Skip to main content
Agriculture and rural development

Sprijin pentru sectorul agroalimentar în timpul crizei provocate de coronavirus

Consolidarea securității alimentare

În timpul pandemiei provocate de coronavirus, sectorul agroalimentar al Uniunii Europene își demonstrează încă o dată reziliența, continuând să le ofere europenilor alimente sigure și de înaltă calitate. Fermierii și producătorii se confruntă însă cu dificultăți și cu o presiune crescândă.

Garantarea securității alimentare rămâne una dintre prioritățile Comisiei Europene. De aceea, instituția a ținut strâns legătura cu țările UE și cu organizațiile sectoriale pentru a monitoriza îndeaproape situația.

Pentru a-i sprijini pe toți actorii implicați, Comisia a luat măsurile necesare.

Pe baza învățămintelor desprinse din pandemia de COVID-19 în ceea ce privește impactul unei crize sanitare asupra securității alimentare, în contextul strategiei „De la fermă la consumator”, Comisia a pregătit un plan de contingență menit să garanteze aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentară în UE în perioade de criză. Pentru a sprijini această inițiativă, Comisia a efectuat o consultare a actorilor din lanțul de aprovizionare cu alimente, în perioada 1 martie - 3 mai 2021.

Un lanț eficient de aprovizionare cu alimente

Înființarea de „culoare verzi” pentru a menține circulația alimentelor în Europa

Împreună cu țările UE, Comisia a creat culoare verzi pentru a asigura funcționarea pieței unice a bunurilor. Aceste culoare verzi, bazate pe puncte esențiale desemnate de trecere a frontierelor, presupun eventuale controale la trecerea frontierei de maximum 15 minute. Acum se permite trecerea tuturor mărfurilor, inclusiv a produselor agroalimentare.

Calificarea lucrătorilor sezonieri drept „lucrători critici”

Comisia a publicat orientări practice pentru a se asigura că, în UE, lucrătorii mobili a căror activitate este considerată esențială în lupta împotriva pandemiei de coronavirus pot ajunge la locul de muncă. Lucrătorii sezonieri sunt esențiali pentru sectorul agricol în special pentru activități precum recoltarea, plantarea și îngrijirea, cu atât mai mult în anotimpul actual.

Sprijin direct pentru fermieri și zonele rurale

200 000 € – credite sau garanții pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare

Flexibilizarea utilizării instrumentelor financiare dedicate dezvoltării rurale

Fermierii și alți beneficiari ai măsurilor pentru dezvoltare rurală vor putea beneficia de împrumuturi sau garanții pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, în valoare de până la 200 000 EUR, în condiții avantajoase (rate ale dobânzii foarte scăzute sau grafice de rambursare favorabile).

7 000 EUR per agricultor – 50 000 EUR per IMM

Comisia propune o nouă măsură de dezvoltare rurală

Noua măsură temporară le-ar permite țărilor din UE cărora le-au mai rămas fonduri de dezvoltare rurală să facă plăți fermierilor și întreprinderilor mici din sectorul agroalimentar în 2020. Acesta ar trebui să fie un sprijin imediat pentru cei care au cel mai mult de suferit din cauza crizei. Țările UE pot oferi sprijin de până la 7 000 EUR per agricultor și de 50 000 EUR per întreprindere mică și mijlocie (IMM).

70 % și 85 % – avansuri pentru plățile PAC

Majorarea plăților în avans

Pentru a crește fluxul de lichidități al fermierilor, Comisia va majora avansurile pentru politica agricolă comună (PAC), mai exact cele destinate sprijinului pentru venit (de la 50 % la 70 %) și unor plăți pentru dezvoltare rurală (de la 75 % la 85 %). Fermierii vor începe să primească aceste avansuri de la jumătatea lunii octombrie.

Până la 125 000 EUR pentru ajutoarele de stat

Majorarea ajutoarelor de stat care pot fi acordate fermierilor și firmelor de prelucrare a alimentelor

În temeiul cadrului temporar pentru ajutoare de stat adoptat de curând de Comisie, fermierii pot beneficia acum de un ajutor maxim de 100 000 EUR per fermă, iar societățile de prelucrare și de comercializare a alimentelor pot beneficia de un ajutor maxim de 800 000 EUR.
Această sumă poate fi completată cu ajutoare „de minimis”. Acest tip de sprijin național specific pentru sectorul agricol poate fi acordat fără aprobarea prealabilă a Comisiei și are un plafon de 20 000 EUR (sau, în anumite cazuri, de 25 000 EUR).

Măsuri excepționale de piață

Ajutor pentru depozitare privată

Pentru stabilizarea pieței prin reducerea temporară a ofertei, Comisia va susține ajutorul pentru depozitarea privată a produselor lactate (lapte praf degresat, unt, brânză) și a produselor din carne (de vită, oaie și capră). Această măsură permite retragerea temporară a unor produse de pe piață, timp de minimum 2-3 luni și maximum 5-6 luni.

Derogare temporară de la normele Uniunii în materie de concurență

Comisia va autoriza derogarea de la anumite norme ale UE în domeniul concurenței. Măsura este prevăzută de articolul 222 din Regulamentul privind organizarea comună a piețelor și va fi aplicată pentru sectorul laptelui, florilor și cartofilor. Astfel, operatorii se vor putea autoorganiza și vor putea aplica măsuri de piață la nivelul lor pentru o perioadă de maximum 6 luni. De exemplu, în sectorul laptelui se va autoriza planificarea colectivă a producției de lapte, iar în sectorul florilor și al cartofilor se vor putea retrage produsele de pe piață. De asemenea, va fi permisă depozitarea de către operatori privați. Evoluția prețurilor de consum va fi monitorizată îndeaproape pentru a se evita eventuale efecte negative.

Flexibilitate pentru programul de sprijinire a pieței

Comisia va acorda flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de sprijinire a pieței în sectorul vitivinicol, în cel al fructelor și legumelor, în cel al măslinelor de masă și al uleiului de măsline și în cel apicol, precum și a programului UE pentru școli (care vizează laptele, fructele și legumele). Această flexibilitate are scopul de a limita oferta disponibilă din fiecare sector, pentru a determina reechilibrarea piețelor. În plus, va permite reorientarea priorităților în materie de finanțare spre măsuri de gestionare a crizelor.

Flexibilizarea PAC

Țările UE și fermierii se confruntă cu dificultăți de ordin practic în ceea ce privește îndeplinirea anumitor cerințe în cadrul PAC, iar Comisia își propune să ajute printr-o serie de măsuri concrete:

Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de plată în cadrul PAC

Termenul va fi prelungit cu o lună, astfel încât fermierii să aibă mai mult timp pentru a-și completa cererile, atât pentru sprijinul pentru venit, cât și pentru plățile pentru dezvoltare rurală.

Reducerea numărului de controale pe teren (la exploatațiile agricole):

În mod normal, țările UE efectuează controale la fața locului pentru a se asigura că beneficiarii PAC îndeplinesc cerințele de eligibilitate. Însă în circumstanțele excepționale actuale, este foarte important să se minimizeze contactul fizic dintre fermieri și inspectori. Prin urmare, Comisia a introdus norme care permit înlocuirea temporară a vizitelor la fermă cu surse alternative de dovezi, cum ar fi imaginile prin satelit sau fotografiile geoetichetate. Această măsură asigură controale fiabile, respectând în același timp măsurile de limitare a deplasărilor și reducând la minimum contactele fizice dintre fermieri și inspectori.

Documents

 

7 APRILIE 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Descărcați

 

4 MAI 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Descărcați