Skip to main content
Agriculture and rural development

Pracovní skupina pro zemědělské trhy

Úkoly pracovní skupiny

Rostoucí integrace evropského zemědělsko-potravinářského odvětví na světových trzích přinesla významné obchodní příležitosti, v jejím důsledku však na toto odvětví více působí nedostatky trhu a větší kolísání cen. Ve snaze potlačit tyto negativní vlivy zřídila Evropská komise skupinu odborníků s názvem „pracovní skupina pro zemědělské trhy“.

Pracovní skupina jednala o řadě otázek s cílem posílit postavení zemědělců v zemědělsko-potravinovém řetězci. Závěrečná zpráva pracovní skupiny, včetně konkrétních politických doporučení, byla předložena 14. listopadu 2016.

Pracovní skupina měla 12 členů a pravidelně se scházela od ledna do listopadu 2016. Během své činnosti také konzultovala příslušné externí odborníky a seznámila se s příspěvky třetích stran.

11 KVĚTEN 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Stáhnout
11 KVĚTEN 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Stáhnout

Politická doporučení

Pracovní skupina vydala řadu politických doporučení. Některé z nich Komise přijala jako součást své politické agendy. Patří sem větší transparentnost trhu, zákaz nekalých obchodních praktik a další změny pravidel hospodářské soutěže, které zemědělcům umožňují spolupracovat v organizacích producentů.

Členové pracovní skupiny

 • Cees P. Veerman (předseda) – profesor udržitelného, evropsky zaměřeného rozvoje venkova, Univerzita Tilburg a Wageningenská univerzita
 • Andrzej Babuchowski – vědecký profesor, Varmijsko-mazurská univerzita Olštýn, Fakulta potravinářství; prezident Institutu pro inovace v mlékárenském průmyslu
 • Jérôme Bedier – zástupce generálního ředitele a generální tajemník Carrefour Group
 • Gianpiero Calzolari – koordinátor Alleanza Cooperative Italiane pro odvětví mlékárenství
 • David Dobbin – generální ředitel skupiny pro společnost United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – prezidentka Wageningenské univerzity a výzkumného střediska
 • Helfried Giesen – generální ředitel rady Westfleisch SCE, družstva pro masnou výrobu (v důchodu)
 • Torbjörn Iwarson – nezávislý poradce pro komoditní trhy
 • Anikó Juhász – generální ředitelka Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky (AKI) v Budapešti
 • Anne-Laure Paumier – členka expertní skupiny pro obiloviny unie COPA-COGECA; zástupkyně ředitele Coop de France (konzultantka pro trh s obilovinami a řízení rizik)
 • Igor Šarmír – odborník na obchodní vztahy Slovenské zemědělské a potravinářské komory; člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
 • Esther Valverde Cabrero – zástupkyně generálního ředitele pro strukturu potravinového řetězce, španělské ministerstvo zemědělství, výživy a životního prostředí

Meetings of the task force

 1. January 2016

  Initial meeting of the agricultural markets task force

 2. March 2016

  Meeting on market transparency

 3. April 2016

  Meeting on futures markets, the European Fund for Strategic Investments and financial instruments

 4. May 2016

  Meeting on contractualisation and contractual relations between farmers and other actors in the food supply chain

 5. June 2016

  Meeting on collective self-help tools and EU regulatory environment

 6. September 2016

  Meeting on climate change – challenges and opportunities for farmers

 7. September 2016

  High level meeting on milk between high level representatives of the EU countries and the agricultural markets task force

Documents

 

13 LEDEN 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Stáhnout

 

13 LEDEN 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Stáhnout

 

8 BŘEZEN 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Stáhnout

 

8 BŘEZEN 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Stáhnout

 

19 ČERVEN 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Stáhnout

 

19 ČERVEN 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Stáhnout

 

12 DUBEN 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Stáhnout

 

12 DUBEN 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Stáhnout

 

12 DUBEN 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Stáhnout

 

12 DUBEN 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Stáhnout

 

12 DUBEN 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Stáhnout

 

24 KVĚTEN 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Stáhnout

 

24 KVĚTEN 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Stáhnout

 

24 KVĚTEN 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Stáhnout

 

24 KVĚTEN 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Stáhnout

 

28 ČERVEN 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Stáhnout

 

28 ČERVEN 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Stáhnout

 

28 ČERVEN 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Stáhnout

 

15 ZÁŘÍ 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Stáhnout

 

15 ZÁŘÍ 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Stáhnout

 

16 ZÁŘÍ 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Stáhnout

 

16 ZÁŘÍ 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Stáhnout