Skip to main content
Agriculture and rural development

Atbalsts lauksaimniecības un pārtikas nozarei koronavīrusa krīzes laikā

Spēcīgs pārtikas nodrošinājums

Pēc koronavīrusa uzliesmojuma Eiropas Savienības lauksaimniecības pārtikas nozare demonstrē izturētspēju un turpina apgādāt eiropiešus ar kvalitatīvu un drošu pārtiku. Tomēr lauksaimnieki un ražotāji saskaras ar grūtībām un pieaugošu spiedienu.

Pārtikas nodrošinājuma uzturēšana joprojām ir viena no Eiropas Komisijas prioritātēm. Tāpēc Komisija uztur ciešus kontaktus ar ES valstīm un nozaru organizācijām, lai aktīvi sekotu situācijas attīstībai.

Lai atbalstītu visus iesaistītos dalībniekus, Komisija ir veikusi nepieciešamos pasākumus.

Ņemot vērā mācību, kas gūta attiecībā uz Covid-19 pandēmijas potenciālo ietekmi uz uzturdrošību, un stratēģijas “No lauka līdz galdam” kontekstā Komisija ir sagatavojusi ārkārtas situāciju plānu. Tā mērķis ir Eiropas Savienībā nodrošināt apgādi ar pārtiku un uzturdrošību krīzes laikā. Saistībā ar šo iniciatīvu Komisija 2021. gada 1.–3. martā veica īpašu apspriešanos ar pārtikas piegādes ķēdes dalībniekiem.

Efektīva pārtikas piegādes ķēde

Izveido “zaļās joslas”, lai saglabātu pārtikas plūsmu visā Eiropā

Komisija cieši sadarbojas ar ES dalībvalstīm funkcionējoša vienotā tirgus nodrošināšanā un ir izveidojusi zaļās joslas preču transportam. Šo zaļo joslu kontekstā ir noteikti galvenie robežšķērsošanas punkti, kuros robežšķērsošanas pārbaudes nepārsniegs 15 minūtes. Tagad ir atļauta visu preču, tai skaitā lauksaimniecības pārtikas produktu, pārvadāšana.

Sezonas strādniekus atzīst par “kritiski svarīgu personālu”, tā nodrošinot atbalstu pārtikas nozarei

Komisija ir publicējusi praktiskas vadlīnijas, lai nodrošinātu, ka mobilie strādnieki, kas kvalificējas kā “kritiski svarīgs personāls” cīņā pret koronavīrusa pandēmiju, var doties uz savu darba vietu Eiropas Savienībā. Lauksaimniecības nozarē sezonas strādniekiem ir izšķiroša nozīme gan attiecībā uz ražas novākšanu, gan stādīšanu un kopšanu, jo īpaši šajā gadalaikā.

Tiešs atbalsts lauksaimniekiem un lauku apvidiem

200 000 eiro – aizdevumi vai garantijas pamatdarbības izmaksām

Lauku attīstībai paredzēto finanšu instrumentu izmantošanas elastība

Lauksaimnieki un citi lauku attīstības atbalsta saņēmēji varēs izmantot aizdevumus vai garantijas 200 000 eiro apmērā pamatdarbības izmaksu segšanai. Būs spēkā izdevīgi nosacījumi, piemēram, ļoti zemas procentu likmes vai labvēlīgi maksājumu grafiki.

7000 eiro vienam lauksaimniekam – 50 000 eiro vienam MVU

Komisija ierosina jaunu lauku attīstības pasākumu

Jauns pagaidu pasākums ES valstīm ļaus izmantot atlikušos lauku attīstības fondus, lai 2020. gadā samaksātu lauksaimniekiem un mazajiem lauksaimniecības pārtikas uzņēmumiem. Šis būs tūlītējs atspaids tiem, kurus krīze skārusi vissmagāk. ES valstis var piedāvāt līdz 7000 eiro atbalstu vienam lauksaimniekam un 50 000 eiro vienam mazajam vai vidējam uzņēmumam (MVU).

70 % un 85 % – KLP maksājumu avansi

Lielāki avansa maksājumi

Lai palielinātu lauksaimnieku naudas plūsmu, Komisija palielinās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) avansa maksājumus ienākumu atbalstam (no 50 % līdz 70 %) un noteiktiem lauku attīstības maksājumiem (no 75 % līdz 85 %). Lauksaimnieki šos avansus sāks saņemt no oktobra vidus.

Līdz 125 000 eiro attiecībā uz valsts atbalstu

Iespējams lielāks valsts atbalsts lauksaimniekiem un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem

Saskaņā ar Komisijas pagaidu regulējumu par valsts atbalstu lauksaimnieki tagad var saņemt maksimālo atbalstu 100 000 eiro apmērā vienai saimniecībai. Pārtikas pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumi var saņemt līdz 800 000 eiro.
Šo summu var papildināt ar de minimis atbalstu. Šāda veida valsts atbalstu, kas paredzēts tieši lauksaimniecības nozarei, var piešķirt bez Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma, un tā maksimālais apjoms ir 20 000 eiro (25 000 eiro īpašos gadījumos).

Tirgus ārkārtas pasākumi

Privātās uzglabāšanas atbalsts

Lai stabilizētu tirgu, uz laiku samazinot tirgus piedāvājumu, Komisija piešķirs atbalstu par piena produktu (vājpiena pulvera, sviesta, siera) un liellopu, aitas un kazas gaļas produktu privātu uzglabāšanu. Pateicoties šim pasākumam, minētos produktus varēs vismaz uz diviem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā uz pieciem līdz sešiem mēnešiem izņemt no tirgus.

Pagaidu atkāpšanās no ES konkurences noteikumiem

Komisija saskaņā ar Tirgu kopīgas organizācijas regulas 222. pantu atļaus atkāpties no dažiem ES konkurences noteikumiem piena, ziedu un kartupeļu nozarē. Tas ļaus uzņēmējiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem pašiem organizēt un īstenot tirgus pasākumus savā līmenī. Piemēram, piena nozarei būs atļauts kolektīvi plānot piena ražošanu, un ziedu un kartupeļu nozarei būs atļauts izņemt produktus no tirgus. Uzglabāšanu varēs veikt arī privātuzņēmēji. Lai izvairītos no negatīvām sekām, tiks rūpīgi sekots līdzi patēriņa cenu svārstībām.

Tirgus atbalsta programmu elastīga izpilde

Vīna, augļu un dārzeņu, galda olīvu un olīveļļas, biškopības tirgus atbalsta programmas un ES skolu apgādes programmu (kas ietver pienu, augļus un dārzeņus) Komisija ļaus īstenot elastīgi. Elastīgā pieeja paredz katrā no šīm nozarēm ierobežot tirgus piedāvājumu, lai panāktu, ka šajos tirgos atjaunojas līdzsvars. Turklāt tādējādi finansēšanas prioritātes varēs pārorientēt uz krīzes pārvarēšanas pasākumiem.

KLP elastīgums

ES valstis un lauksaimnieki saskaras ar praktiskām grūtībām konkrētu KLP prasību izpildē, un Komisijas mērķis ir viņiem palīdzēt, paredzot virkni konkrētu pasākumu.

Termiņa pagarinājums KLP maksājumu pieteikumiem

Termiņš tiks pagarināts par vienu mēnesi, dodot lauksaimniekiem vairāk laika aizpildīt pieteikumus gan ienākumu atbalsta, gan lauku attīstības maksājumu saņemšanai.

Mazāk pārbaužu uz vietas saimniecībās

ES valstis parasti veic pārbaudes uz vietas, lai gādātu, ka KLP maksājumu saņēmēji atbilst prasībām. Tomēr pašreizējos ārkārtas apstākļos ir būtiski līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus starp lauksaimniekiem un inspektoriem. Tādēļ Komisija ir ieviesusi noteikumus, kas atļauj vizītes uz vietas īslaicīgi aizstāt ar alternatīviem pierādījumu avotiem, piemēram, satelītatēliem vai fotogrāfijām ar ģeotagiem. Šis pasākums nodrošina uzticamas pārbaudes, tajā pašā laikā ievērojot pārvietošanās ierobežojumus un samazinot fiziskos kontaktus starp lauksaimniekiem un inspektoriem.

Documents

 

7 APRĪLIS 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Lejupielādēt

 

4 MAIJS 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Lejupielādēt