Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus

Viljelijöiden, metsätaloustuottajien ja maaseutuyhteisöjen tarpeisiin vastaamiseksi Euroopan komissio varmistaa, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on tasapuolista, kattavaa ja avointa.