Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Lambaliha

Teave kaubanduse kohta

Kvoot

Riigile määratud vähendatud tariifikvoodid

Kõiki kvoote haldab Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu osakond (sooviavalduste laekumise järjekorras)

Statistika

Hinnad, tootmine, uuringud, prognoosid, sööt ja kaubandus:

Euroopa Komisjoni avalikud andmed lammaste ja kitsede statistika kohta