Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne

Taskforcen i korte træk

Den stigende integration af den europæiske landbrugsfødevaresektor med de globale markeder har skabt store handelsmuligheder, men den har også øget eksponeringen for markedssvigt og prisvolatiliteten. For at modvirke disse negative konsekvenser oprettede Kommissionen en ekspertgruppe kaldet taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne.

Taskforcen drøftede en række spørgsmål med henblik på at styrke landbrugernes stilling i landbrugsfødevarekæden. Taskforcens endelige rapport, der indeholdt konkrete politikanbefalinger, blev fremlagt den 14. november 2016.

Taskforcen bestod af 12 medlemmer og mødtes regelmæssigt mellem januar og november 2016. I forbindelse med arbejdet trak taskforcen også på relevante eksterne eksperter og tog imod bidrag fra tredjeparter.

11. MAJ 2018
Full report: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(1.86 MB - PDF)
Download
11. MAJ 2018
Executive summary: Improving market outcomes – enhancing the position of farmers in the supply chain
English
(105.97 KB - PDF)
Download

Politiske henstillinger

Taskforcen fremsatte en række politiske anbefalinger, og nogle af dem blev vedtaget af Kommissionen som led i den overordnede politiske dagsorden. Blandt anbefalingerne kan nævnes øget markedsgennemsigtighed, forbud mod illoyal handelspraksis og yderligere ændringer af konkurrencereglerne, som gjorde det muligt for landbrugerne at arbejde sammen i producentorganisationer.

Taskforcens medlemmer

 • Cees P. Veerman (formand) – professor i bæredygtig udvikling af landdistrikterne ved universitetet i Tilburg og universitetet i Wageningen
 • Andrzej Babuchowski – adjungeret professor, fakultetet for levnedsmiddelvidenskab ved universitetet i Warmia og Mazury (Olsztyn) og formand for Dairy Industry Innovation Institute
 • Jérôme Bedier – viceadministrerende direktør og generalsekretær for Carrefour Group
 • Gianpiero Calzolari – koordinator for mælkesektoren i Alleanza Cooperative Italiane
 • David Dobbin – koncernchef for United Dairy Farmers
 • Louise Fresco – formand for Wageningens universitet og forskningscenter
 • Helfried Giesen – pensioneret bestyrelsesformand for det kooperative kødselskab Westfleisch SCEp
 • Torbjörn Iwarson – uafhængig konsulent inden for råvaremarkeder
 • Aniko Juhasz – generaldirektør for forskningsinstituttet for landbrugsøkonomi (AKI) i Budapest
 • Anne Laure Paumier – medlem af COPA-COGECAs kornekspertgruppe og vicedirektør for Coop de France (konsulentfirma inden for kornmarkeder og risikostyring)
 • Igor Sarmir – ekspert i handelsforbindelser i det slovakiske landbrugs- og fødevarekammer og medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 • Esther Valverde Cabrero – vicegeneraldirektør for struktur i forsyningskæden for fødevarer i det spanske ministerium for landbrug, fødevarer og miljø

Taskforcens møder

 1. Januar 2016

  Indledende møde i taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne

 2. Marts 2016

  Møde om markedsgennemsigtighed

 3. April 2016

  Møde om terminsmarkeder, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og finansielle instrumenter

 4. Maj 2016

  Møde om kontraktindgåelse og kontraktforhold mellem landbrugere og andre aktører i fødevareforsyningskæden

 5. Juni 2016

  Møde om kollektive selvhjælpsværktøjer og EU's lovgivningsmæssige rammer

 6. September 2016

  Møde om klimaændringer, udfordringer og muligheder for landbrugerne

 7. September 2016

  Møde på højt plan om mælk mellem højtstående repræsentanter for EU-landene og taskforcen vedrørende landbrugsmarkederne

Dokumenter

13. JANUAR 2013
Inaugural meeting of the Agricultural Markets Task Force – agenda
English
(26.63 KB - PDF)
Download

13. JANUAR 2013
Summary report: first meeting of the AMTF
English
(91.95 KB - PDF)
Download

8. MARTS 2016
Agenda: 2nd meeting of the AMTF
English
(16.33 KB - PDF)
Download

8. MARTS 2016
Summary report: 2nd meeting of AMTF
English
(76.29 KB - PDF)
Download

19. JUNI 2016
Issue paper: Market transparency
English
(173.78 KB - PDF)
Download

19. JUNI 2016
Annex – agricultural data collected through the CMO and by Eurostat
English
(380.14 KB - PDF)
Download

12. APRIL 2016
Agenda: 3rd meeting of AMTF
English
(24.69 KB - PDF)
Download

12. APRIL 2016
Summary report: 3rd meeting of AMTF
English
(135.82 KB - PDF)
Download

12. APRIL 2016
Issue paper: Futures markets
English
(110.44 KB - PDF)
Download

12. APRIL 2016
Issue papper: EFSI – The investment plan for Europe
English
(163.52 KB - PDF)
Download

12. APRIL 2016
Issue paper: EAFRD financial instruments
English
(108.98 KB - PDF)
Download

24. MAJ 2016
Agenda: 4th meeting of AMTF
English
(25.59 KB - PDF)
Download

24. MAJ 2016
Summary report: 4th meeting of AMTF
English
(69.63 KB - PDF)
Download

24. MAJ 2016
Issue paper: Contractualisation
English
(457.36 KB - PDF)
Download

24. MAJ 2016
Issue paper: Contractual relations in the food supply chain
English
(100.31 KB - PDF)
Download

28. JUNI 2016
Agenda: 5th meeting AMFT
English
(26.43 KB - PDF)
Download

28. JUNI 2016
Summary report: 5th meeting AMTF
English
(62.81 KB - PDF)
Download

28. JUNI 2016
Issue paper: Collective self-help tools and the EU regulatory environment
English
(208.04 KB - PDF)
Download

15. SEPTEMBER 2016
Agenda: 6th meeting AMTF
English
(79.89 KB - PDF)
Download

15. SEPTEMBER 2016
Summary report: 6th meeting AMTF
English
(70.34 KB - PDF)
Download

16. SEPTEMBER 2019
Agenda: meeting on milk issues between high level representatives of Member States and the AMTF
English
(122.47 KB - PDF)
Download

16. SEPTEMBER 2016
Summary report: High level meeting on milk
English
(190.79 KB - PDF)
Download

Arrangementer

 • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

 • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)
 • Livestreaming tilgængelig