Skip to main content
Agriculture and rural development

De taskforce landbouwmarkten

Wat heeft de taskforce gedaan?

De toenemende integratie van de Europese agrovoedingssector op de wereldmarkten heeft belangrijke handelsmogelijkheden gecreëerd, maar heeft ook geleid tot een grotere kwetsbaarheid voor marktverstoringen en een grotere prijsvolatiliteit. Om deze negatieve effecten tegen te gaan, heeft de Europese Commissie een deskundigengroep opgericht: de taskforce landbouwmarkten.

Deze taskforce is nagegaan hoe de positie van landbouwers in de landbouwvoedselketen kan worden versterkt. Het eindverslag van de taskforce, met specifieke beleidsaanbevelingen, werd gepresenteerd op 14 november 2016.

De taskforce, bestaande uit 12 leden, kwam van januari tot november 2016 regelmatig bijeen. Bij haar werkzaamheden heeft de taskforce ook een beroep gedaan op externe deskundigen en bijdragen van derden.

11 MEI 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Downloaden
11 MEI 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Downloaden

Beleidsaanbevelingen

De taskforce heeft een aantal beleidsaanbevelingen gedaan, waarvan de Commissie er enkele heeft overgenomen in haar beleidsagenda. Het ging daarbij om grotere markttransparantie, een verbod op oneerlijke handelspraktijken en verdere wijzigingen van de mededingingsregels om landbouwers te laten samenwerken in producentenorganisaties.

Leden van de taskforce

 • Cees P. Veerman (voorzitter) – Bijzonder hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief aan Wageningen University & Research en Tilburg University
 • Andrzej Babuchowski – Professor aan de faculteit voedingswetenschappen, Universiteit van Ermland-Mazurië, Olsztyn; voorzitter van het Institute of Dairy Industry Innovation
 • Jérôme Bedier – Plaatsvervangend algemeen directeur en secretaris-generaal van Carrefour Group
 • Gianpiero Calzolari – Coördinator zuivelsector bij Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – Uitvoerend directeur van United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – Voorzitter van Wageningen University & Research
 • Helfried Giesen – Gepensioneerd algemeen directeur van de vleescoöperatie Westfleisch SCE
 • Torbjörn Iwarson – Onafhankelijk adviseur grondstoffenmarkten
 • Aniko Juhasz – Algemeen directeur Research Institute of Agricultural Economics (AKI) in Boedapest
 • Anne Laure Paumier – Lid van de deskundigengroep granen van Copa-Cogeca; adjunct-directeur bij Coop de France (consultant inzake de graanmarkt en het risicobeheer)
 • Igor Sarmir – Deskundige handelsbetrekkingen bij de Slowaakse kamer van landbouw en voeding; lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité
 • Esther Valverde Cabrero – Adjunct-directeur-generaal voor de structuur van de voedselvoorzieningsketen, Spaans ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Milieu

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 JANUARI 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Downloaden

 

13 JANUARI 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Downloaden

 

8 MAART 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Downloaden

 

8 MAART 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Downloaden

 

19 JUNI 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Downloaden

 

19 JUNI 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Downloaden

 

12 APRIL 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Downloaden

 

12 APRIL 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Downloaden

 

12 APRIL 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Downloaden

 

12 APRIL 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Downloaden

 

12 APRIL 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Downloaden

 

24 MEI 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Downloaden

 

24 MEI 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Downloaden

 

24 MEI 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Downloaden

 

24 MEI 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Downloaden

 

28 JUNI 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Downloaden

 

28 JUNI 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Downloaden

 

28 JUNI 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Downloaden

 

15 SEPTEMBER 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Downloaden

 

15 SEPTEMBER 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Downloaden

 

16 SEPTEMBER 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Downloaden

 

16 SEPTEMBER 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Downloaden