Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Odbori za poljoprivredu

Pravne osnove za odbore i zapisnici sa sastanaka.

Odbori su sastavljeni od predstavnika država članica EU-a, a njima predsjeda predstavnik Komisije. Oni osiguravaju da Europska komisija donosi provedbene akte pod kontrolom država članica EU-a. Pravila i opća načela koja se odnose na odbore utvrđena su u Uredbi (EU) br. 182/2011 o komitologiji.

 • Odbor za zajedničku poljoprivrednu politiku – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za politiku kakvoće poljoprivrednih proizvoda, vina i jakih alkoholnih pića – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za ekološku proizvodnju – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za poljoprivredne fondove – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za izravna plaćanja – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za sustav podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava (FSDN) – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za ruralni razvoj – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za aromatizirane proizvode od vina – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za alkoholna pića – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.
 • Odbor za očuvanje, opisivanje, prikupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi – Temeljni pravni akti i sastanci (uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, listove za glasovanje i nacrte provedbenih mjera/akata) dostupni su putem Registra komitologije.

Dokumenti

18. OŽUJKA 2024.
Privacy statement for meetings of agricultural committees

Novosti