Skip to main content
Agriculture and rural development

Logo ekologických produktů

Jak již název napovídá, toto logo EU poskytuje ucelenou vizuální identitu ekologickým produktům, které se produkují v EU. Spotřebitelům v EU usnadňuje identifikaci ekologických produktů a zemědělcům pomáhá při uvádění jejich produktů na trh na celém území EU.

Logo pro ekologickou produkci lze používat pouze u produktů, které jako ekologické schválila kontrolní agentura nebo subjekt. To znamená, že splnily přísné podmínky ohledně toho, jak se musí produkovat, přepravovat a skladovat. Logo je možné použít pouze na výrobcích, které obsahují alespoň 95 % ekologických složek, a navíc dodržují další přísné podmínky pro zbývajících 5 %. Tatáž složka nesmí být přítomna zároveň v ekologické a konvenční podobě.

Vedle loga EU musí být uveden číselný kód kontrolního subjektu, jakož i místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá.

Logo EU označující ekologické produkty
Logo EU označující ekologické produkty

Kdy používat logo pro ekologickou produkci

Logo je povinné pro většinu ekologických produktů a musí být uvedeno v souladu s konkrétním souborem pravidel. To má zabránit zmatení spotřebitelů, pomoci zachovat důvěru v ekologické potraviny a podpořit orgány v rámci režimů jejich inspekcí.

Logo se musí použít

 • u všech balených potravinářských výrobků z EU vyprodukovaných a prodávaných jako ekologické produkty v EU

Navíc lze logo nepovinně použít

 • u dovážených produktů, jejichž produkt je v souladu s pravidly EU pro dovoz ekologických produktů
 • v případě nebalených ekologických produktů
 • u ekologických produktů EU na trzích nečlenských zemí
 • v rámci informačních kampaní zaměřených na vzdělávání veřejnosti ohledně systému ekologické produkce (pokud není klamavá nebo z ní nevyplývá, že produkt nepocházející z ekologické produkce splňuje požadavky na ekologický produkt)

Logo nelze použít

 • u produktů, které obsahují méně než 95 % ekologických složek
 • v rámci činností spojených se společným stravováním, jako jsou restaurace nebo nemocnice
 • produkty, které nespadají do oblasti působnosti pravidel ekologické produkce, jako je například kosmetika nebo produkty z lovu a rybolovu
 • produkty z období „přechodu zemědělského podniku na ekologickou produkci“ (kdy jsou ekologické metody právě zavedeny a v půdě nebo v živočišném řetězci se mohou nadále vyskytovat i jiné než ekologické látky)

Logo se musí uvádět v souladu s přísnými pravidly

 • Logo nesmí být menší než 13,5 mm na 9 mm. V případě velmi malých balení, kde to není možné, je povoleno 9 mm na 6 mm.
 • Logo musí být zobrazováno ve standardní kombinaci zelené a bílé barvy, jedinou přípustnou změnou je situace, kdy je použita jednobarevná tiskárna.
 • Nelze jej stylizovat (například volbou průhledného pozadí nebo přidáním 3D efektů).

Další informace o tom, jak se povinně logo pro ekologickou produkci uvádí, jsou uvedeny v příslušné uživatelské příručce.

20 LISTOPAD 2018
EU organic farming logo user manual
čeština
(1.13 MB - PDF)
Stáhnout
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (JPEG)
English
(123.31 KB - ZIP)
Stáhnout
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (PDF)
English
(88.82 KB - PDF)
Stáhnout
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (GIF)
English
(35.61 KB - ZIP)
Stáhnout
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (EPS)
English
(556.67 KB - ZIP)
Stáhnout
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (AI)
English
(17.3 MB - ZIP)
Stáhnout