vremenima. Kako bi poduprla tu inicijativu, Komisija je od 1. ožujka do 3. svibnja 2021. provela ciljano savjetovanje s dionicima u lancu opskrbe hranom.

Učinkovit lanac opskrbe hranom

Zelene trake za održavanje protoka hrane diljem Europe

Komisija koordinira blisku suradnju s državama članicama EU-a kako bi se osiguralo funkcioniranje jedinstvenog tržišta robe uvođenjem tzv. zelenih prometnih traka. Na tim zelenim trakama, koje će se nalaziti na točno određenim ključnim graničnim prijelazima, granične kontrole neće trajati više od 15 minuta. Sada je prolaz odobren za svu robu, uključujući poljoprivredno-prehrambene proizvode.

Sezonski radnici okvalificirani kao „kritični radnici” za osiguravanje potpore prehrambenom sektoru

Komisija je objavila praktične smjernice kako bi osigurala da unutar EU-a mobilni radnici koji se smatraju ključnima u borbi protiv pandemije koronavirusa mogu doći do svojeg radnog mjesta. Sezonski radnici ključni su za poljoprivredni sektor za obavljanje poslova sadnje, berbe ili brige o životinjama, posebno ove sezone.

Izravna potpora poljoprivrednicima i ruralnim područjima

200 000 € – zajmovi ili jamstva za operativne troškove

Fleksibilnost u uporabi financijskih instrumenata u okviru ruralnog razvoja

Poljoprivrednici i drugi korisnici programa ruralnog razvoja moći će dobiti zajmove ili jamstva po povoljnim uvjetima (kao što su vrlo niske kamatne stope ili povoljni rokovi plaćanja) za pokrivanje operativnih troškova do iznosa od 200 000 EUR.

7 000 EUR po poljoprivredniku – 50 000 EUR po MSP-u

Komisija predlaže novu mjeru ruralnog razvoja

Novom privremenom mjerom državama članicama EU-a koje imaju nepotrošena sredstva za ruralni razvoj omogućilo bi se plaćanje poljoprivrednicima i malim poljoprivredno-prehrambenim poduzećima u 2020. Na taj bi se način pružila hitna pomoć onima koji su najviše pogođeni krizom. Države članice EU-a mogu ponuditi potporu u iznosu od najviše 7 000 EUR za pojedinog poljoprivrednika i 50 000 EUR za malo i srednje poduzeće.

70 % i 85 % – predujmovi za plaćanja u okviru ZPP-a

Veći predujmovi

Kako bi povećala novčane tokove poljoprivrednikâ, Komisija će povećati predujmove za potporu dohotku (s 50 % na 70 %) i za određena plaćanja za ruralni razvoj (sa 75 % na 85 %) u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Poljoprivrednici će početi primati te predujmove od sredine listopada.

Do 125 000 EUR za državne potpore

Moguća je viša državna potpora za poljoprivrednike i poduzeća za preradu hrane

U okviru Komisijina privremenog okvira za državne potpore poljoprivrednici odnedavno mogu dobiti potporu od najviše 100 000 EUR po poljoprivrednom gospodarstvu, a poduzeća za preradu i prodaju hrane najviše 800 000 EUR.
Taj se iznos može dopuniti potporama de minimis. Ta vrsta državne potpore specifična je za poljoprivredni sektor i može se dodijeliti bez prethodnog odobrenja Komisije, a gornja granica iznosi 20 000 EUR (te 25 000 EUR u posebnim slučajevima).

Izvanredne tržišne mjere

Pomoć za privatno skladištenje

Kako bi se tržište stabiliziralo privremenim smanjenjem dostupne ponude, Komisija će podržati potporu za privatno skladištenje mliječnih proizvoda (obrano mlijeko u prahu, maslac, sir) i proizvoda od mesa (goveđe, ovčje i kozje meso). Tom se mjerom omogućuje privremeno povlačenje proizvoda s tržišta u trajanju od najmanje 2 do 3 mjeseca, a najviše 5 do 6 mjeseci.

Privremeno odstupanje od EU-ovih pravilâ o tržišnom natjecanju

Komisija će za sektore mlijeka, cvijeća i krumpira odobriti odstupanje od određenih EU-ovih pravila o tržišnom natjecanju, dostupno u skladu s člankom 222. Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta. Time se subjektima omogućuje da se organiziraju i provode tržišne mjere na svojoj razini u razdoblju od najviše 6 mjeseci. Primjerice, sektoru mlijeka dopustit će se kolektivno planiranje proizvodnje mlijeka, a sektorima cvijeća i krumpira dopustit će se povlačenje proizvoda s tržišta. Dopustit će se i privatno skladištenje proizvoda. Kako bi se izbjegli negativni učinci, pomno će se pratiti kretanja potrošačkih cijena.

Fleksibilnost programâ potpore tržištu

Komisija će omogućiti fleksibilnost u provedbi programâ potpore tržištu za vino, voće i povrće, stolne masline i maslinovo ulje te pčelarstvo i EU-ovu Školsku shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tom se fleksibilnošću u svakom od tih sektora nastoji ograničiti dostupna ponuda kako bi se ponovo uspostavila ravnoteža na tržištima i omogućilo preusmjeravanje prioriteta financiranja na mjere za upravljanje krizom.

Fleksibilnost ZPP-a

Države članice EU-a susreću se s praktičnim poteškoćama u ispunjavanju određenih zahtjeva u okviru ZPP-a, pa im Komisija nastoji pomoći nizom konkretnih mjera.

Produljenje roka za podnošenje zahtjeva za plaćanje u okviru ZPP-a

Rok će se produljiti za mjesec dana, čime će se poljoprivrednicima dati više vremena za ispunjavanje zahtjeva za potporu dohotku i za plaćanja za ruralni razvoj.

Manje kontrola na terenu na poljoprivrednim gospodarstvima

Države članice EU-a obično provode provjere na licu mjesta kako bi osigurale da korisnici ZPP-a ispunjavaju uvjete prihvatljivosti. Međutim, s obzirom na trenutačne iznimne okolnosti, vrlo je važno da se fizički kontakti između poljoprivrednikâ i inspektorâ svedu na najmanju moguću mjeru. Komisija je stoga uvela propise kojima se dopušta da se posjeti poljoprivrednim gospodarstvima privremeno zamijene alternativnim izvorima dokaza, kao što su satelitske snimke ili fotografije s oznakom geolokacije. Tom se mjerom osiguravaju pouzdane provjere uz istodobno poštovanje ograničenja kretanja i svođenje fizičkih kontakata između poljoprivrednika i inspektora na najmanju moguću mjeru.

Documents

 

7 TRAVANJ 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Preuzimanje

 

4 SVIBANJ 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Preuzimanje