Skip to main content
Agriculture and rural development

Grupper för civil dialog om jordbruket

EU-kommissionen för regelbundna dialoger om den gemensamma jordbrukspolitiken och genomförandet av den.