Skip to main content
Agriculture and rural development

Keskpikk ajavahemik

Põllumajandusturgude ja -tulu keskpika ajavahemiku väljavaated.

Ülevaade

Kord aastas avaldatavas ELi põllumajanduse väljavaates esitatakse ELi peamiste põllumajandusturgude, -tulu ja -keskkonna väljavaade kuni 2032. aastani. See põhineb eeldustel, mis tehakse seoses makromajanduslike tingimuste, kindlaksmääratud põllumajandus- ja kaubanduspoliitika, keskkonna ja rahvusvahelise turu arenguga, võttes aluseks OECD-FAO avaldatud uusimad väljavaated.

Nende eelduste kohaselt on turu areng suhteliselt sujuv, kuid tegelikkuses kipuvad turud olema palju volatiilsemad. Seepärast ei ole väljavaade prognoos. Prognoosid vastavad keskmistele suundumustele, mida põllumajandusturud teatavas makromajanduslikus keskkonnas eeldatavasti järgivad, kui asjaomast poliitikat ei muudeta.

Viimane väljaanne

Üldväljaanded17. jaanuar 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

agricultural outlook report front cover
English
(9.7 MB - PDF)
Laadige alla
17. JAANUAR 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Laadige alla

Seotud teave

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse visualiseeritud andmed

8. DETSEMBER 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Laadige alla

Teave aruande kohta

agricultural fields

Aruandes esitatakse ELi põllumajandusturgude, -tulu ja -keskkonna keskpika ajavahemiku väljavaade tänasest kuni aastani 2032, lähtudes sidusatest makromajanduslikest eeldustest, mida peeti analüüsi ajal kõige usutavamaks.

See väljaanne koostati märkimisväärselt muutuvas olukorras.

  • 2022. aasta alguses tõi COVIDi-järgne taastumine kaasa tarne- ja kaubandushäired ning kaubahindade ja sisendikulude suurenemise.
  • Venemaa sissetungiga Ukrainasse tekkisid uued tõsised šokid, mis suurendasid ebakindlust põllumajandusturgudel ja ülemaailmses toiduga kindlustatuses.
  • Kõik see lisandus muutustele, mida täheldati kliimamuutustega seotud häirivate ilmastikunähtuste ja taudipuhangute tõttu.

Aruandes võetakse arvesse üksikute ELi riikide ÜPP strateegiakavasid ja võimalikku tulenevat turu arengut. See sisaldab ka tähelepanekuid mõju kohta, mis tuleneb järgmisest:

  • ÜPP erieesmärgid,
  • ulatuslikumad muudatused, mis on seotud kestlike tootmismeetodite rakendamisega;
  • energiasõltuvuse vähendamine,
  • sektori vastupanuvõime tugevdamine.
  • toitumise muutmine.

Üldiselt on kestlik majanduskasv jätkuvalt peamine tegur, mis mõjutab ELi põllumajanduse edasist arengut. „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegiast tulenevaid meetmeid võetakse arvesse vastavate õigusaktide heakskiitmisel ja rakendamisel. Vastasel juhul võetakse nende meetmetega seotud muutuste suunda arvesse ainult seni üksikutel turgudel jälgitavas ulatuses.

Aruandele on lisatud turu ebakindluse näidete analüüs, et määrata tulemuste varieerumise võimalikkust. Võimalikud variatsioonid tulenevad eelkõige makromajandusliku keskkonna ning peamiste põllukultuuride saagikuse ja piimaanni kõikumisest. Esitatakse ka konkreetsed stsenaariumid äärmuslike ilmastikunähtuste ja võimaliku väiksema loomkoormuse kohta võrreldes praeguse piirkondliku tasemega.

Euroopa Komisjoni aruandesse on andnud oma panuse põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ja Teadusuuringute Ühiskeskus, kusjuures sisu eest vastutab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.

Uudiskirjad

Dokumendid

18. JAANUAR 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Laadige alla
18. JAANUAR 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Laadige alla
11. AUGUST 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Laadige alla
6. DETSEMBER 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Laadige alla
18. DETSEMBER 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Laadige alla
1. APRILL 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Laadige alla
1. OKTOOBER 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Laadige alla

Üritused

  • Konverentsid ja tippkohtumised

EU Agri-Food Days

  • teisipäev, 5. detsember 2023, 09:30 - reede, 8. detsember 2023, 15:30 (CET)