Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Yhteinen maatalouspolitiikka

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) toteutetaan elintarviketuotannon, ympäristön ja maaseudun hyväksi.

Yhteisessä maatalouspolitiikassa on kyse yhteiskunnan ja maatalouden välisestä kumppanuudesta. Sillä varmistetaan elintarvikkeiden vakaa tarjonta, kohtuulliset tulot viljelijöille, ympäristönsuojelu ja maaseudun säilyminen elävänä.

Euroopan komissio on kuullut tiiviisti viljelijöiden ja EU-maiden ilmaisemia huolenaiheita.

a young farming couple holding a chicken
Tietoa YMP:n tavoitteista, historiasta ja nykysäännöistä sekä tuesta EU:n maataloustuottajille ja Euroopan ruokaturvalle.
a person in a white lab coat and blue gloves holding a tablet
EU edistää ruokaturvaa ja kestävää viljelyä antamalla viljelijöille tulotukea.
two men standing in a field inspecting an arable crop and a combine in the background
Viljelijöiden, metsätaloustuottajien ja maaseutuyhteisöjen tarpeisiin vastaaminen edellyttää, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on tasapuolista, kattavaa ja avointa.
a collage of people on farms producing and supplying food
Maatalouselintarvikeketjun hallinta ja viljelijöiden aseman vahvistaminen.

Maaseudun kehittäminen

Muuta luettavaa

Linkkejä

Maatalousmarkkinoita koskevat tiedot ja analyysit.