Skip to main content
Agriculture and rural development

Odbori za poljoprivredu

Pravne osnove za odbore i zapisnici sa sastanaka.

Odbori su sastavljeni od predstavnika vlada država članica EU-a, a njima predsjeda predstavnik Komisije. Oni osiguravaju da Europska komisija donosi provedbene akte pod kontrolom država članica EU-a.

 • Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za politiku kakvoće poljoprivrednih proizvoda

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za ekološku proizvodnju

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za poljoprivredne fondove

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za izravna plaćanja

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor zaznaš li sustav knjigovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za ruralni razvoj

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje i nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za poljoprivredne strukture i ruralni razvoj

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika i popise za glasanje

 • Provedbeni odbor za aromatizirana pića na bazi vina

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje, nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za jaka alkoholna pića

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika, popise za glasanje, nacrte provedbenih mjera/akata

 • Odbor za očuvanje, opisivanje, prikupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi

  Pravna osnova

  Sastanci, uključujući dnevni red, sažetke zapisnika i popise za glasanje

Autres liens

19. SIJEČNJA 2022.
Privacy statement for meetings of agricultural committees
English
(787.49 KB - PDF)
Preuzimanje

Događanja

 • Konferencije i sastanci na vrhu

EU Agri-Food Days

 • utorak 5. prosinca 2023., 09.30 - petak 8. prosinca 2023., 15.30 (CET)