Skip to main content
Agriculture and rural development

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy

Poslanie osobitnej skupiny

Rastúca integrácia európskeho agropotravinárskeho sektora na svetových trhoch priniesla významné obchodné príležitosti, ale zároveň viedla k tomu, že je viac vystavený nedokonalostiam trhu a zvýšenej cenovej volatilite. V snahe vyvážiť tieto negatívne účinky vytvorila Európska komisia expertnú skupinu s názvom osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy.

Táto osobitná skupina diskutovala o viacerých otázkach s cieľom posilniť postavenie poľnohospodárov v poľnohospodárskom potravinovom reťazci. Záverečná správa osobitnej skupiny vrátane konkrétnych politických odporúčaní bola predložená 14. novembra 2016.

Osobitná skupina pozostávala z 12 členov a od januára do novembra 2016 zasadala pravidelne. Počas svojho pôsobenia prizývala osobitná skupina príslušných externých odborníkov a prijímala stanoviská tretích strán.

11 MÁJ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Stiahnuť
11 MÁJ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Stiahnuť

Politické odporúčania

Osobitná skupina vypracovala niekoľko politických odporúčaní. Niektoré z nich začlenila Komisia do svojho politického programu. Patria medzi ne väčšia transparentnosť trhu, zákaz nekalých obchodných praktík a ďalšie zmeny pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré poľnohospodárom umožňujú spolupracovať v organizáciách výrobcov.

Členovia osobitnej skupiny

 • Cees P. Veerman (predseda) – Profesor prednášajúci o udržateľnom proeurópsky orientovanom rozvoji vidieka na Univerzite v Tilburgu a Univerzite vo Wageningene
 • Andrzej Babuchowski – Profesor, Fakulta vedy o stravovaní, Warminsko-Mazurská univerzita v Olsztyne; predseda Inštitútu pre inováciu mliekarenského priemyslu
 • Jérôme Bedier – Zástupca výkonného riaditeľa a generálny tajomník skupiny Carrefour
 • Gianpiero Calzolari – Koordinátor pre mliekarenský sektor v združení Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – Výkonný riaditeľ skupiny United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – Predsedníčka predstavenstva Univerzitného a výskumného centra vo Wageningene
 • Helfried Giesen – Bývalý výkonný riaditeľ predstavenstva mäsokombinátu Westfleisch SCE
 • Torbjörn Iwarson – Nezávislý poradca pre komoditné trhy
 • Anikó Juhász – Generálna riaditeľka Výskumného ústavu pre poľnohospodársku ekonomiku (AKI) v Budapešti
 • Anne Laure Paumier – Členka expertnej skupiny pre obilniny združenia COPA-COGECA; zástupkyňa vedúceho združenia Coop de France (konzultantka pre trh s obilninami a riadenie rizika)
 • Igor Šarmír – Odborník na obchodné vzťahy v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore; člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
 • Esther Valverde Cabrero – Námestníčka generálneho riaditeľa pre štruktúru dodávateľského reťazca v oblasti potravín na španielskom ministerstve poľnohospodárstva, potravinárstva a životného prostredia

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 JANUÁR 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Stiahnuť

 

13 JANUÁR 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Stiahnuť

 

8 MAREC 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Stiahnuť

 

8 MAREC 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Stiahnuť

 

19 JÚN 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Stiahnuť

 

19 JÚN 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Stiahnuť

 

12 APRÍL 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Stiahnuť

 

12 APRÍL 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Stiahnuť

 

12 APRÍL 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Stiahnuť

 

12 APRÍL 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Stiahnuť

 

12 APRÍL 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Stiahnuť

 

24 MÁJ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Stiahnuť

 

24 MÁJ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Stiahnuť

 

24 MÁJ 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Stiahnuť

 

24 MÁJ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Stiahnuť

 

28 JÚN 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Stiahnuť

 

28 JÚN 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Stiahnuť

 

28 JÚN 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Stiahnuť

 

15 SEPTEMBER 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Stiahnuť

 

15 SEPTEMBER 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Stiahnuť

 

16 SEPTEMBER 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Stiahnuť

 

16 SEPTEMBER 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Stiahnuť