Skip to main content
Agriculture and rural development

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer céljai

Az Európai Unió mindegyik tagállama rendelkezik mezőgazdasági tanácsadó rendszerrel, mely a mezőgazdasági termelőket hivatott segíteni abban, hogy jobban megértsék és könnyebben be tudják tartani a környezetvédelemre, a népegészségügyre, az állategészségügyre, az állatjólétre, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó uniós szabályokat.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszerben elérhető információk

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer tájékoztatást nyújt a gazdáknak:

 • a velük szemben támasztott, jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekről, valamint a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotával kapcsolatos kötelezettségeikről („kölcsönös megfeleltetés”);
 • az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatról és a mezőgazdasági területek jó állapotban való fenntartásáról („ökologizálás”, más néven zöldítés);
 • a vidékfejlesztési programokban előirányozott intézkedésekről, amelyek a mezőgazdasági üzem korszerűsítését, a versenyképesség javítását, az ágazati integrációt, az innovációt, a piacorientáltságot, illetve a vállalkozásösztönzést szolgálják;
 • a hatékony és fenntartható vízhasználatra és a vízvédelemre vonatkozó követelményekről;
 • a növényvédő szerek felhasználásáról;
 • az integrált növényvédelemről.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer adott esetben a következőkről is tájékoztatja a gazdákat:

 • a gazdaságok átalakításának és gazdasági tevékenységeik diverzifikálásának előmozdítása;
 • a természeti katasztrófák, katasztrófaesemények, állat- és növénybetegségek jelentette kockázatok kezelése, a megfelelő megelőző intézkedések;
 • az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések minimumkövetelményei a kötelező előírásokon túlmenően, valamint a műtrágyákra és a növényvédőszerekre vonatkozó minimumkövetelmények (a biogazdálkodás tekintetében is);
 • az éghajlatváltozás mérséklése, a hatásaihoz való alkalmazkodás, a biodiverzitás és a vízvédelem.

Az EU tagállamai biztosítják, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadás egyértelműen elkülönüljön a jövedelemtámogatás megfelelő elosztásának ellenőrzésétől.

Új közös agrárpolitika: 2023–2027

Az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti kiterjedt tárgyalásokat követően 2021 júniusában megállapodás született a közös agrárpolitika reformjáról. Az új közös agrárpolitika 2023. január 1-jén lép életbe.

Az új közös agrárpolitikával olyan változások lépnek életbe a meglévő feltételességi rendszerben és a környezetvédelmi szempontok érvényesítését célzó rendelkezésekben, amelyek ambiciózusabb környezetvédelmi törekvéseket tükröznek és hozzájárulnak az európai zöld megállapodás célkitűzéseihez. Többek között ún. ökorendszerek kerülnek bevezetésre, amelyek erőteljesebben ösztönzik majd az éghajlat- és környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok térnyerését. A közös agrárpolitika átmeneti szabályairól szóló rendelet alapján 2023-ig a jelenlegi intézkedések alkalmazandók.

Kapcsolódó információk

Integrált igazgatási és kontrollrendszer

Jogalap

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer végrehajtása a következő jogszabályon alapul:

 • a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet.