Skip to main content
Agriculture and rural development

Maatalous- ja elintarvikealojen tukeminen koronaviruskriisissä

Vahva elintarviketurva

EU:n maatalouselintarvikeala on koronaviruspandemian aikana osoittanut kykenevänsä selviytymään: eurooppalaisille tuotetaan edelleen laadukkaita ja turvallisia elintarvikkeita. Viljelijöillä ja tuottajilla on kuitenkin lisääntyviä vaikeuksia ja paineita.

Euroopan komissio kiinnittää erityistä huomiota elintarviketurvan ylläpitämiseen. Komissio on sen vuoksi ollut tiiviissä yhteydessä EU-maihin ja alakohtaisiin järjestöihin tilanteen seuraamiseksi.

Komissio on toteuttanut tarvittavat toimet kaikkien asianomaisten toimijoiden tukemiseksi.

Komissio on Pellolta pöytään -strategiansa yhteydessä laatinut valmiussuunnitelman elintarvikehuollon ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi EU:ssa kriisiaikoina. Suunnitelmassa hyödynnetään meneillään olevasta pandemiasta saatuja kokemuksia. Komissio järjesti asiasta elintarvikeketjun toimijoille suunnatun kuulemisen 1.3.–3.5.2021.

Tehokas elintarvikeketju

Vihreät kaistat ruokahuollon turvaamiseksi Euroopassa

Komissio koordinoi toimintaa tiiviissä yhteistyössä EU-maiden kanssa varmistaakseen tavaroiden sisämarkkinoiden toimivuuden. Tätä varten se on luonut ns. vihreitä kaistoja. Näitä vihreitä kaistoja on tietyillä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla, ja niiden ansiosta tavaroiden rajatarkastukset kestävät enintään 15 minuuttia. Kauttakulku on nyt sallittu kaikille tavaroille eli siis myös maatalouselintarvikkeille.

Kausityöntekijät on luokiteltu elintarvikealan kannalta ”kriittisiksi työntekijöiksi”

Komissio on julkaissut käytännön ohjeet sen varmistamiseksi, että koronaviruskriisin torjunnan yhteydessä kriittisinä pidettävät muista maista tulevat työntekijät pääsevät tulemaan töihin. Kausityöntekijät ovat ratkaisevan tärkeitä maatalousalalle sadonkorjuu-, istutus- ja hoitotehtävissä erityisesti tänä pandemia-aikana.

Suora tuki viljelijöille ja maaseutualueille

200 000 euroa – lainat tai takaukset toimintakustannuksiin

Joustavuutta maaseudun kehittämisen rahoitusvälineiden käyttöön

Viljelijät ja muut maaseudun kehittämisen tuensaajat saavat enintään 200 000 euron lainoja tai takauksia toimintakustannusten kattamiseen suotuisin ehdoin, kuten hyvin alhaisella korolla tai suotuisilla maksuaikatauluilla.

7 000 euroa viljelijää kohti – 50 000 euroa pienyritystä kohti

Komissio ehdottaa uutta maaseudun kehittämistoimenpidettä

Uusi väliaikainen toimenpide antaisi niille EU-maille, joilla on jäljellä maaseudun kehittämisvaroja, mahdollisuuden tukea viljelijöitä ja maatalouselintarvikealan pienyrityksiä vuonna 2020. Varat olisi kohdennettava kriisistä eniten kärsineiden välittömään auttamiseen. EU-maat voivat maksaa tukea enintään 7 000 euroa viljelijää kohden ja 50 000 euroa pienyritystä kohden.

70 % ja 85 % – ennakoita YMP-maksuihin

Suurempia ennakkomaksuja/p>

Viljelijöiden kassavirran kasvattamiseksi komissio korottaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulotuen ennakkomaksuja (50 %:sta 70 %:iin) ja tiettyjen maaseudun kehittämistukien ennakkomaksuja (75 %:sta 85 %:iin). Viljelijöille alettiin maksaa näitä ennakkomaksuja lokakuun 2020 puolivälissä.

Enintään 125 000 euroa valtiotuet

Valtiontukea voidaan myöntää enemmän viljelijöille ja elintarvikkeiden jalostusyrityksille

Komission tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaan viljelijät voivat saada tukea enintään 100 000 euroa maatilaa kohden. Elintarvikkeita jalostavat ja kaupan pitävät yritykset voivat puolestaan saada tukea enintään 800 000 euroa.
Tukea voidaan täydentää ns. vähämerkityksisellä tuella, jota voidaan myöntää ilman komission ennakkohyväksyntää. Tällaisen maatalousalan kansallisen tuen enimmäismäärä on 20 000 euroa (erityistapauksissa 25 000 euroa).

Poikkeukselliset markkinatoimenpiteet

Yksityisen varastoinnin tuki

Komissio myöntää yksityisen varastoinnin tukea maitotuotteille (rasvaton maitojauhe, voi, juusto) ja lihatuotteille (naudan-, lampaan- ja vuohenliha). Tarkoituksena on vakauttaa markkinoita vähentämällä tarjontaa tilapäisesti. Toimenpide mahdollistaa tuotteiden väliaikaisen poistamisen markkinoilta vähintään 2–3 kuukaudeksi ja enintään 5–6 kuukaudeksi.

Tilapäinen poikkeus EU:n kilpailusäännöistä

Komissio myöntää yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen 222 artiklan nojalla luvan poiketa tietyistä EU:n kilpailusäännöistä maito-, kukka- ja peruna-aloilla. Tämän ansiosta toimijat voivat itse organisoida ja toteuttaa markkinatoimenpiteitä omalla tasollaan enintään 6 kuukauden ajan. Näin esimerkiksi maitoalalla voidaan suunnitella kollektiivisesti maidontuotantoa ja kukka- ja peruna-aloilla poistaa tuotteita markkinoilta. Varastointi sallitaan myös yksityisten toimijoiden toteuttamana. Kuluttajahintojen kehitystä seurataan tiiviisti, jotta vältetään kielteiset vaikutukset.

Joustavuutta markkinatukiohjelmaan

Komissio joustavoittaa viinin, hedelmien ja vihannesten, syötäväksi tarkoitettujen oliivien ja oliiviöljyn, mehiläishoidon ja EU:n koulujakelujärjestelmän (maito, hedelmät ja vihannekset) markkinatukiohjelmien täytäntöönpanoa. Joustavuudella pyritään tasapainottamaan markkinoita rajoittamalla näiden alojen tuotteiden tarjontaa. Toimenpide myös mahdollistaa rahoituksen painopisteen uudelleenkohdentamisen kriisinhallintatoimenpiteisiin.

Joustavuutta yhteiseen maatalouspolitiikkaan

EU-mailla ja viljelijöillä on käytännön ongelmia tiettyjen yhteisen maatalouspolitiikan vaatimusten noudattamisessa. Komissio pyrkii antamaan apua monenlaisin konkreettisin toimenpitein.

Maataloustukien hakuajan pidentäminen

Määräaikaa jatketaan kuukaudella, jolloin viljelijöille jää enemmän aikaa täyttää sekä tulotukea että maaseudun kehittämistukea koskevat hakemuksensa.

Paikalla tehtävien tarkastusten vähentäminen

EU-maiden viranomaiset tekevät yleensä tarkastuksia maatiloilla varmistuakseen siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan tuensaajat täyttävät tukikelpoisuusperusteet. Vallitsevissa poikkeusoloissa on kuitenkin edelleen tärkeää välttää lähikontakteja viljelijöiden ja tarkastajien välillä. Komissio on ottanut käyttöön sääntöjä, joiden nojalla tilakäynnit voidaan väliaikaisesti korvata vaihtoehtoisilla todisteilla, kuten satelliittikuvilla tai paikkamerkityillä valokuvilla. Näin voidaan varmistaa tarkastusten luotettavuus tilanteissa, joissa lähikontakteja on vältettävä ja joissa mahdollisesti on voimassa liikkumisrajoituksia.

Documents

 

7 HUHTIKUU 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Lataa

 

4 TOUKOKUU 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Lataa