Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Gabonafélék, olajos magvak, fehérjenövények és rizs

Az EU mezőgazdasági termelőinek és agrárágazatának védelme piaci intervenció, kereskedelmi intézkedések, jogi szabályozás és a piac nyomon követése révén

Áttekintés

Az Európai Unió – a világ egyik legnagyobb gabonatermelője és -kereskedője – a közös agrárpolitika (KAP) keretében jövedelemtámogatás, piaci intervenció és kereskedelempolitikai intézkedések révén segíti a mezőgazdasági termelőket. Az EU teljesen függetlenítette a jövedelemtámogatást a termeléstől, így a kifizetések ma már nem a megtermelt mezőgazdasági termékek fajtáján és mennyiségén alapulnak.

A különféle szántóföldi növények termelése napjainkban a közös piacszervezés hatálya alá tartozik, az uniós szakpolitika pedig a következő két kulcsfontosságú területre korlátozódik:

  • az Európai Bizottság intervenciója és a magántárolási támogatás
    Eredetileg a Bizottság azért vezette be a gabonafélék és a rizs intervenciós raktározás céljából történő felvásárlását az Unióban, hogy megvédje a mezőgazdasági termelőket az alacsony piaci áraktól. Napjainkban már csak vészhelyzet esetén alkalmazza ezt az intézkedést annak érdekében, hogy biztonsági hálót biztosítson a mezőgazdasági termelők számára.
  • kereskedelmi intézkedések
    Az Európai Unió a területén megtermelt búza mintegy 20%-át exportálja évente, ugyanakkor jelentős mennyiségben behozatalra szorul olajos magvakból, takarmányból és rizsből. Ezeknek az ágazatoknak az esetében behozatali és kiviteli engedélyekre, valamint kereskedelmi vámtarifa megfizetésére lehet szükség. Mindazonáltal a Kereskedelmi Világszervezet keretében tett uniós kötelezettségvállalásoknak köszönhetően számos csökkentett vagy nulla vámtételű rögzített behozatali vámkontingens van érvényben.

Gabonafélék

Az Unióban termesztett gabonamennyiség több mint fele búza. A fennmaradó 50% egyharmada kukorica, egyharmada árpa, a harmadik harmadot pedig kisebb mennyiségben termesztett gabonafélék – rozs, zab, tönkölybúza stb. – teszik ki.

Az EU-ban a gabonafélék közel kétharmadát állatok takarmányozására használják, egyharmadát emberi fogyasztásra szánják, míg mindössze 3%-át fordítják bioüzemanyag-előállításra.

Olajos magvak és fehérjenövények

Az EU-ban termesztett olajos magvak sorát a repce (59%) vezeti, melyet a napraforgómag és a szójabab követ. Az EU termeli meg az Európában felhasznált éves mennyiség kétharmadát. Az olajos magvak termesztésére nem vonatkoznak egyedi támogatási intézkedések. Ugyanakkor az állatok takarmányozására évente felhasznált olajos magvak mennyiségének mintegy a felét az import biztosítja, amelyre az EU nulla összegben vet ki vámot.

Az EU-ban az olajos magvakat emberi és állati fogyasztásra használják, továbbá üzemanyagként és ipari célokra hasznosítják. Sajtolásukkal növényi olaj és olajosmag-őrlemény nyerhető. A növényi olajat többnyire az élelmiszeriparban használják fel, vagy bioüzemanyagot állítanak elő belőle, míg az olajosmag-őrlemény a takarmányok fontos összetevője.

Az Unióban a fehérjenövények közül a szántóföldi borsót, a disznóbabot és a lóbabot, valamint a csillagfürtöt termesztik a legnagyobb mennyiségben. 2012 óta a fehérjenövények termesztéséhez az EU nem nyújt egyedi támogatást, behozatalukra pedig nulla vámtételt vet ki.

Kapcsolódó információk

A növényifehérje-termelés Unión belüli fejlesztése

Rizs

Az Európában fogyasztott rizs mennyiségének mintegy kétharmadát az EU-ban termesztik. A fennmaradó rész egy hányada importból – például Indiából és Kambodzsából – származik. Az Unióban termesztett rizsből csak kis mennyiség kerül kivitelre.

Rizst csak akkor lehet behozni az EU-ba, ha azt olyan egyenértékűségi igazolás kíséri, amelyet a nem uniós származási ország által felhatalmazott ügynökség vagy – ha a származási országban nem létezik ilyen ügynökség – egy, a termék származási országán kívül már felhatalmazott ügynökség állított ki.

2024. JANUÁR 8.
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Jogalap

A gabonafélék, az olajos magvak, a fehérjenövények és a rizs piaci ágazatára vonatkozó jogalapot a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, a piaci intervencióról, a gabonafélék és a rizs kereskedelméről, valamint a horizontális kereskedelemről szóló jogszabályok alkotják.

A gabonafélékre, olajos magvakra, fehérjenövényekre és rizsre vonatkozó legfontosabb uniós jogszabályok

Piacmonitoring

Az Unió Növénypiaci Megfigyelőközpontja sokféle adatot és információt szolgáltat a gabona, az olajos magvak és a fehérjenövények ágazatáról. A megfigyelőközpont nyomon követi a globális és az európai tendenciákat, valamint a termelés, a kereslet és kínálat közötti egyensúly, a termelési költségek és a piaci kilátások alakulását, és elemzéseket készít a múltbeli és a jelenlegi trendekről.

Az agrár-élelmiszeripari információs portál piaci adatokkal szolgál a tagállami és az uniós mezőgazdaságról – pl. a termelésről, a kereskedelemről és a vámkontingensekről.

A rizs és az etil-alkohol

További információk az uniós rizstermesztésről és etil-alkohol-előállításról: az EU rizstermesztésének áttekintése, behozatali és kiviteli engedélyek, etil-alkohol-mérleg stb.

Tanulmányok

Az Európai Bizottság munkatársai, illetve a Bizottság által megbízott szakértők számos tanulmányt készítettek a gabonafélék, az olajos magvak, a fehérjenövények és a rizs szempontjából fontos szakterületekről.

2018 novemberében készült el a Bizottság finanszírozásával az a tanulmány, mely az uniós növényifehérje-ágazat piaci fejleményeit és az ágazat szakpolitikájának értékelési szempontjait tekintette át.

2017 novemberében a Bizottság megbízásából tanulmány készült az uniós mezőgazdasági árukereskedelem logisztikai infrastruktúrájáról és a rendelkezésre álló tárolókapacitásokról.

Bizottságok

Kormányképviselőkből álló és az Európai Bizottság képviselőjének elnökletével működő, rendszeresen ülésező bizottságok gondoskodnak arról, hogy az Európai Bizottság az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeres ülésein megvitatja, miként alakulnak a piaci árak, milyen a termelés és a kereskedelem helyzete az EU-ban és a nem uniós országokban stb.

A mezőgazdasági árucikkek származékos piacaival és az azonnali piacokkal foglalkozó szakértői csoport az uniós országokat és a különböző agrárágazatokban működő európai szövetségeket képviseli. Feladata, hogy tanácsokkal és szakvéleményekkel segítse a Bizottság szervezeti egységeinek munkáját az alábbiakkal kapcsolatban:

  • a mezőgazdasági árucikkek származékos piacainak és az azonnali piacoknak a működése;
  • a hatályos uniós jogszabályok és az uniós szakpolitikák végrehajtása;
  • releváns jogalkotási javaslatok és szakpolitikai kezdeményezések kidolgozása.