Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Schapen- en geitenvlees

Nadere informatie over invoer, handel, marktmaatregelen, rechtsgrondslagen, marktmonitoring en comités voor schapen- en geitenvlees.

Overzicht

Er zijn meer dan 70 miljoen schapen en geiten in de Europese Unie (85 % schapen en 15 % geiten). Vaak worden ze gehouden in economisch kwetsbare gebieden zoals berggebieden. In Ierland worden zware lammeren (meer dan 13 kg) geproduceerd, in zuidelijke regio’s als Griekenland en Italië lichte lammeren, en in Spanje en Frankrijk is er sprake van een gemengde productie. De belangrijkste geitenproducerende landen zijn Griekenland, Spanje, Frankrijk en Roemenië. De EU biedt haar landbouwers inkomenssteun.

De invoer is goed voor 20 % van de consumptie in de EU van schapen- en geitenvlees. Nieuw-Zeeland is met circa 80 % van de invoer de grootste leverancier van de EU, gevolgd door Australië en de Mercosur-landen. De EU zelf voert rond de 10 % van haar totale productie uit. Levende schapen worden voornamelijk verkocht aan het Midden-Oosten en Noord-Afrika, terwijl schapenvlees hoofdzakelijk naar het Verre Oosten gaat.

Markmaatregelen voor schapen- en geitenvlees

Schapenvlees en geitenvlees vallen onder de gemeenschappelijke marktordening. Daarom kan de EU besluiten om steun te verlenen voor de particuliere opslag van dat vlees en ook heeft zij de bevoegdheid om buitengewone marktondersteunende maatregelen te nemen wanneer in bepaalde omstandigheden overheidssteun vereist is, bijvoorbeeld in geval van een dierziekte of verlies van vertrouwen bij de consument. 

Meer informatie

Marktmaatregelen uitgelegd

6 MEI 2020
COVID-19: emergency private storage measures

Rechtsgrondslag

Verordening (EU) 1308/2013 – gemeenschappelijke marktordening.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie tot vaststelling van regels voor het beheer van invoertariefcontingenten volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie – een vrijwillige regeling voor de indeling van karkassen van schapen.

Marktmonitoring

De EU heeft een prijsmeldingssysteem voor zware en lichte lammeren, de productie en handelsinformatie. Tevens bevat Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1182 van de Commissie een vrijwillige regeling voor de indeling van karkassen van schapen.

De Europese Commissie publiceert wekelijks een dashboard over de schapen- en de geitenmarkt. Daarnaast komt zij met verslagen met de algemene vooruitzichten, trends, ontwikkelingen en verwachtingen voor deze sector voor de korte en de middellange termijn.

Meer informatie

Weekkoersen

Marktsituatie

24 JULI 2024
Dashboard: Sheep meat

Handel met landen buiten de EU

Naast de standaardinvoerrechten kunnen schapenvlees en geitenvlees worden ingevoerd in het kader van een stelsel van tariefcontingenten, die aan een bepaald land worden toegewezen of openstaan voor alle landen (“erga omnes”). De omvang van de contingenten is in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1988 van de Commissie vastgesteld, terwijl op de website van de Europese Commissie te vinden is welk beroep er is gedaan op de diverse contingenten.

Meer informatie

Databank van tariefcontingenten

Contingenten van de landen

Comités

Diverse comités van regeringsvertegenwoordigers komen onder leiding van een vertegenwoordiger van de Europese Commissie regelmatig bijeen zodat de Commissie onder supervisie van de EU-landen uitvoeringshandelingen kan vaststellen.

Het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten buigt zich regelmatig over onderwerpen zoals de ontwikkeling van de marktprijzen, de productie en de handel in de EU en daarbuiten.

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld inzake dierlijke productie heeft tot taak de Commissie te ondersteunen door een regelmatige dialoog over alles wat te maken heeft met schapen- en geitenvlees.