Skip to main content
Agriculture and rural development

Maanviljely

Tietoa luonnonmukaisesta viljelystä, maantieteellisistä merkinnöistä ja laatujärjestelmistä sekä eläin- ja kasvituotteista.

Eläintuotteet

EU:n lainsäädännöllä säännellään erilaisten eläintuotteiden tuotantoa sekä vientiä ja tuontia EU-maissa.

Maatilojen neuvontajärjestelmä

Maatilojen neuvontajärjestelmällä pidetään viljelijät ajan tasalla hyvää maatalouskäytäntöä koskevista säännöistä, joita kaikkien viljelijöiden on noudatettava EU:ssa.

Luonnonmukainen maatalous

Luomumaataloutta koskevat säännöt, toimintapolitiikka, tukitoimet ja luomusertifioinnin kriteerit.

Sertifiointi

Maataloustuotteiden ja muiden elintarvikkeiden laatusertifiointi, rekisterit, suoja ja valvonta.

Nuoret viljelijät

Muuta luettavaa

Luomutunnus

Luomutunnus antaa EU:ssa tuotetuille luomutuotteille yhtenäisen visuaalisen ilmeen.

Linkkejä

Tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi tuovat uutta tietoa ja teknologiaa maa- ja metsätaloutta varten.

Markkinoiden seurantakeskukset

Markkinoiden seurantakeskukset perustettiin hallitsemaan paremmin markkinoiden heilahteluja ja tulkitsemaan markkinasignaaleita.