Skip to main content
Agriculture and rural development

Parama žemės ūkio ir maisto sektoriams koronaviruso protrūkio atveju

Patikimas aprūpinimas maistu

Per koronaviruso pandemiją Europos Sąjungos žemės ūkio produktų sektorius išlieka atsparus ir toliau tiekia europiečiams saugius kokybiškus produktus. Tačiau ūkininkai ir gamintojai susiduria su sunkumais, kyla įtampa.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas tebėra vienas iš Europos Komisijos prioritetų. Dėl to ji, siekdama atidžiai stebėti padėtį, palaiko glaudžius ryšius su ES šalimis ir sektorių organizacijomis.

Komisija ėmėsi reikiamų veiksmų joms visoms paremti.

Atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos galimo poveikio apsirūpinimo maistu saugumui patirtį, įgyvendindama strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, Komisija parengė nenumatytų atvejų planą, kuriuo siekiama užtikrinti maisto tiekimą ir aprūpinimą maistu ES laikotarpiais. Siekdama paremti šią iniciatyvą, 2021 m. kovo 1 d. – gegužės 3 d. Komisija surengė tikslines konsultacijas su maisto tiekimo grandinės dalyviais.

Veiksminga maisto tiekimo grandinė

Maisto tiekimui visoje Europoje palengvinti sukurti žalieji koridoriai.

Komisija glaudžiai koordinuoja veiklą su ES šalimis, siekdama atverti žaliuosius koridorius ir taip užtikrinti, kad sklandžiai veiktų prekių bendroji rinka. Tuose žaliuosiuose koridoriuose, esančiuose paskirtuose pagrindiniuose sienos perėjimo punktuose, patikra netruks ilgiau negu 15 min. Per juos galima vežti visas prekes, įskaitant žemės ūkio maisto produktus.

Siekiant užtikrinti paramą maisto sektoriui, sezoniniai darbuotojai priskirti prie itin svarbių darbuotojų.

Komisija paskelbė praktines gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ES judūs darbuotojai, kurie laikomi itin svarbiais kovojant su koronaviruso pandemija, galėtų patekti į savo darbo vietą. Sezoniniai darbuotojai yra itin svarbūs žemės ūkio sektoriuje, ypač šiuo sezonu, nes jie nuima derlių, sodina ir prižiūri augalus.

Tiesioginė parama ūkininkams ir kaimo vietovėms

200 000 EUR – paskolų arba garantijų veiklos išlaidoms padengti

Lankstus kaimo plėtros programoms skirtų finansinių priemonių naudojimas

Ūkininkai ir kiti kaimo plėtros paramos gavėjai galės palankiomis sąlygomis (pavyzdžiui, naudodamiesi labai žemomis palūkanų normomis arba pagal palankius mokėjimų tvarkaraščius) gauti iki 200 000 EUR vertės paskolas arba garantijas veiklos išlaidoms padengti.

7 000 EUR vienam ūkininkui – 50 000 EUR vienai MVĮ

Komisija siūlo naują kaimo plėtros priemonę

Nauja laikina priemonė leistų ES šalims, kurios dar turi kaimo plėtrai skirtų lėšų, 2020 m. jų skirti ūkininkams ir mažoms žemės ūkio maisto produktų įmonėms. Tai turėtų nedelsiant padėti labiausiai nukentėjusiems nuo krizės. ES šalys gali pasiūlyti iki 7 000 EUR paramą vienam ūkininkui ir iki 50 000 EUR paramą vienai mažajai ir vidutinei įmonei (MVĮ).

70 proc. ir 85 proc. – BŽŪP išmokų avansai

Didesni išankstiniai mokėjimai

Siekdama padidinti ūkininkų pinigų srautą, Komisija padidins Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tiesioginių išmokų avansus (nuo 50 proc. iki 70 proc.) ir tam tikras kaimo plėtros išmokas (nuo 75 proc. iki 85 proc.). Ūkininkai šias išankstines išmokas pradės gauti nuo spalio vidurio.

Iki 125 000 EUR valstybės pagalbos

Gali būti teikiama didesnė valstybės pagalba ūkininkams ir maisto perdirbimo įmonėms

Pagal Komisijos laikiną valstybės pagalbos tvarką ūkininkai dabar gali gauti iki 100 000 EUR pagalbą vienam ūkiui, o maisto perdirbimo ir prekybos įmonės – iki 800 000 EUR.
Ši suma gali būti papildyta de minimis pagalba. Tokios rūšies nacionalinė parama, skiriama tik žemės ūkio sektoriui, gali būti teikiama be išankstinio Komisijos pritarimo, o jos viršutinė riba yra 20 000 EUR (ypatingais atvejais – 25 000 EUR).

Išskirtinės rinkos priemonės

Privataus sandėliavimo parama

Siekdama stabilizuoti rinką laikinai sumažindama esamą pasiūlą, Komisija skirs pieno gaminių (nugriebto pieno miltelių, sviesto, sūrio) ir mėsos (jautienos, avienos ir ožkienos) gaminių privataus sandėliavimo paramą. Pagal šią priemonę bus galima laikinai – ne trumpesniam kaip 2–3 mėnesių ir ne ilgesniam kaip 5–6 mėnesių laikotarpiui – pašalinti gaminius iš rinkos.

Laikinos nuo ES konkurencijos taisyklių nukrypti leidžiančios nuostatos taikymas

Komisija leis nukrypti nuo tam tikrų ES konkurencijos taisyklių pieno, gėlių ir bulvių sektoriuose, nustatytų bendro rinkų organizavimo reglamento 222 straipsnyje. Tokiu būdu veiklos vykdytojams suteikiama galimybė ne ilgiau kaip 6 mėn. savo lygmeniu organizuoti ir įgyvendinti rinkos priemones. Pavyzdžiui, pieno sektoriui bus leista kolektyviai planuoti pieno gamybą, o gėlių ir bulvių sektoriui – pašalinti gaminius iš rinkos. Be to, produktus sandėliuoti bus leidžiama ir privatiems veiklos vykdytojams. Siekiant išvengti neigiamo poveikio, vartotojų kainų pokyčiai bus atidžiai stebimi.

Lankstus rinkos rėmimo programos įgyvendinimas

Komisija leis lanksčiau įgyvendinti su vyno, vaisių bei daržovių, valgomųjų alyvuogių bei alyvuogių aliejaus ir bitininkystės sektoriais ir su pieno, vaisių bei daržovių vartojimo skatinimo ES mokyklose programa susijusias rinkos rėmimo programas. Taip siekiama apriboti pasiūlą kiekviename sektoriuje ir atkurti pusiausvyrą rinkose. Be to, tai leis finansavimą perskirti krizės valdymo priemonėms.

BŽŪP lankstumas

ES šalims ir ūkininkams kyla praktinių sunkumų vykdydami tam tikrus BŽŪP reikalavimus, tad Komisija siekia padėti įvairiomis konkrečiomis priemonėmis.

Pratęsiamas BŽŪP išmokų mokėjimo paraiškų terminas.

Terminas bus pratęstas vienu mėnesiu, suteikiant ūkininkams daugiau laiko užpildyti tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros išmokų paraiškas.

Mažinama ūkiuose atliekamų patikrų.

ES šalys paprastai atlieka patikras vietoje, siekdamos užtikrinti, kad BŽŪP paramos gavėjai atitiktų tinkamumo reikalavimus. Tačiau dabartinėmis išskirtinėmis aplinkybėmis labai svarbu kuo labiau sumažinti fizinį ūkininkų ir inspektorių bendravimą. Todėl Komisija nustatė taisykles, leidžiančias apsilankymus ūkiuose laikinai pakeisti alternatyviais įrodymų šaltiniais, pavyzdžiui, palydoviniais vaizdais arba geografiškai susietomis nuotraukomis. Šia priemone užtikrinamas patikimas tikrinimas, kartu laikantis judėjimo ribojimų ir kuo labiau sumažinant fizinį ūkininkų ir inspektorių bendravimą.

Documents

 

7 BALANDIS 2020
Coronavirus: emergency response to support the agriculture and food sectors
English
(1.16 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU delegated regulation 2020/591 opening a temporary exceptional private storage aid scheme for certain cheese
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU delegated regulation 2020/592 on temporary exceptional measures to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/593 on market stabilisation measures in the potatoes sector
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/594 on market stabilisation measures in the plants and flowers sector
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/595 on granting aid for private storage for sheepmeat and goatmeat
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/596 on granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/597 on granting aid for private storage for butter
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/598 on granting aid for private storage for skimmed milk powder
English
(HTML)
Parsisiųsdinti

 

4 MAY 2020
EU implementing regulation 2020/599 on the planning of production in the milk and milk products sector
English
(HTML)
Parsisiųsdinti