Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Áttekintés

Az Európai Unió a világ legnagyobb cukorrépa-termelője: a teljes mennyiség mintegy 50%-át itt termelik. A világon előállított cukornak azonban csak a 20%-a származik cukorrépából, a fennmaradó 80%-ot a cukornádból készült cukor teszi ki.

Az Európai Unió területén a cukorrépa túlnyomó részét Európa északi felében termesztik, mivel ott kedvezőbbek az éghajlati feltételek. A legversenyképesebb termelőterületek Észak-Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Lengyelországban találhatók. Az EU ezenfelül jelentős finomítóiparral is rendelkezik, amely importált nyers nádcukrot dolgoz fel.

Az EU cukorpolitikája

A cukor egyike azoknak a termékeknek, amelyek a mezőgazdasági piacok uniós országok közötti közös szervezésének hatálya alá tartoznak. A közös piacszervezés többek között arra irányul, hogy biztonsági háló jöjjön létre a mezőgazdasági piacok számára, együttműködés bontakozzon ki a termelői szervezetek és a szakmaközi szervezetek révén, és minőségi minimumkövetelmények megállapítására kerüljön sor.

A cukorrépa-termelők jövedelemtámogatásban részesülhetnek közvetlen kifizetések formájában, melyek nagyrészt függetlenítve vannak a termeléstől. Az EU-országok ezenkívül termeléstől függő önkéntes támogatást is nyújthatnak egyes, nehézségekkel küzdő ágazatoknak, köztük a cukorrépa- és nádcukortermelő ágazatnak. Tizenegy uniós ország döntött úgy, hogy termeléstől függő önkéntes támogatást nyújt a cukorrépa-termelőknek.

Az EU cukorpiaci politikája két fő területre összpontosít: a piaci és a kereskedelmi intézkedésekre.

Piaci intézkedések az EU-n belül

Az EU egyedi piaci intézkedésekkel, különösen magántárolási támogatással, piaci zavarok elhárítását célzó intézkedésekkel, valamint célzott problémamegoldó intézkedésekkel támogathatja a cukorágazatot.

Magántárolási támogatást a jegyzett uniós piaci átlagárakat, a referencia-küszöbértékeket és a termelési költségeket figyelembe véve lehet nyújtani. Az Európai Bizottság akkor nyújthat magántárolási támogatást, ha olyan, különösen súlyos piaci helyzet vagy gazdasági fejlemény adódik, amely nagyon kedvezőtlenül hat az ágazaton belüli haszonkulcsokra. A támogatás azt célozza, hogy bizonyos mennyiségű cukrot ki lehessen vonni a piacról egy adott időszakban. A közös piacszervezés szabályai további támogató intézkedésekre is lehetőséget adnak – például akkor, ha az árak meredek emelkedése vagy csökkenése miatt súlyos piaci zavarok jelentkeznek.

Kereskedelem az Európai Unión kívüli országokkal

A kereskedelempolitika az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik – tehát kizárólag az EU alkothat kereskedelemre vonatkozó jogszabályokat és köthet nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat, az egyes tagállamok nem. A nemzetközi kereskedelmet a Kereskedelmi Világszervezet szabályai is szabályozzák.

Az EU – jelentős nádcukorimportőrként – vámmentes hozzáférést biztosít a fejlődő országoknak az uniós piachoz a „fegyver kivételével mindent” megállapodás és az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal kötött gazdasági partnerségi megállapodások keretében.

Kapcsolódó információk

Kereskedelempolitika

Kereskedelmi Világszervezet

„Fegyver kivételével mindent” megállapodás

Gazdasági partnerségi megállapodások

Jogalap

Az uniós cukorpolitika jogalapját a mezőgazdasági termékek közös piacszervezéséről, a kvótákról, az importról és az exportról szóló jogszabályok és a cukorra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alkotják.

Alaprendelet

Az 1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról

A cukorra vonatkozó kulcsfontosságú végrehajtási jogszabályok

A Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok továbbítása

A Bizottság (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló rendelete

A Bizottság (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelete

Behozatal

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályokról

Kivitel

A Bizottság 951/2006/EK rendelete a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem részletes szabályainak megállapításáról

Cukorminőség

A Tanács 2001/111/EK irányelve az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról

Kapcsolódó információk

A cukorra vonatkozó hatályos jogszabályok jegyzéke

Piacmonitoring

Az EU Cukorpiaci Megfigyelőközpontja sokféle adatot és információt szolgáltat a cukorról, köztük mérlegeket, piaci helyzettel kapcsolatos információkat, rövid és középtávú prognózisokat, és saját üléseinek jegyzőkönyveit is közzéteszi.

Bizottságok

Több bizottság gondoskodik arról, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése mellett gyakorolja. Ezek a bizottságok kormányképviselőkből állnak, az Európai Bizottság képviselőjének elnökletével működnek, és rendszeresen üléseznek.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeres ülésein megvitatja azokat a fejleményeket, melyek az uniós és a nem uniós országokban a piaci árak, a termelés és a kereskedelem terén jelentkeznek.

Magas szintű csoport

A mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos 2018. november 19-én a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén bejelentette a cukorral foglalkozó magas szintű szakértői csoport létrejöttét.

A magas szintű szakértői csoport tagjait két feladattal bízták meg, nevezetesen azzal, hogy:

  1. megvitassák az aktuális piaci helyzetet, valamint az uniós tagállamok és érdekelt felek uniós cukorpiaccal kapcsolatos aggályait;
  2. feltérképezzék a lehetséges megoldásokat és szakpolitikai intézkedéseket, és kiértékeljék, mennyiben lehetne a segítségükkel eredményesen és megfelelően kezelni az azonosított problémákat.

A tagállamok képviselőiből álló magas szintű szakértői csoport elnöki tisztségét a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős főigazgató töltötte be. A szakértői csoport három ülést tartott 2019 januárja és júniusa között.

Ülések

2019. JANUÁR 29.
High level group meeting on sugar – January 2019
2019. MÁRCIUS 19.
High level group meeting on sugar – March 2019
2019. JÚNIUS 12.
High level group meeting on sugar – June 2019

Zárójelentés

Jelentésében a magas szintű szakértői csoport tömören ismerteti az elvégzett munkát, részletesen áttekinti az általa azonosított legfontosabb problémákat, összefoglalja, milyen álláspontot alakítottak ki az egyes EU-országok a legfontosabb kérdésekben, kiértékeli a lehetséges megoldásokat, és számos intézkedési javaslattal szolgál azt illetően, milyen intézkedéseknek látná hasznát az ágazat rövid és középtávon. A zárójelentés megvitatására a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2019. július 15-i ülésén került sor.

2019. JÚLIUS 5.
High level group on sugar – final report

Dokumentumok

 

2019. JANUÁR 29.
Factsheet: The end of EU sugar production quotas