Skip to main content
Agriculture and rural development

Grupa Zadaniowa ds. Rynków Rolnych

Informacje o grupie

Coraz większa integracja europejskiego sektora rolno-spożywczego na rynkach światowych stwarza istotne możliwości handlowe, ale również powoduje większe narażenie na niedoskonałości rynku i większą zmienność cen. Aby przeciwdziałać tym negatywnym skutkom, Komisja Europejska utworzyła grupę ekspertów o nazwie Grupa Zadaniowa ds. Rynków Rolnych.

Grupa omówiła szereg kwestii z myślą o wzmocnieniu pozycji rolników w łańcuchu rolno-spożywczym. Ostateczne sprawozdanie grupy zadaniowej, zawierające również szczegółowe zalecenia dotyczące polityki, zostało przedstawione 14 listopada 2016 r.

Grupa zadaniowa, w skład której wchodziło 12 członków, odbywała regularne spotkania w okresie od stycznia do listopada 2016 r. Podczas swoich prac grupa korzystała również z wiedzy odpowiednich ekspertów zewnętrznych i przyjmowała informacje od stron trzecich.

11 MAJ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Pobierz
11 MAJ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Pobierz

Zalecenia polityczne

Grupa zadaniowa sformułowała szereg zaleceń strategicznych – niektóre z nich Komisja Europejska przyjęła jako element swojego programu politycznego. Dotyczyły one m.in. zwiększenia przejrzystości rynku, zakazu nieuczciwych praktyk handlowych oraz wprowadzenia dalszych zmian w regułach konkurencji, co umożliwiło rolnikom współpracę w organizacjach producentów.

Członkowie grupy zadaniowej

 • Cees P. Veerman (przewodniczący) – Profesor zajmujący się zrównoważonym rozwojem europejskich obszarów wiejskich na Uniwersytecie w Tilburgu i Uniwersytecie w Wageningen
 • Andrzej Babuchowski – Profesor tytularny, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn; prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego
 • Jérôme Bedier – Zastępca prezesa zarządu i sekretarz generalny grupy Carrefour
 • Gianpiero Calzolari – Koordynator sektora mleczarskiego sojuszu włoskich spółdzielni (Alleanza Cooperative Italiane)
 • David Dobbin – Dyrektor United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – Prezes zarządu Uniwersytetu i Centrum Badawczego w Wageningen
 • Helfried Giesen – Emerytowany dyrektor spółdzielni mięsnej Westfleisch SCE
 • Torbjörn Iwarson – Niezależny doradca ds. rynków towarowych
 • Aniko Juhasz – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa (AKI) w Budapeszcie
 • Anne Laure Paumier 2 Członek grupy ekspertów ds. zbóż Copa-Cogeca; zastępca kierownika Coop de France (konsultant ds. rynku zbóż i zarządzania ryzykiem)
 • Igor Sarmir – Ekspert ds. stosunków handlowych w Słowackiej Izbie Rolno-Spożywczej; członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Esther Valverde Cabrero – Zastępca dyrektora generalnego ds. struktury łańcucha dostaw żywności, hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Żywności, Rybołówstwa i Środowiska

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 STYCZEŃ 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Pobierz

 

13 STYCZEŃ 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Pobierz

 

8 MARZEC 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Pobierz

 

8 MARZEC 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Pobierz

 

19 CZERWIEC 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Pobierz

 

19 CZERWIEC 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Pobierz

 

12 KWIECIEŃ 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Pobierz

 

12 KWIECIEŃ 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Pobierz

 

12 KWIECIEŃ 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Pobierz

 

12 KWIECIEŃ 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Pobierz

 

12 KWIECIEŃ 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Pobierz

 

24 MAJ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Pobierz

 

24 MAJ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Pobierz

 

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Pobierz

 

24 MAJ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Pobierz

 

28 CZERWIEC 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Pobierz

 

28 CZERWIEC 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Pobierz

 

28 CZERWIEC 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Pobierz

 

15 WRZESIEŃ 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Pobierz

 

15 WRZESIEŃ 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Pobierz

 

16 WRZESIEŃ 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Pobierz

 

16 WRZESIEŃ 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Pobierz