Skip to main content
Agriculture and rural development

Lauksaimniecības tirgu darba grupa

Kas ir šī darba grupa

Eiropas lauksaimniecības pārtikas nozares pastiprināta integrācija pasaules tirgos ir pavērusi nozīmīgas tirdzniecības iespējas, tomēr tā ir arī radījusi riskus, kas ir saistīti ar tirgus nepilnībām un cenu nestabilitāti. Lai turētos pretī šai negatīvajai ietekmei, Eiropas Komisija ir izveidojusi ekspertu grupu: lauksaimniecības tirgu darba grupu.

Tā izskatījusi vairākus jautājumus, lai nostiprinātu lauksaimnieku pozīciju lauksaimniecības pārtikas ķēdē. Darba grupas nobeiguma ziņojums, kas satur specifiskus stratēģiskus ieteikumus, tika prezentēts 2016. gada 14. novembrī.

Darba grupa, ko veido 12 locekļi, regulāri tikās laikā no 2016. gada janvāra līdz novembrim. Savā darbā grupa vērsās arī pie attiecīgiem ārējiem ekspertiem un uzklausīja trešo personu viedokļus.

Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Lejupielādēt
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Lejupielādēt

Stratēģiski ieteikumi

Darba grupa ir noformulējusi vairākus stratēģiskus ieteikumus, un dažus no tiem Eiropas Komisija iekļāva savā politikas programmā. Tie attiecas uz tirgus caurskatāmības nostiprināšanu, negodīgas tirdzniecības prakses aizliegšanu un turpmākām izmaiņām konkurences noteikumos, kas ļauj lauksaimniekiem sadarboties ražotāju organizācijās.

Darba grupas locekļi

 • Kess Vermans (Cees P. Veerman) (priekšsēdētājs) – Ilgtspējīgas, uz Eiropu orientētas lauku attīstības profesors Tilburgas un Vāgeningenas Universitātēs
 • Andžejs Babuhovskis (Andrzej Babuchowski) – Pārtikas zinātņu fakultātes profesors Varmijas un Mazūrijas vojevodistes Universitātē, Olštinā; Piensaimniecības inovācijas institūta (Dairy Industry Innovation Institute) priekšsēdētājs
 • Žeroms Bedjē (Jérôme Bedier) – "Carrefour" grupas izpilddirektora vietnieks un ģenerālsekretārs
 • Džanpiero Kalcolari (Gianpiero Calzolari) – Piensaimniecības nozares koordinators Itālijas kooperatīvu aliansē (Alleanza Cooperative Italiane)
 • Deivids Dobins (David Dobbin) – Grupas “United Dairy Farmers” galvenais izpilddirektors
 • Luīze Fresko (Louise Fresco) – Vāgeningenas Universitātes un pētniecības centra valdes priekšsēdētāja
 • Helfrīds Gisens (Helfried Giesen) – Gaļas kooperatīva “Westfleisch SCE” administratīvās valdes pensionēts priekšsēdētājs
 • Torbjorns Ivarsons (Torbjörn Iwarson)  Neatkarīgais konsultants jautājumos par pamatproduktiem
 • Aniko Juhaš (Aniko Juhasz) – Lauksaimniecības ekonomikas pētniecības institūta (AKI) ģenerāldirektors Budapeštā
 • Anne Lora Pomjē (Anne Laure Paumier) – COPA-COGECA labības darba grupas locekle; "Coop de France" vadītāja vietniece (konsultante jautājumos par graudu tirgiem un riska pārvaldību)
 • Igors Sarmirs (Igor Sarmir) – Komercattiecību eksperts Slovākijas Lauksaimniecības un pārtikas palātā; Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis
 • Estere Valverde Kabrero (Esther Valverde Cabrero) – Ģenerāldirektora vietniece jautājumos par pārtikas piegādes ķēdes struktūru Spānijas Lauksaimniecības, pārtikas un vides ministrijā

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Lejupielādēt

 

Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Lejupielādēt

Pasākumi