Skip to main content
Agriculture and rural development

Pilsoniskā dialoga grupas lauksaimniecības jautājumos

Eiropas Komisija risina regulārus dialogus par kopējo lauksaimniecības politiku un tās īstenošanu.