Skip to main content
Agriculture and rural development

Grupper for civil dialog på landbrugsområdet

EU-Kommissionen fører regelmæssige dialoger om den fælles landbrugspolitik og dens gennemførelse.