Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteinen maatalouspolitiikka maittain

Tietoa EU:n maatalouspolitiikan toteuttamisesta eri EU-maissa.

Yhteisen maatalouspolitiikan uusien sääntöjen tultua voimaan EU-maat voivat entistä joustavammin ottaa toimenpiteissä huomioon paikalliset olosuhteet.

CAP Strategic Plans by country

Consult the approved CAP Strategic Plans outlining each EU country’s strategy covering all the main CAP funded strands of the policy.

Maaseudun kehittäminen

Aiheeseen liittyvää

Maataloustukien saajat

Tiedot tuensaajista, jotka saavat maataloustukea kansallisten tai alueellisten viranomaisten kautta tai suoraan komissiolta.