Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer rendeltetése

Az Európai Unió mindegyik tagállama rendelkezik mezőgazdasági tanácsadó rendszerrel, mely a mezőgazdasági termelőket segíti abban, hogy jobban megértsék és könnyebben be tudják tartani a környezetvédelmi, a népegészségügyi, az állategészségügyi és állatjóléti, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó uniós szabályokat.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer által nyújtott tájékoztatás

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer információkkal látja el a gazdákat:

 • az egyes gazdaságokkal szemben támasztott – a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekből, valamint a földterület jó mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírásokból adódó – kötelezettségekről („kölcsönös megfeleltetés”);
 • az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági módszerekről, valamint a mezőgazdasági területek jó állapotának megőrzéséről (ökologizálás, más néven „zöldítés”);
 • azokról a vidékfejlesztési programokban előirányozott intézkedésekről, amelyek a gazdaságok korszerűsítését, a versenyképesség javítását, az ágazati integrációt, az innovációt és a piacorientáltságot, valamint a vállalkozásösztönzést szolgálják;
 • a hatékony és fenntartható vízhasználatra, illetve a vízvédelemre vonatkozó követelményekről;
 • a növényvédő szerek használatáról;
 • az integrált növényvédelemről.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer adott esetben a következő témákkal kapcsolatban is tájékoztatást nyújt a gazdáknak:

 • a gazdaságok átalakításának és gazdasági tevékenységeik diverzifikálásának előmozdítása;
 • a természeti katasztrófák, a katasztrófaesemények, valamint az állat- és növénybetegségek jelentette kockázatok kezelése és a megfelelő megelőző intézkedések meghozatala;
 • a kötelező előírásokon túlmutató kötelezettségvállalások után folyósítandó agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó minimumkövetelmények, valamint a műtrágyákra és a növényvédőszerekre vonatkozó minimumkövetelmények (a biogazdálkodás tekintetében is);
 • az éghajlatváltozás mérséklése, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, biodiverzitás és vízvédelem.

Az EU tagállamai biztosítják, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott tanácsadás egyértelműen elkülönüljön a jövedelemtámogatás megfelelő elosztásának ellenőrzésétől.

A KAP a 2023–27-es időszakban

Mélyreható tárgyalásokat követően az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 2021 júniusában megállapodásra jutott a közös agrárpolitika (KAP) reformjáról. A megállapodást a felek hivatalosan 2021. december 2-án fogadták el, a 2023–27-es időszakra szóló közös agrárpolitika pedig 2023. január 1-jén lépett hatályba.

A 2023–27-es KAP keretében a feltételességi és a zöldítési rendszer kialakítása azt tükrözi, hogy az EU a korábbiaknál nagyobb ívű célok megvalósítására törekszik a környezetkímélet terén, és azt célozza, hogy ezek a rendszerek hozzájáruljanak az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez. Így például az EU ún. ökorendszereket vezetett be, amelyek erőteljesebben ösztönzik az éghajlat- és környezetbarát mezőgazdasági módszerek térnyerését.

Kapcsolódó információk

Integrált igazgatási és kontrollrendszer

Jogalap

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer végrehajtása a következő jogszabályon alapul:

 • a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet.

Események

 • Konferenciák és csúcstalálkozók

EU Agri-Food Days

 • 2023. december 5., kedd, 09:30 - 2023. december 8., péntek, 15:30 (CET)
 • Élőben követhető