Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteinen maatalouspolitiikka maittain

Tietoa EU:n maatalouspolitiikan toteuttamisesta eri EU-maissa.

Yhteisen maatalouspolitiikan uusien sääntöjen tultua voimaan EU-maat voivat entistä joustavammin ottaa toimenpiteissä huomioon paikalliset olosuhteet.

Maaseudun kehittäminen

Aiheeseen liittyvää

Tiedot tuensaajista, jotka saavat maataloustukea kansallisten tai alueellisten viranomaisten kautta tai suoraan komissiolta.