Skip to main content
Agriculture and rural development

Yhteinen maatalouspolitiikka

EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) toteutetaan elintarviketuotannon, ympäristön ja maaseudun hyväksi.

Yhteisessä maatalouspolitiikassa on kyse yhteiskunnan ja maatalouden välisestä kumppanuudesta. Sillä varmistetaan elintarvikkeiden vakaa tarjonta, kohtuulliset tulot viljelijöille, ympäristönsuojelu ja maaseudun säilyminen elävänä.

Yhteinen maatalouspolitiikka 2023–27 voimaan 1.1.2023

Yleiskatsaus

Tietoa YMP:n tavoitteista, historiasta ja nykysäännöistä sekä tuesta EU:n maataloustuottajille ja Euroopan ruokaturvalle.

Tulotuki

EU edistää ruokaturvaa ja kestävää viljelyä antamalla viljelijöille tulotukea.

YMP:n rahoitus

Viljelijöiden, metsätaloustuottajien ja maaseutuyhteisöjen tarpeisiin vastaaminen edellyttää, että yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus on tasapuolista, kattavaa ja avointa.

Elintarvikeketju

Maatalouselintarvikeketjun hallinta ja viljelijöiden aseman vahvistaminen.

Maaseudun kehittäminen

YMP:llä tuetaan erilaisin toimin maaseudun elinvoimaisuutta ja taloudellista elinkelpoisuutta.

Yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmat

Muuta luettavaa

Linkkejä

Markkinat

Maatalousmarkkinoita koskevat tiedot ja analyysit.