Skip to main content
Agriculture and rural development

Tilastot ja analyysit

Faktoja ja tilastotietoja maatalousmarkkinoista, tukirahoituksesta sekä maatilojen ja maaseutualueiden taloudesta.

Markkinat

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hintojen ja markkinanäkymien seuranta.

Rahoitus

Yhteisen maatalouspolitiikan talousarvio ja Euroopan maatalouden tukirahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitetut menot.

Maatilarakenne ja maatilojen talous

Tietoa tilarakenteesta ja tilakohtaisista tuotoksista, tuotannosta, kustannuksista, tuista, viljelykasveista ja muista tuloksellisuusindikaattoreista.
Maatalous- ja elintarviketuotannon dataportaali

Tietoa maatalousmarkkinoista, -ekonomiasta ja -kaupasta kansallisella ja EU:n tasolla sekä EU:n maatalouspolitiikasta.

EU:n markkinoiden seurantakeskukset

Markkinanäkymät

Linkkejä

Maatalous EU-maittain

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toteutus EU-maissa, maakohtaiset tietokoosteet maataloudesta ja maaseudun kehittämisohjelmista.