Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Talle-, lamba- ja kitseliha

Üksikasjalik teave lamba- ja kitseliha impordi, kaubanduse, turumeetmete, õiguslike aluste, turujärelevalve ning komiteede kohta.

Ülevaade

Euroopa Liidus on rohkem kui 70 miljonit lammast ja kitse (85 % lambaid ja 15 % kitsi), keda peetakse sageli majanduslikult haavatavates piirkondades, näiteks mägipiirkondades. Raskeid tallesid (üle 13 kg) toodetakse Iirimaal, kergeid tallesid kasvatatakse lõunapoolsetes piirkondades, nagu Kreeka ja Itaalia, samas kui Hispaanias ja Prantsusmaal on segatootmine. Peamised kitsekasvatajad on Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa ja Rumeenia. EL toetab oma põllumajandustootjaid sissetulekutoetustega.

20 % ELi lamba-, lamba- ja kitseliha tarbimisest moodustab import. ELi suurim tarnija on Uus-Meremaa, kelle arvele langeb umbes 80 % impordist. Talle järgnevad Austraalia ja Mercosuri riigid. ELi eksport moodustab ligikaudu 10 % ELi kogutoodangust ning kui eluslambaid müüakse peamiselt Lähis-Itta ja Põhja-Aafrikasse, siis lambaliha veetakse peamiselt Kaug-Itta.

Lamba- ja kitselihaga seotud turumeetmed

Lamba- ja kitseliha on hõlmatud põllumajandustoodete ühise turukorraldusega. Seetõttu võib EL otsustada anda eraladustamistoetust ja tal on ka õigus kasutada erakorralisi turutoetusmeetmeid, kui konkreetsed asjaolud nõuavad avaliku sektori toetust, näiteks loomahaiguste või tarbijate usalduse kaotuse korral. 

Lisateave

Turumeetmed

6. MAI 2020
COVID-19: emergency private storage measures

Õiguslik alus

ELi määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse ühine turukorraldus.

ELi rakendusmäärus nr 1354/2011 liidu tariifikvootide avamise kohta lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes.

ELi delegeeritud määrusega 2017/1182 nähakse ette vabatahtlik lambarümpade klassifitseerimise süsteem.

Turujärelevalve

EL säilitab raskete ja kergete tallede hinnaaruandluse ning tootmis- ja kaubandusteabe süsteemi. Vabatahtlik lambarümpade klassifitseerimise süsteem on sätestatud ka ELi delegeeritud määruses 2017/1182.

Euroopa Komisjon koostab igal nädalal lamba- ja kitselihaturgude tulemustabeli ning lühikese ja keskpika perioodi aruanded, milles esitatakse kõnealuse sektori üldised väljavaated, suundumused, muutused ja ootused.

Lisateave

Nädalahinnad

Turuolukord

20. JUUNI 2024
Dashboard: Sheep meat

Kaubavahetus kolmandate riikidega

Lisaks tavapärastele imporditollimaksudele võib lamba- ja kitseliha importida konkreetsele riigile eraldatud või kõigile avatud tariifikvootide süsteemi alusel („Erga omnes“). Kvoodimahud on sätestatud ELi rakendusmääruses nr 1354/2011 ja teave erinevate kvootide kasutamise kohta on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil.

Lisateave

Tariifikvootide andmebaas

Riikide kvoodid

Komiteed

Erinevad komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt, et tagada rakendusaktide vastuvõtmine Euroopa Komisjonis ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kauplemine ELis ning kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga loomsete saaduste üle dialoogi pidamise rühm abistab komisjoni korrapäraste dialoogide pidamisega kõigi lamba- ja kitselihaga seotud küsimuste üle.