Skip to main content
Agriculture and rural development

Pilietinio dialogo žemės ūkio klausimais grupės

Europos Komisija reguliariai veda dialogus dėl bendros žemės ūkio politikos ir jos įgyvendinimo.