Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Aviena ir ožkiena

Išsami informacija apie avienos ir ožkienos importą, prekyba ja, rinkos priemones, teisinį pagrindą, rinkos stebėseną ir už avienos ir ožkienos klausimus atsakingus komitetus.

Apžvalga

Europos Sąjungoje yra daugiau kaip 70 mln. avių ir ožkų (85 proc. avių ir 15 proc. ožkų), dažnai laikomų ekonomiškai pažeidžiamose vietovėse, pvz., kalnų regionuose. Airijoje auginami sunkūs ėriukai (sveriantys daugiau kaip 13 kg), pietiniuose regionuose, kaip antai Graikijoje ir Italijoje, – lengvi ėriukai, o Ispanijoje ir Prancūzijoje – abiejų rūšių ėriukai. Pagrindinės ožkų augintojos yra Graikija, Ispanija, Prancūzija ir Rumunija. ES savo ūkininkus remia mokėdama pajamų rėmimo išmokas.

20 proc. ES ėrienos, avienos ir ožkienos suvartojimo sudaro importas. Didžiausia ES tiekėja yra Naujoji Zelandija, iš kurios ES importuoja apie 80 proc. šios produkcijos, po jos eina Australija ir MERCOSUR šalys. ES eksportuoja apie 10 proc. visos savo produkcijos; gyvos avys daugiausia parduodamos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalims, o aviena daugiausia vežama į Tolimųjų Rytų šalis.

Avienai ir ožkienai taikomos rinkos priemonės

Avienai ir ožkienai taikomos bendro rinkos organizavimo nuostatos. Todėl ES gali nuspręsti suteikti privataus sandėliavimo paramą, taip pat turi įgaliojimus taikyti išskirtines rinkos rėmimo priemones, kai tam tikromis aplinkybėmis reikalinga viešoji parama, pvz., gyvūnų ligų atvejais ar kai prarandamas vartotojų pasitikėjimas. 

Susijusi informacija

Apie rinkos priemones

2020 M. GEGUŽĖS 6 D.
COVID-19: emergency private storage measures

Teisinis pagrindas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas.

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1988, kuriuo nustatomos importo tarifinių kvotų administravimo pagal eiliškumo principą taisyklės.

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/1182, kuriuo nustatoma savanoriška avių skerdenų klasifikavimo sistema.

Rinkos stebėsena

ES yra nustačiusi sunkių ir lengvų ėriukų kainų skelbimo ir gamybos bei prekybos informacijos teikimo sistemą. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/1182 taip pat pateikta savanoriška avių skerdenų klasifikavimo sistema.

Europos Komisija rengia savaitinę avių ir ožkų rinkų suvestinę, taip pat trumpalaikes ir laikotarpio vidurio ataskaitas, kuriose išdėstomos bendros šio sektoriaus perspektyvos, tendencijos, pokyčiai ir lūkesčiai.

Susijusi informacija

Savaitės kainos

Rinkos padėtis

2024 M. LIEPOS 10 D.
Dashboard: Sheep meat

Prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis

Be standartinių importo muitų, aviena ir ožkiena gali būti importuojama taikant tarifinių kvotų sistemą, pagal kurią kvotos nustatomos konkrečioms šalims arba visiems gamintojams (erga omnes). Kvotų dydžiai nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/1988, o informacija apie įvairių kvotų panaudojimą pateikta Europos Komisijos svetainėje.

Susijusi informacija

Tarifinių kvotų duomenų bazė

Šalių kvotos

Komitetai

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekiant užtikrinti, kad Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių, kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse, klausimus.

Pilietinio dialogo grupė ir gyvūninės kilmės produktų darbo grupė toliau padeda Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą visais su aviena ir ožkiena susijusiais klausimais.