Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Експертна група за селскостопанските пазари

Какво представлява експертната група

Засилващата се интеграция на европейския хранително-вкусов сектор на световните пазари доведе до създаване на значителни възможности за търговия, но и до по-големи рискове, свързани с пазарните несъвършенства и ценовата нестабилност. За да противодейства на тези отрицателни последици, Европейската комисия създаде експертната група за селскостопанските пазари.

Групата обсъди редица въпроси с оглед на укрепването на позицията на земеделските стопани във веригата за доставки на селскостопански продукти. Заключителният доклад на експертната група, включително конкретни препоръки за политиката, бе представен на 14 ноември 2016 г.

Експертната група имаше 12 членове и заседаваше редовно между януари и ноември 2016 г. Групата покани и външни експерти да участват в нейната работа и получи информация и мнения от трети страни.

11 МАЙ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Изтегляне
11 МАЙ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Изтегляне

Препоръки за политиката

Експертната група направи редица препоръки за политиката, като Европейската комисия прие някои от тях в своята политическа програма. Част от тях са свързани със засилване на пазарната прозрачност, забрана за нелоялни търговски практики и по-нататъшни промени в правилата за конкуренция, които позволяваха на земеделските стопани да работят заедно в организации на производители.

Членове на работната група

 • Кес Верман (председател) – Професор по устойчиво европейско развитие на селските райони в университетите в Тилбург и Вагенинген
 • Анджей Бабуховски – Професор във факултета по науките за храните в Университета на Варминско-Мазурското воеводство в Олщин; председател на Института по иновации на млекопреработвателната индустрия
 • Жером Бедие – Заместник главен изпълнителен директор и генерален секретар на Carrefour Group
 • Джанпиеро Калцолари – Координатор за млекопреработвателната индустрия в Съюза на италианските кооперативи (Alleanza Cooperative Italiane)
 • Дейвид Добин – Главен изпълнителен директор на United Dairy Farmers
 • Луиз Фреско – Председател на Изпълнителния съвет на Wageningen University and Research Centre
 • Хелфрид Гисен – Главен изпълнителен директор в пенсия на УС на кооператива за месо Westfleisch SCE
 • Торбьорн Иварсон – Независим консултант по стоковите пазари
 • Анико Юхаш – Генерален директор на Изследователския институт по селскостопанска икономика (AKI) в Будапеща
 • Ан Лор Помие – Член на експертната група по зърнени храни COPA-COGECA; заместник-ръководител на Coop de France (консултант по зърнените пазари и управлението на риска)
 • Игор Сармир – Експерт по търговски отношения в Словашката камара по земеделие и храни; член на Европейския икономически и социален комитет
 • Естер Валверде Кабреро – Заместник генерален директор по въпросите на структурата на веригата за доставки на храни в Министерство на земеделието, храните и околната среда на Испания

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 ЯНУАРИ 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Изтегляне

 

13 ЯНУАРИ 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Изтегляне

 

8 МАРТ 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Изтегляне

 

8 МАРТ 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Изтегляне

 

19 ЮНИ 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Изтегляне

 

19 ЮНИ 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Изтегляне

 

12 АПРИЛ 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Изтегляне

 

12 АПРИЛ 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Изтегляне

 

12 АПРИЛ 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Изтегляне

 

12 АПРИЛ 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Изтегляне

 

12 АПРИЛ 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Изтегляне

 

24 МАЙ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Изтегляне

 

24 МАЙ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Изтегляне

 

24 МАЙ 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Изтегляне

 

24 МАЙ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Изтегляне

 

28 ЮНИ 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Изтегляне

 

28 ЮНИ 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Изтегляне

 

28 ЮНИ 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Изтегляне

 

15 СЕПТЕМВРИ 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Изтегляне

 

15 СЕПТЕМВРИ 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Изтегляне

 

16 СЕПТЕМВРИ 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Изтегляне

 

16 СЕПТЕМВРИ 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Изтегляне