Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Olívaolaj

Az olívaolaj uniós előállításának és forgalmazásának áttekintése.

Olívaolaj az EU-ban

Az Európai Unió az olívaolaj vezető termelője, fogyasztója és exportőre világszinten.

Az világ olívaolaj-termelésének körülbelül 67%-a az uniós termelőkhöz köthető. Az Európai Unióban mintegy négymillió hektárnyi területen – elsősorban a földközi-tengeri országokban – találhatók olajfa-ültetvények, amelyeken vegyesen folytatnak hagyományos, intenzív, illetve szuperintenzív gazdálkodást.

Az EU-ban Olaszország és Spanyolország a legnagyobb olívaolaj-fogyasztók: az éves fogyasztás mindkét országban eléri az 500 000 tonnát. Az egy főre jutó felhasználásban pedig Görögország jár az élen, fejenként évi 12 kg-mal. Az EU a világszintű fogyasztás mintegy 53%-át adja.

Az olívaolajoknak és az olívapogácsa-olajoknak nyolc különböző kategóriája létezik:

 • extra szűz olívaolaj,
 • szűz olívaolaj,
 • szűz lampante olívaolaj,
 • finomított olívaolaj,
 • finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolaj,
 • olívapogácsa-olaj,
 • nyers olívapogácsa-olaj,
 • finomított olívapogácsa-olaj.

Nem minden kategória értékesíthető a fogyasztóknak; csak extra szűz olívaolajat, szűz olívaolajat, finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolajat, valamint olívapogácsa-olajat lehet vásárolni közvetlenül kiskereskedőtől.

Az Európai Bizottság tájékoztatót adott ki, amely további részleteket tartalmaz az olívaolaj kategóriáiról, jellemzőiről és termeléséről.

2020. FEBRUÁR 27.
Factsheet: EU olive oil

Piaci viszonyok

A kereskedelem terén az uniós kivitel a világ olívaolaj-exportjának mintegy 65%-át teszi ki. Az uniós olívaolaj-export fő célországai az Egyesült Államok, Brazília és Japán.

Az EU-ban az olívaolajpiac átfogó ellenőrzés alatt áll annak érdekében, hogy az olívaolaj piacára vonatkozó adatok széles skálája álljon rendelkezésre, beleértve az árakat, a mérlegeket, a termelési és kereskedelmi adatokat, valamint a tunéziai olívaolaj behozatali kvótájára vonatkozó információkat.

Forgalmazási előírások

Az uniós forgalmazási előírások biztosítják a piac szabványosított és megfelelő minőségű mezőgazdasági termékekkel való ellátását a fogyasztói elvárások kielégítése, a kereskedelem megkönnyítése és az uniós termelők számára egyenlő versenyfeltételek biztosítása céljából. Az olívaolajra vonatkozó uniós jogszabályok meghatározzák az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok különböző kategóriáit, valamint a tagállami ellenőrző hatóságok által alkalmazandó releváns elemzési módszereket, továbbá szabályokat állapítanak meg a címkézésre és a csomagolásra vonatkozóan.

Olívaolaj-kategóriák

Ahhoz, hogy egy olívaolaj bizonyos kategóriában forgalmazható legyen, jellemzőinek meg kell felelniük az uniós szabályok által az adott kategóriára megállapított határértékeknek. Ennek biztosítása a gazdasági szereplők és az uniós tagállamok felelőssége.

Az olívaolajok különböző kategóriáit minőségi paraméterek szerint osztályozzák, a következőkhöz kapcsolódóan:

 • fizikai-kémiai jellemzők, mint a savasság, a peroxidszám, a zsírsavtartalom és a szterinösszetétel;
 • érzékszervi (organoleptikus) jellemzők, például az érzékszervi hibák hiánya vagy a gyümölcsösség.

Szűz olívaolajok

A szűz olívaolajoknak három különböző kategóriája van.

 • Az extra szűz olívaolaj a legjobb minőségű kategória. Érzékszervi szempontból hibátlan, ezenfelül gyümölcsös. Savassága nem haladhatja meg a 0,8%-ot.
 • A szűz olívaolaj mutathat, de csak kis mértékben érzékszervi hibát. Savassága nem haladhatja meg a 2%-ot.
 • A lampante olívaolaj egy gyengébb minőségű szűz olívaolaj, melynek savassága meghaladja a 2%-ot, nem rendelkezik gyümölcsös jellemzőkkel, és jelentős érzékszervi hibái vannak. A lampante olívaolajat nem kiskereskedelmi forgalomba hozatalra szánják: finomítják vagy ipari célokra használják.

Egyéb olívaolaj-kategóriák

Az olívaolajok alábbi kategóriái nem szűz olívaolajok:

 • A finomított olívaolaj a hibás szűz olívaolaj (például a lampante olívaolaj) finomítása után nyert termék. Ezt az olívaolajat sem kiskereskedelmi forgalomba hozatalra szánják. Savassága legfeljebb 0,3%.
 • A finomított olívaolajból és szűz olívaolajból álló olívaolaj a finomított olívaolajnak az extra szűz és/vagy szűz olívaolajjal való elegyítéséből származó olaj. Savassága legfeljebb 1 %.
 • Nyers olívapogácsa-olaj: az olívapogácsa az olajnak az olívabogyóból történő kivonása után visszamaradt maradékpaszta. Az ebből nyert olajat nevezik nyers olívapogácsa-olajnak.
 • Finomított olívapogácsa-olaj: a nyers olívapogácsa-olaj finomítható és szűz olívaolajjal keverhető. Az ebből a keverékből nyert olajat nevezik finomított olívapogácsa-olajnak. Savassága legfeljebb 1%.

Megfelelőségi ellenőrzések

A jogi keret értelmében az uniós országok kötelesek évente az országukban forgalmazott olívaolaj mennyiségével arányos minimális számú ellenőrzést végezni az olívaolajokra és az olívapogácsa-olajokra vonatkozó forgalmazási előírások betartásának biztosítása érdekében. Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy a címkézés és a csomagolás megfelel-e a jogi követelményeknek, továbbá hogy az olajkategória megfelel-e a bejelentett kategóriának.

2019 októberében tanulmány jelent meg az uniós olívaolaj-ágazatban végrehajtott megfelelőségi ellenőrzésekről; a tanulmányt a Bizottság finanszírozta.

A következő tényezőket kell figyelembe venni annak megállapításakor, hogy az egyes uniós tagállamoknak hány megfelelőségi ellenőrzést kell elvégezniük az olívaolaj minőségének nyomon követése érdekében:

 • Kiviteli és fogyasztási adatok: az olívaolaj-termelő uniós országoknak (a továbbiakban: termelő tagállamok) több ellenőrzést kell elvégezniük, mint azoknak, amelyek nem állítanak elő olívaolajat („nem termelő tagállamok”). Az ellenőrzés célkeresztjében elsősorban az extra szűz olívaolajnak kell állnia, mivel ez teszi ki az uniós kiskereskedelmi értékesítés legnagyobb hányadát.
 • Kockázatelemzés: az ellenőrzéseknek figyelembe kell venniük a kockázati tényezőket, mint például a termék jellemzőit (beleértve a kategóriát, a termelési szezont, a csomagolási műveleteket, a tárolást, a származási/rendeltetési országot, a szállítóeszközt vagy a tétel mennyiségét), a korábbi ellenőrzések eredményeit, a fogyasztói panaszokat vagy a gazdasági szereplők jellemzőit.

A megfelelőségi ellenőrzések célja nem annak megállapítása, hogy milyen az olívaolaj általános minősége az európai piacon, hanem hogy az uniós országok hatóságai be tudják azonosítani az ellátási lánc esetleges hibáit. A feltárt szabálytalanság súlyosságától függően az uniós országok különböző intézkedéseket hoznak, pl. kivonhatják a terméket a piacról, bírságot szabhatnak ki a gazdasági szereplőkre, vagy akár büntetőeljárást is indíthatnak.

A Bizottság minden évben munkaértekezleteket szervez és elősegíti az uniós országok hatóságainak együttműködését, hogy garantálja az ellenőrzések megfelelő végrehajtását. A végcél az, hogy a fogyasztók jó minőségű olívaolajat kapjanak az EU-ban.

A címkézés ellenőrzése

A címkézés ellenőrzése biztosítja, hogy a megjelölés vagy a kereskedelmi név, amely alatt az utóbbi a fogyasztó számára értékesíthető, megfeleljen az 1308/2013/EU rendeletben (VII. melléklet, VIII. rész) és a Bizottság 2022/2104/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott egyedi szabályoknak.

A választható címkézési követelményekre vonatkozó szabályok például a következők feltüntetésére vonatkoznak: „első hidegsajtolásból nyert”, „hideg extrakciós”, az extra szűz és szűz olívaolajok ízére és/vagy illatára utaló érzékszervi tulajdonságok és a betakarítás éve (a Bizottság 2022/2104/EU felhatalmazáson alapuló rendelete).

Kategóriák és osztályok

A Bizottság 2022/2104/EU felhatalmazáson alapuló rendelete rögzíti az olívaolaj és az olívapogácsa-olaj jellemzőit, valamint az olívaolaj és az olívapogácsa-olaj egyes kategóriájára vonatkozó minőségi és tisztasági paraméterek határértékeit. A Bizottság (EU) 2022/2105 végrehajtási rendelete meghatározza továbbá azokat a módszereket, amelyekkel ellenőrizni kell, hogy az olaj megfelel-e a bejelentett kategóriájának. A hatóságok az (EU) 2022/2105 bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban megfelelőségi ellenőrzéseket végeznek, hogy megállapítsák az (EU) 2022/2104 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott jellemzőknek való megfelelést.

Ez utóbbi rendelet szabályokat és módszereket állapít meg a termékek mintavételére, valamint a minőségi és tisztasági paraméterek meghatározására. A szűz olívaolajok érzékszervi jellemzőit az uniós országok által jóváhagyott kóstolócsoportok ellenőrizik.

Egyéb típusú ellenőrzések

Az olívaolaj-ágazatra jellemző ellenőrzések mellett az uniós országoknak biztosítaniuk kell az egyéb jogi követelmények betartását is. Az általános élelmiszerjog az élelmiszerek előállításának, feldolgozásának és forgalmazásának valamennyi szakaszára kiterjed. Az általános jelölési szabályok biztosítják, hogy a fogyasztókat ne téveszthessék meg az olajok jellemzői (összetétel, minőség, eredet, kategória, előállítási mód) tekintetében, továbbá hogy az olívaolaj jelölése összhangban legyen az 1169/2011/EU rendeletben meghatározott általános élelmiszer-jelölési szabályokkal.

Nemzetközi szervezetek

Nemzetközi Olívatanács

Az EU tagja a Nemzetközi Olívatanácsnak, amely az olívaolaj és az étkezési olajbogyó területéhez kapcsolódó nemzetközi kormányközi szervezet. A Nemzetközi Olívatanácsot 1959-ben Madridban (Spanyolország) hozták létre.

Jelenlegi tagjai közé az olívaolaj és az étkezési olajbogyó vezető nemzetközi termelői és exportőrei tartoznak. A Nemzetközi Olívatanács tagjai adják a világ olajbogyó-termelésének 94%-át (amelynek közel 72%-át az uniós termelés teszi ki).

Codex Alimentarius

A Codex Alimentarius Főbizottság élelmiszerszabványokat dolgoz ki és fogad el, amelyek referenciaként szolgálnak a nemzetközi élelmiszer-kereskedelem számára.

Az olívaolajokra és az olívapogácsa-olajokra külön szabvány (CX-33-1981) vonatkozik, amely a leírásra, az alapvető összetételre és a minőségi tényezőkre, a címkézési szabályokra, valamint az elemzési és mintavételi módszerekre vonatkozó rendelkezéseket állapít meg.

A szabvány jelenleg felülvizsgálat alatt áll azzal a céllal, hogy a meglévő nemzeti szabványokat összehangolja a Codex-szabványokkal.

Bizottságok és szakértői csoportok

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság rendszeres ülésein megvitatja, miként alakulnak a piaci árak, milyen a termelés és a kereskedelem helyzete az EU-ban és a nem uniós országokban stb. A bizottság ezenfelül segíti a Bizottságot a végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor.

A civil párbeszédért felelős csoport és a kertészettel, olajbogyóval és szeszes italokkal foglalkozó munkacsoport lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy rendszeres párbeszédet tartson fenn az érdekelt felekkel az olajbogyó-ágazathoz kapcsolódó valamennyi kérdésben.

A mezőgazdasági piacokkal foglalkozó szakértői csoport olívaolaj-kémiai szakemberekből álló alcsoportja segíti a Bizottságot a jogszabályok kidolgozásában, valamint az olívaolajjal kapcsolatos kémiai kérdésekre és szabványosításra vonatkozó szakpolitika meghatározásában. Az alcsoportot a nemzeti közigazgatási szervek képviselői és a Bizottság által személyes minőségükben kinevezett szakértők alkotják.

Az olívaolajra vonatkozó jogszabályok

Az olívaolajra vonatkozó jogalapok közé tartoznak az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról, az olívaolajok és az olívapogácsa-olajok jellemzőiről, a termelői szervezetekről, a támogatási programokról, a magántárolásról és az árakra vonatkozó értesítésekről szóló jogszabályok.

Forgalmazási előírások

Az uniós jogszabályok az olívaolajokra és az olívapogácsa-olajokra vonatkozó forgalmazási előírásokat szabályozzák.

Biotermékek

A biogazdálkodásra vonatkozó jogszabályok az ökológiai termelés valamennyi területét szabályozzák, és számos alapelvet fogalmaznak meg, például a GMO-k használatának betiltását, valamint a gyomirtó szerek és a növényvédő szerek használatának korlátozását.

Földrajzi árujelzők

Az olívaolaj-termelők a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet értelmében a nyilvántartásba vételüket kérhetik annak érdekében, hogy termékeiket oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel láthassák el.

Magántárolás

A Bizottság 1333/2013/EU végrehajtási rendelete meghatározza a mezőgazdasági piacok közös szervezése keretében teljesítendő értesítési kötelezettségeket.

A Bizottság 2016/1238/EU felhatalmazáson alapuló rendelete meghatározza a bizonyos mezőgazdasági termékek magántárolási támogatására vonatkozó közös szabályokat.

Miután uniós szinten jelentős készletek halmozódtak fel, és több egymást követő évben jó volt a termés – és emiatt felborult az egyensúly a kereslet és a kínálat között, és csökkentek az árak –, az Európai Bizottság a piac stabilizálása és az árak növelése érdekében jóváhagyta az olívaolaj magántárolási támogatását. Ez a támogatás négy pályázati eljárás során alkalmazásra került, melyek közül az első 2019 novemberében volt, az utolsó pedig 2020 februárjában zárult le.

Támogatási programok

A Bizottság 611/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete meghatározza az olívaolaj-ágazat és az étkezési olajbogyót termesztő ágazat támogatási programjait.

A Bizottság 615/2014/EU végrehajtási rendelete megállapítja az olívaolaj- és az étkezésiolajbogyó-ágazat támogatásához kapcsolódó munkaprogramokra vonatkozó részletes szabályokat.

Dokumentumok

2023. DECEMBER 19.
Factsheet: olive oil quality checks in the EU – 2022 results