Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Az agrár-élelmiszeripar támogatása a koronavírus-járvány idején

Miután 2020 elején kitört a koronavírus-járvány, az Európai Bizottság rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe, hogy gyors támogatást biztosítson a mezőgazdasági termelőknek és az élelmiszergyártóknak, és stabilizálja a mezőgazdasági piacokat.

Stabil élelmezésbiztonság

A koronavírus-járvány kitörése óta az uniós agrár-élelmiszeripari ágazat folyamatosan bizonyítja ellenálló képességét: továbbra is jó minőségű, biztonságos élelmiszerekkel látja el az európai lakosságot. A termelők és a gyártók azonban különböző nehézségekkel néznek szembe, és nagy nyomás nehezedik rájuk.

Az Európai Bizottság az élelmezésbiztonság megőrzését továbbra is prioritásként kezeli. Szoros kapcsolatot tart fenn az uniós országokkal és az ágazaton belül működő szervezetekkel, hogy folyamatosan figyelemmel tudja kísérni a fejleményeket.

A Bizottság megtette a szükséges lépéseket ahhoz, hogy valamennyi érintett szereplő támogatásban részesüljön.

A Covid19-világjárvány élelmezésbiztonságra gyakorolt potenciális hatásából levont tanulságokra építve a Bizottság a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiával összefüggésben vészhelyzeti tervet dolgozott ki azért, hogy válság idején biztosítsa az élelmiszer-ellátást és az élelmezésbiztonságot az EU-ban. E kezdeményezés támogatására a Bizottság 2021. március 1. és május 3. között célzott konzultációt folytatott az élelmiszer-ellátási lánc szereplőivel.

Jól működő élelmiszer-ellátási lánc

Zöld sávok a határátkeléshez az Európán belüli élelmiszer-szállítás folyamatosságáért

A Bizottság szorosan együttműködik az uniós országokkal annak érdekében, hogy zöld sávok létrehozásával gondoskodjanak az áruk egységes piacának működéséről. A kijelölt kulcsfontosságú határátkelőhelyeken létesített zöldsávos rendszer gyors – legfeljebb 15 percet igénybe vevő – határellenőrzést tesz lehetővé. Jelenleg minden áru zöld utat kap, beleértve az agrár-élelmiszeripari termékeket is.

Az élelmiszer-ágazat támogatása érdekében az idénymunkások kritikus fontosságú munkavállalóknak minősülnek

A Bizottság gyakorlati útmutatót tett közzé annak biztosítására, hogy azok az EU-n belül ingázó munkavállalók, akik a koronavírus okozta világjárvány elleni küzdelemben kulcsfontosságú feladatot látnak el, akadálytalanul eljuthassanak munkahelyükre. A betakarítási, ültetési és gondozási feladatokat ellátó idénymunkások szerepe kritikus fontosságú a mezőgazdasági ágazatban, különösen a jelenlegi idényben.

A mezőgazdasági termelők és a vidéki területek közvetlen támogatása

200 000 euró – működési költségekre nyújtott kölcsön vagy garancia

Rugalmasság a vidékfejlesztési célú pénzügyi eszközök felhasználásában

A mezőgazdasági termelők és a vidékfejlesztés más kedvezményezettjei a működési költségek fedezésére akár 200 000 euró összegű kölcsönt vagy garanciát is igénybe vehetnek kedvező feltételekkel, például nagyon alacsony kamatlábbal vagy kedvező fizetési ütemezéssel.

7000 euró/mezőgazdasági termelő – 50 000 euró/kkv

Bizottsági javaslat új vidékfejlesztési intézkedésre

A Bizottság javaslata szerint új ideiglenes intézkedés tenné lehetővé, hogy 2020-ban az uniós országok a vidékfejlesztési alapok maradványösszegeit a mezőgazdasági termelők és az agrár-élelmiszeripari kisvállalkozások támogatására fordíthassák. Ez azonnali könnyebbséget jelentene a válság által leginkább sújtott szereplőknek. Az uniós országok mezőgazdasági termelőnként 7000 euróig, kis- és középvállalkozásonként 50 000 euróig terjedő támogatást ajánlhatnak fel.

70%-os és 85%-os KAP-kifizetési előlegek

Nagyobb arányú kifizetési előlegek

A mezőgazdasági termelők pénzforgalmának növelése érdekében a Bizottság a közös agrárpolitika (KAP) keretében nyújtott támogatások előlegeit a jövedelemtámogatások esetében 50%-ról 70%-ra, a vidékfejlesztési kifizetések esetében pedig 75%-ról 85%-ra emeli. A mezőgazdasági termelők október közepétől kapják kézhez ezeket az összegeket.

Akár 125 000 euró állami támogatás

Növelhető a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó vállalatok számára nyújtott állami támogatás összege

Az állami támogatásokra vonatkozó, újonnan elfogadott ideiglenes keret értelmében most a mezőgazdasági termelők gazdaságonként 100 000 euróig terjedő, az élelmiszer-feldolgozó és -forgalmazó vállalkozások pedig 800 000 euróig terjedő támogatásban részesülhetnek.

Ez az összeg ún. „de minimis” (csekély összegű) támogatással is kiegészíthető. A mezőgazdasági ágazatra jellemző ilyen típusú nemzeti támogatás a Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül nyújtható, felső határa 20 000 euró (egyedi esetekben 25 000 euró).

Különleges piaci intézkedések

Magántárolási támogatás

A piac stabilizálása érdekében a Bizottság a kínálat átmeneti csökkentésének elősegítésére magántárolási támogatást nyújt a tejtermékekre (sovány tejpor, vaj, sajt) és a húsipari termékekre (marha-, juh- és kecskehús). Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy az említett termékek egy részét legalább 2–3 hónapra, és legfeljebb 5–6 hónapra ideiglenesen kivonják a piacról.

Ideiglenes eltérés az uniós versenyszabályoktól

A Bizottság engedélyezi, hogy a tej-, a virág- és a burgonyaágazat termelői eltérhessenek az uniós versenyjog bizonyos szabályaitól, amelyeket a közös piacszervezésről szóló rendelet 222. cikke fogalmaz meg. Az engedélyezett eltérés értelmében lehetővé válik a piaci szereplők számára, hogy legfeljebb hat hónapon keresztül önszerveződő alapon, a saját szintjükön hajtsanak végre piaci intézkedéseket. A tejágazatban például lehetőség nyílik a tejtermelés közös megtervezésére, a virág- és burgonyaágazatban pedig a termékek piacról való kivonására. A magántárolás is megengedett lesz. A Bizottság a visszás hatások elkerülése érdekében szorosan figyelemmel kíséri a fogyasztói árak alakulását.

A piactámogatási programok rugalmas végrehajtása

A Bizottság rugalmassá teszi a borra, gyümölcsre, zöldségre, étkezési olajbogyóra, olívaolajra, valamint a méhészeti termékekre vonatkozó piactámogatási programok, továbbá az uniós iskolaprogram (iskolagyümölcs-, iskolazöldség- és iskolatejprogram) végrehajtását. Az intézkedés célja, hogy a kínálat korlátozásának köszönhetően helyreálljon az egyes ágazatok piaci egyensúlya. A rugalmas végrehajtás lehetővé teszi a finanszírozási prioritások átrendezését a válságkezelési intézkedések javára.

A KAP rugalmassága

Az uniós országok és a mezőgazdasági termelők a KAP bizonyos követelményeinek teljesítése során számos gyakorlati nehézségbe ütköznek, melyek mérséklésére a Bizottság egy sor konkrét intézkedést hozott.

A KAP-kifizetések iránti kérelmek benyújtási határidejének meghosszabbítása

A Bizottság egy hónappal több időt biztosít a mezőgazdasági termelőknek ahhoz, hogy jövedelemtámogatásra és vidékfejlesztési kifizetésekre vonatkozó kérelmeiket benyújthassák.

Kevesebb helyszíni ellenőrzés a gazdaságokban

Az uniós országok rendszerint helyszíni ellenőrzéseket végeznek annak biztosítása érdekében, hogy a KAP kedvezményezettjei megfeleljenek a támogathatósági követelményeknek. A jelenlegi kivételes körülmények között azonban alapvető fontosságú, hogy minimálisra csökkentsük a mezőgazdasági termelők és az ellenőrök közötti fizikai érintkezést. A Bizottság ezért olyan szabályokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdaságokban tett látogatásokat ideiglenesen alternatív bizonyítékforrásokkal helyettesítsék, például műholdas képekkel vagy földrajzi koordinátákkal társított fényképekkel. Ez az intézkedés biztosítja a megbízható ellenőrzéseket, miközben tiszteletben tartja az érintkezések korlátozására vonatkozó járványügyi szabályokat, és a lehető legalacsonyabb szintre csökkenti a mezőgazdasági termelők és az ellenőrök közötti fizikai kapcsolatokat.

Jogalapok

A Bizottság (EU) 2020/591 felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatási program megnyitásáról

A Bizottság (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló rendelete a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében hozott rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről

A Bizottság (EU) 2020/593 végrehajtási rendelete a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről

A Bizottság (EU) 2020/594 végrehajtási rendelete a növény- és virágágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről

A Bizottság (EU) 2020/595 végrehajtási rendelete a juh- és kecskehúsra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról

A Bizottság (EU) 2020/596 végrehajtási rendelete a szarvasmarhafélék friss és hűtött húsára vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról

A Bizottság (EU) 2020/597 végrehajtási rendelete a vajra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról

A Bizottság (EU) 2020/598 végrehajtási rendelete a sovány tejporra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról

A Bizottság (EU) 2020/599 végrehajtási rendelete a tej- és tejtermékágazatban a termelés tervezéséről

Dokumentumok

2020. ÁPRILIS 7.
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors