Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Agricultură: grupurile de dialog civil

Comisia Europeană poartă un dialog periodic cu părțile interesate privind toate aspectele legate de politica agricolă comună și de punerea sa în aplicare.

Prezentare generală

Grupurile de dialog civil (GDC) sunt grupuri de experți ale Comisiei, specifice Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală. Acestea oferă un cadru juridic și procedural unic pentru consultarea părților interesate neguvernamentale. Asistă Comisia Europeană în pregătirea inițiativelor de politică, oferind consiliere cu privire la domeniile lor tematice de competență atunci când este nevoie de expertiză specifică. În plus, aceste grupuri de dialog civil realizează un schimb de experiență și de bune practici, inclusiv diseminarea de informații în rândul membrilor lor, și le permit să monitorizeze evoluțiile în materie de politici în domeniul activităților lor.

Comisia a lansat o cerere de candidaturi pentru desemnarea noilor membri ai GDC pentru perioada 2023-2027. Termenul de depunere a cererilor, stabilit inițial la 29 noiembrie 2022, a fost prelungit până la 6 ianuarie 2023. Pe baza procedurii de depunere a cererilor și astfel cum se prevede în Decizia (UE) 2022/1368 a Comisiei din 3 august 2022, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală a numit membrii selectați pentru cele 7 noi grupuri de dialog.

Mai multe informații despre cererea de candidaturi

Registrul grupurilor de experți ale Comisiei

Grupuri de dialog civil

În conformitate cu Decizia (UE) 2022/1368 a Comisiei din 3 august 2022 , care abrogă Decizia 2013/767/UE, Comisia a înființat următoarele 7 grupuri tematice de dialog civil în domeniile reglementate de politica agricolă comună (PAC). 

CAP Strategic Plan and Horizontal matters
Planurile strategice PAC și aspecte orizontale

Toate aspectele legate de PAC, inclusiv punerea în aplicare a planurilor strategice PAC în țările UE și evoluțiile politice pe termen lung.

Reuniuni și documente

cdg Agricultural markets
Piețe agricole

Evoluții economice și politice în raport cu piețele diferitelor sectoare de produse vegetale.

Reuniuni și documente

cdg animal production
Producția animală

Evoluții economice și politice în raport cu piețele diferitelor sectoare de produse vegetale.

Reuniuni și documente

cdg international aspects of agriculture
Aspecte internaționale ale agriculturii

Toate aspectele legate de dimensiunea internațională a PAC.

Reuniuni și documente

cdg organics
Agricultura ecologică

Producția ecologică, inclusiv punerea sa în aplicare și noile măsuri luate de Comisie, precum și elaborarea de politici și perspectivele de politică ale sectorului ecologic.

Reuniuni și documente

cdg quality and promotion
Calitate și promovare

Indicații geografice, specialități tradiționale garantate, mențiuni de calitate facultative pentru produsele agricole, precum și promovarea produselor agricole din UE.

Reuniuni și documente

cdg environment and climate
Mediu și schimbări climatice

Aspectele de mediu și climatice ale PAC, de la instrumente de sprijin specifice la arhitectura verde generală.

Reuniuni și documente

Calendarul provizoriu al reuniunilor CDG

3 OCTOMBRIE 2023
Provisional calendar CDG meetings – 2023
English
(494.79 KB - PDF)
Descărcați

 

Transparență

Comisia va publica toate documentele relevante (ordini de zi, procese verbale, concluzii, concluzii parțiale sau documente de lucru) cu privire la activitățile desfășurate de grupurile de dialog civil care se ocupă de chestiunile acoperite de PAC.

Se vor face excepții de la publicarea sistematică doar atunci când divulgarea unui document ar putea aduce atingere protecției unui interes public sau privat, așa cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei.

5 DECEMBRIE 2023
Expert group meetings privacy statement
English
(398.9 KB - PDF)
Descărcați

Calendar

 1. Februarie-martie 2023

  Comisia a numit noile organizații membre ale GDC.

 2. Octombrie 2022

  Comisia a publicat o cerere de candidaturi pentru desemnarea noilor membri ai GDC pentru perioada 2023-2027.

 3. August 2022

  Comisia a adoptat un nou cadru juridic pentru GDC aplicabil începând cu 2023.

 4. Iulie 2021

  Comisia a decis să prelungească temporar actuala organizare a CDG.

 5. Iulie 2014

  Comisia a decis – pe baza cererilor de candidaturi – componența grupurilor de dialog civil.

 6. Decembrie 2013

  Comisia a stabilit un cadru pentru dialogul civil.

 7. 1962

  A fost instituit un cadru de dialog cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă având ca temă aspectele acoperite de PAC.

  Pentru a acrește transparența și a asigura un echilibru mai bun între interesele reprezentate, a devenit necesar să se reexamineze dialogul existent la nivelul grupurilor consultative, să se furnizeze un nou cadru pentru dialogul civil în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, inclusiv în ceea ce privește aspectele internaționale, și să se definească atribuțiile și structura lor.

Temeiuri juridice

Decizia (UE) 2022/1368 a Comisiei din 3 august 2022 de instituire a grupurilor de dialog civil în domenii care fac obiectul politicii agricole comune și de abrogare a Deciziei 2013/767/UE

Normele orizontale ale Comisiei privind grupurile de experți:

Evenimente

 • Conferințe și reuniuni la nivel înalt

EU Agri-Food Days

 • marţi, 5 decembrie 2023, 09:30 - vineri, 8 decembrie 2023, 15:30 (CET)
 • Transmisiune în direct disponibilă online