Skip to main content
Agriculture and rural development

Kommittéer och expertgrupper

Kommittéerna och expertgrupperna spelar en viktig roll när EU:s jordbrukspolitik utformas.