Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy

Poslanie osobitnej skupiny

Rastúca integrácia európskeho agropotravinárskeho sektora na svetových trhoch priniesla významné obchodné príležitosti, ale zároveň viedla k tomu, že je viac vystavený nedokonalostiam trhu a zvýšenej cenovej volatilite. V snahe vyvážiť tieto negatívne účinky vytvorila Európska komisia expertnú skupinu s názvom osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy.

Táto osobitná skupina diskutovala o viacerých otázkach s cieľom posilniť postavenie poľnohospodárov v poľnohospodárskom potravinovom reťazci. Záverečná správa osobitnej skupiny vrátane konkrétnych politických odporúčaní bola predložená 14. novembra 2016.

Osobitná skupina pozostávala z 12 členov a od januára do novembra 2016 zasadala pravidelne. Počas svojho pôsobenia prizývala osobitná skupina príslušných externých odborníkov a prijímala stanoviská tretích strán.

11. MÁJA 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
11. MÁJA 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain

Politické odporúčania

Osobitná skupina vypracovala niekoľko politických odporúčaní. Niektoré z nich začlenila Komisia do svojho politického programu. Patria medzi ne väčšia transparentnosť trhu, zákaz nekalých obchodných praktík a ďalšie zmeny pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré poľnohospodárom umožňujú spolupracovať v organizáciách výrobcov.

Členovia osobitnej skupiny

 • Cees P. Veerman (predseda) – profesor prednášajúci o udržateľnom proeurópsky orientovanom rozvoji vidieka na Univerzite v Tilburgu a Univerzite vo Wageningene
 • Andrzej Babuchowski – profesor, Fakulta vedy o stravovaní, Warminsko-Mazurská univerzita v Olsztyne; predseda Inštitútu pre inováciu mliekarenského priemyslu
 • Jérôme Bedier – zástupca výkonného riaditeľa a generálny tajomník skupiny Carrefour Group
 • Gianpiero Calzolari – koordinátor pre mliekarenský sektor v združení Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – výkonný riaditeľ skupiny United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – predsedníčka predstavenstva Univerzitného a výskumného centra vo Wageningene
 • Helfried Giesen – bývalý výkonný riaditeľ predstavenstva mäsokombinátu Westfleisch SCE
 • Torbjörn Iwarson – nezávislý poradca pre komoditné trhy
 • Anikó Juhász – generálna riaditeľka Výskumného ústavu pre poľnohospodársku ekonomiku (AKI) v Budapešti
 • Anne Laure Paumier – členka expertnej skupiny COPA-COGECA na obilniny; zástupkyňa vedúceho združenia Coop de France (konzultantka pre trh s obilninami a riadenie rizika)
 • Igor Šarmír – odborník na obchodné vzťahy v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore; člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
 • Esther Valverde Cabrero – námestníčka generálneho riaditeľa pre štruktúru dodávateľského reťazca v oblasti potravín na španielskom ministerstve poľnohospodárstva, potravinárstva a životného prostredia

Zasadnutia osobitnej skupiny

 1. január 2016

  Úvodné zasadnutie osobitnej skupiny pre poľnohospodárske trhy

 2. marec 2016

  Zasadnutie na tému transparentnosť trhu

 3. apríl 2016

  Zasadnutie na tému termínované trhy, Európsky fond pre strategické investície a finančné nástroje

 4. máj 2016

  Zasadnutie na tému uzatváranie zmlúv a zmluvné vzťahy medzi poľnohospodármi a inými aktérmi v potravinovom dodávateľskom reťazci

 5. jún 2016

  Zasadnutie na tému kolektívne nástroje svojpomoci a regulačné prostredie EÚ

 6. september 2016

  Zasadnutie na tému zmena klímy – výzvy a príležitosti pre poľnohospodárov

 7. september 2016

  Zasadnutie na vysokej úrovni medzi zástupcami krajín EÚ na vysokej úrovni a osobitnou skupinou pre poľnohospodárske trhy na tému mlieko

Dokumenty

13. JANUÁRA 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda

13. JANUÁRA 2013
Summary report: first meeting of the AMTF

8. MARCA 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF

8. MARCA 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF

19. JÚNA 2016
Issue paper: Market transparency

19. JÚNA 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat

12. APRÍLA 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF

12. APRÍLA 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF

12. APRÍLA 2016
Issue paper: Futures markets

12. APRÍLA 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe

12. APRÍLA 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments

24. MÁJA 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF

24. MÁJA 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF

24. MÁJA 2016
Issue paper: Contractualisation

24. MÁJA 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain

28. JÚNA 2016
Agenda: 5th meeting AMFT

28. JÚNA 2016
Summary report: 5th meeting AMTF

28. JÚNA 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment

15. SEPTEMBRA 2016
Agenda: 6th meeting AMTF

15. SEPTEMBRA 2016
Summary report: 6th meeting AMTF

16. SEPTEMBRA 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF

16. SEPTEMBRA 2016
Summary report: High level meeting on milk

Podujatia