Skip to main content
Agriculture and rural development

Kommittéer och expertgrupper

Kommittéerna och expertgrupperna spelar en viktig roll när EU:s jordbrukspolitik utformas.

Evenemang

  • Konferenser och toppmöten

EU Agri-Food Days

  • tisdag 5 december 2023, kl. 09.30 - fredag 8 december 2023, kl. 15.30 (CET)