Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Skupine za građanski dijalog u području poljoprivrede

Europska komisija održava redoviti dijalog s dionicima o svim pitanjima povezanima sa zajedničkom poljoprivrednom politikom i njezinom provedbom.

Pregled

Skupine za građanski dijalog specifične su stručne skupine Komisijine Glavne uprave za poljoprivredu i ruralni razvoj. One osiguravaju jedinstveni pravni i postupovni okvir za savjetovanje s nevladinim dionicima. Pomažu Europskoj komisiji u pripremi inicijativa politike i daju savjete u vezi sa svojim tematskim područjima nadležnosti kad je potrebno specifično stručno znanje. Osim toga, skupine za građanski dijalog omogućuju razmjenu iskustava i dobre prakse, što uključuje i širenje informacija među svojim članovima, te omogućuju praćenje razvoja politika u području svojih aktivnosti.

Komisija je objavila poziv na podnošenje prijava za imenovanje novih članova skupina za građanski dijalog za razdoblje od 2023. do 2027. Rok za prijavu prvotno je bio 29. studenoga 2022., a produljen je do 6. siječnja 2023. Na temelju postupka podnošenja zahtjeva i kako je utvrđeno Odlukom Komisije (EU) 2022/1368 od 3. kolovoza 2022. Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj imenovala je odabrane članove za sedam novih skupina za građanski dijalog.

Više informacija o pozivu na podnošenje prijava

Registar stručnih skupina Komisije

Skupine za građanski dijalog

U skladu s Odlukom Komisije (EU) 2022/1368 od 3. kolovoza 2022. o osnivanju skupina za građanski dijalog o pitanjima zajedničke poljoprivredne politike i stavljanju izvan snage Odluke 2013/767/EU Komisija je osnovala sljedećih sedam tematskih skupina za građanski dijalog o pitanjima obuhvaćenima zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP). 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
Strateški planovi u okviru ZPP-a i horizontalna pitanja

Sva pitanja povezana sa ZPP-om, uključujući provedbu strateških planova u okviru ZPP-a u državama članicama EU-a i razvoj dugoročne politike.

Sastanci i dokumenti

cdg Agricultural markets
Poljoprivredna tržišta

Gospodarska i politička kretanja povezana s tržištima različitih sektora biljnih proizvoda.

Sastanci i dokumenti

cdg animal production
Uzgoj životinja

Ekonomska i politička kretanja u sektorima proizvoda životinjskog podrijetla.

Sastanci i dokumenti

cdg international aspects of agriculture
Međunarodni aspekti poljoprivrede

Sva pitanja povezana s međunarodnom dimenzijom ZPP-a.

Sastanci i dokumenti

cdg organics
Ekološka poljoprivreda

Ekološka proizvodnja, uključujući njezinu provedbu i nove mjere Komisije te razvoj i perspektive politike ekološkog sektora.

Sastanci i dokumenti

cdg quality and promotion
Kvaliteta i promidžba

Oznake zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalni specijaliteti, neobvezne oznake kvalitete za poljoprivredne proizvode te promidžba poljoprivrednih proizvoda iz EU-a.

Sastanci i dokumenti

cdg environment and climate
Okoliš i klimatske promjene

Okolišni i klimatski aspekti ZPP-a, od posebnih instrumenata potpore do opće zelene arhitekture.

Sastanci i dokumenti

Privremeni kalendar sastanaka skupina za građanski dijalog

3. LISTOPADA 2023.
Provisional calendar CDG meetings – 2023
English
(494.79 KB - PDF)
Preuzimanje

 

Transparentnost

Komisija objavljuje relevantne dokumente kao što su dnevni redovi, zapisnici, zaključci, djelomični zaključci ili radni dokumenti o aktivnostima skupina za građanski dijalog koje se bave pitanjima iz područja ZPP-a.

Moguće su iznimke od sustavnog objavljivanja ako objavljivanje dokumenta može ugroziti zaštitu javnih ili privatnih interesa kako su definirani u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

5. PROSINCA 2023.
Expert group meetings privacy statement
English
(398.9 KB - PDF)
Preuzimanje

Vremenski okvir

 1. veljača/ožujak 2023.

  Komisija je imenovala nove organizacije članice skupina za građanski dijalog

 2. listopad 2022.

  Komisija je objavila poziv na podnošenje prijava za imenovanje novih članova skupina za građanski dijalog za razdoblje od 2023. do 2027.

 3. kolovoz 2022.

  Komisija je donijela novi pravni okvir za skupine za građanski dijalog koji se primjenjuje od 2023.

 4. srpanj 2021.

  Komisija je odlučila privremeno produljiti postojeću organizaciju skupina za građanski dijalog

 5. srpanj 2014.

  Komisija je na temelju poziva na podnošenje prijava odlučila o sastavu skupina za građanski dijalog.

 6. prosinac 2013.

  Komisija je utvrdila okvir za građanski dijalog.

 7. 1962.

  Uspostavljen je okvir za dijalog s predstavničkim udrugama i civilnim društvom o pitanjima obuhvaćenima ZPP-om.

  U cilju povećanja transparentnosti i omogućivanja bolje ravnoteže zastupanih interesa bilo je nužno preispitati postojeći dijalog u savjetodavnim skupinama i utvrditi novi okvir za građanski dijalog u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, uključujući međunarodne aspekte, te definirati njihove zadaće i strukturu.

Pravne osnove

Odluka Komisije (EU) 2022/1368 оd 3. kolovoza 2022. o osnivanju skupina za građanski dijalog o pitanjima zajedničke poljoprivredne politike i stavljanju izvan snage Odluke 2013/767/EU.

Horizontalna pravila Komisije o stručnim skupinama: